Onderwijs

Pre-U

Pre-U
TechTripFestival naar Enschede! 

De University of Twente biedt een uitgebreid onderwijsprogramma voor basis – en middelbare school leerlingen. Via het Pre-U programma maken leerlingen kennis met wetenschappelijk onderwijs van de universiteit en leren ze over de mogelijkheden van hun vervolgstudie.  

basisscholen en kinderen

Pre-U Junior, het Wetenschapsknooppunt van de University of Twente, heeft als doel de verbinding tussen het basisonderwijs en de wereld van wetenschap en technologie te versterken. Jonge kinderen zijn van nature erg nieuwsgierig en onderzoekend, Pre-U Junior houdt met haar activiteiten deze verwondering levendig. Samen met scholen voor primair en voortgezet onderwijs, pabo’s, science centra en het bedrijfsleven organiseren wij daarom activiteiten die de kennis en houding ten opzichte van wetenschap en technologie verbeteren. We richten ons daarbij op leerlingen van 4 tot 14 jaar, maar ook op hun leerkrachten en ouders. Bekijk alle activiteiten voor basisscholen en kinderen

middelbare scholen

Pre-U heeft als doel middelbare scholen en de University of Twente met elkaar te verbinden. Daarvoor organiseert Pre-U diverse activiteiten voor leerlingen, maar wordt ook opleiding en ondersteuning geboden voor professionalisering van docenten in het voortgezet onderwijs.

Pre-U biedt een uitdagend programma voor 1 t/m 6 vwo leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan masterclasses, profielwerkstukken helpdesk, de online leeromgeving en het Pre-U honoursprogramma voor 5-6 vwo leerlingen. Bekijk alle activiteiten voor 1-6 vwo leerlingen.    

docenten

Voor docenten biedt het Pre-U in samenwerking met instituut ELAN ondersteuning bij docentprofessionalisering. Zo is er de mogelijkheid een lerarenopleiding te volgen, worden er verschillende cursussen aangeboden en worden docentontwikkelteams (DOT’s) gefaciliteerd. Ook kunnen docenten met hun leerlingen langskomen in bijvoorbeeld het leerlingenlab om hier een workshop te volgen.

studiekeuze

Voor leerlingen uit 4, 5, en 6 vwo die op zoek zijn naar een bacheloropleiding organiseert de University of Twente verschillende voorlichtingsactiviteiten. Je kunt deelnemen aan de Open Dagen of ervaar hoe is het om een dag student te zijn tijdens een meeloopdag.