HomeOnderwijsPre-University

Het Pre-University programma van de UT

Het Pre-University programma van de Universiteit Twente bestaat uit: PRe-U Junior, PRe-U & Pro-U

Met deze drie programma's biedt de Universiteit Twente een uitgebreide onderwijslijn aan voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. In samenwerking met de UT-lerarenopleidingen organiseren we daarnaast activiteiten voor onderwijsprofessionals op het gebied van (docent)professionalisering.

Leven lang LEREN 

Goede studenten aan de poort die succesvol en met een goed gevulde rugzak gaan studeren: dat is waar de Universiteit Twente met het Pre-University programma graag aan wil bijdragen. Dit alles begint met goed onderwijs in het funderend onderwijs. Hierbij zijn inspirerende docenten en concrete ervaringen met het vervolgonderwijs van essentieel belang. En daar kunnen de universiteiten zelf iets aan doen: inspireren, uitdagen, talenten ontdekken, opleiden én professionaliseren!

Via onze programma’s verbinden we de expertisegebieden van de UT met het schoolcurriculum en buitenschools leren. We helpen leerlingen en hun docenten door ze kennis te laten maken met wetenschap en technologie, het ontdekken van talenten en de voorbereiding op een succesvolle studieloopbaan. Dit begint bij de basisschool, gaat door in het voortgezet en hoger onderwijs, maar houdt zeker niet op na het afstuderen. Met andere woorden: een leven lang leren dus!