Zie Home

Algemene promotie-informatie

Op deze pagina's vind je informatie over promoties aan de Universiteit Twente.

Binnenkort:

College voor promoties

Het College voor Promoties is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen en regelingen rondom de promoties. Het draagt zorg voor de begeleiding van promoties valt onder de afdeling Eenheid Secretaris. Het College wordt gevormd door de decanen van de zes faculteiten, wordt voorgezeten door de Rector Magnificus en ondersteund door het secretariaat

Het CvP is verantwoordelijk voor het opstellen van het promotiereglement van de Universiteit Twente. De procedures, taken en bevoegdheden met betrekking tot de voorbereiding alsmede de promotie zelf, worden hierin geregeld. 

Het College voor Promoties is namens de Universiteit Twente verantwoordelijk voor de toekenning van het doctoraat of het eredoctoraat wanneer dit van toepassing is. Tevens adviseert het CvP het College van Bestuur bij de benoeming van een honorair hoogleraar of bij de vestiging of opheffing van bijzondere leerstoelen.

bibliotheek

De bibliotheek ondersteunt bij de publicatie van de proefschriften (infodesk, tel nr (053) 489 2777):

  • ISBN aanvragen
  • Proefschrift in de bibliotheek

Promotietijden

Promoties vinden plaats op woensdag, donderdag en vrijdag om 12:45 uur, 14:45 uur en 16:45 uur.

Secretariaat College voor promoties

Het secretariaat van het College voor Promoties is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen en regelingen rondom de promoties. Het draagt zorg voor de begeleiding van promoties valt onder de afdeling Eenheid Secretaris.

Astrid Scholtens / Mariska Buurman 
telefoon: (053) 489 4242
Gebouw: Ravelijn kamer 4266

Pedellen

Promoties en andere academische plechtigheden worden begeleid door de pedellen van de Universiteit Twente.

Antoinette Wessels / Wim Koehorst
telefoon: (053) 489 5899 / b.g.g. 2613
Alleen bereikbaar op woensdag, donderdag en vrijdag

Overige links

De volgende links zijn mogelijk interessant: