Onderwijs

Pre-U

Ben jij een dame uit 4, 5 of 6 vwo? 

Pre-U is het Pre-University programma van de University of Twente. Pre-U biedt een uitgebreid onderwijsprogramma voor leerlingen van basisscholen en middelbare scholen.

pre-U Junior: 4 tot 12 jaar

Pre-U Junior, het Wetenschapsknooppunt van de University of Twente, heeft als doel de verbinding tussen het basisonderwijs en de wereld van wetenschap en technologie te versterken. Jonge kinderen zijn van nature erg nieuwsgierig en onderzoekend, Pre-U Junior houdt met haar activiteiten deze verwondering levendig. Samen met scholen voor primair en voortgezet onderwijs, pabo’s, science centra en het bedrijfsleven organiseren wij daarom activiteiten die de kennis en houding ten opzichte van wetenschap en technologie verbeteren. We richten ons daarbij op leerlingen van 4 tot 12 jaar, maar ook op hun leerkrachten en ouders. Zo organiseren we Xperimenta middagen, bieden we ondersteuning met Science Coaches of kan er een bezoek met de klas gebracht worden aan het Pre-U Leerlingenlab.

Bekijk alle activiteiten van Pre-U Junior.  
Ga naar Pre-U Junior: 4 tot 12 jaar

pre-u: 1 tot 6 vwo

Pre-U heeft als doel middelbare scholen en de University of Twente met elkaar te verbinden. Daarvoor organiseert Pre-U diverse activiteiten voor leerlingen, maar wordt ook opleiding en ondersteuning geboden voor professionalisering van docenten in het voortgezet onderwijs. Pre-U biedt een uitdagend programma voor 1 t/m 6 vwo leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan masterclasses, profielwerkstukken helpdesk, de online leeromgeving en het Pre-U honoursprogramma voor 5-6 vwo leerlingen.

Bekijk alle activiteiten van Pre-U.
Ga naar Pre-U: 1 tot 6 vwo

prO-u: VO docenten

Voor docenten biedt het Pre-U in samenwerking met UT Lerarenopleidingen ondersteuning bij docentprofessionalisering. Zo is er de mogelijkheid een lerarenopleiding te volgen, worden er verschillende cursussen aangeboden en worden  docentontwikkelteams (DOT's) gefaciliteerd. Ook kun je als docent met de klas op bezoek bij de University of Twente. Daarnaast kunnen docenten met hun leerlingen langskomen in het Pre-U Leerlingenlab om hier een workshop te volgen. 

Bekijk alle informatie over Pro-U.
Ga naar Pro-U: vo docenten

studiekeuze

Voor leerlingen uit 4, 5, en 6 vwo die op zoek zijn naar een bacheloropleiding organiseert de University of Twente verschillende voorlichtingsactiviteiten. Je kunt deelnemen aan de Open Dagen of ervaar hoe is het om een dag student te zijn tijdens een meeloopdag.