Wat is een pre-master?

Een pre-master is een schakelprogramma voor studenten met een afgeronde WO-bachelor of aanverwante HBO-bachelor die zich nog verder willen ontwikkelen door middel van het behalen van een universitaire master maar niet direct toelaatbaar zijn.  Studenten met een aanverwante vooropleiding hebben met het pre-master programma de mogelijkheid voldoende kennis en vaardigheden op te doen om in te kunnen stromen in de master Psychology. Na het succesvol behalen van de pre-master word je toegelaten tot de masteropleiding Pyschology.

HBO-studenten

Als HBO-student is verder studeren in de (pre-)master Psychology alleen aan te bevelen als je tot de betere studenten op het HBO behoort (gemiddeld minimaal een 7,0). Daarnaast is het belangrijk dat je gemotiveerd bent om je kennis te verdiepen en op een wetenschappelijke manier te leren denken. We raden je verder aan je kennis van Engels en Wiskunde bij te spijkeren alvorens met de pre-master te beginnen. Aanvullende cursussen kun je bijvoorbeeld volgen bij Babel en Boswell Bèta, de Open Universiteit of bij Saxion (alleen voor Saxion-studenten).  

Je kunt het pre-master programma volgen na afronding van je vooropleiding, maar wellicht heb je ook de mogelijkheid om al een gedeelte van het pre-masterprogramma op te nemen in je minorruimte en dus te volgen als doorstroomminor.

Wo-studenten

Voor studenten met een WO-opleiding hangt het programma en het bijbehorend aantal EC van de pre-master af van de vooropleiding en is daarom niet voor iedereen gelijk. Het aantal EC waaruit de pre-master voor WO-studenten bestaat varieert van 10-45 EC. 

Inhoud pre-master

Het standaard 45 EC pre-masterprogramma voor HBO-studenten bestaat uit een generiek /academisch deel (30 EC), een module ter voorbereiding op de masterspecialisatie (15 EC) (afhankelijk van vooropleiding) en een zelfstudiepakket met schriftelijke toets (0 EC, studielast circa 5 EC) in de zomer(vakantie).

Generiek / academisch deel (30 EC)

Het generieke deel bestaat uit methoden- en statistiekvakken, onderzoeks- en ontwerpvakken en een oriëntatie op de wetenschapsgebieden van de psychologie. Je start met dit generieke deel dat tweemaal per studiejaar -start 1 september of 1 februari-wordt aangeboden. Het generieke deel ziet er als volgt uit.

Blok 1A/2A:

 • 201300063 Research methodology and descriptive statistics – 5 EC
 • 192901050 Introduction to psychology – 5 EC
 • 201200093 Academic writing – 5 EC

Blok 1B/2B:

 • 201300064 Inferential statistics – 5 EC
 • 192983010 Design methodology for psychology – 5 EC
 • 201300078 Pre-master Research Practical – 5 EC

Naast deze vakken dient de student zelfstandig de volgende verplichte component af te ronden: 

 • 192993100 Professional ethics – 0 EC

Module ter voorbereiding op de masterspecialisatie (15 EC)

Het tweede gedeelte van de pre-master bestaat uit de module ter voorbereiding op de (gekozen) master(specialisatie). Studenten volgen een module van 15 EC (uit het bachelor programma) in blok 1A of 1B. Of je toelaatbaar bent tot een bepaalde keuzemodule / specialisatie hangt af van je vooropleiding. Dit deel van het pre-masterprogramma wordt slechts 1 keer per jaar aangeboden: alleen in semester 1. Afhankelijk van de masterspecialisatie die je gaat volgen, vindt de module plaats in blok 1A of blok 1B.

Blok 1A:

 • 201600004 Health Psychology & Applied Technology (HPT)
 • 201400121 Psychology in Learning & Instruction (LS)
 • 201600005 Psychology of Safety (CRS)

Blok 1B:

 • 201400123 Human Factors & Engineering Psychology (HFE)
 • 201600104 Psychische gezondheid (PPT)

 Meer informatie over regelgeving mbt moduleonderwijs is beschikbaar in de UT Bachelor's OER 2016-2017.

Zelfstudie (4 à 5 EC)

Voorafgaand aan de 15EC (keuze)module dien je in de zomer(vakantie) een zelfstudie pakket te voltooien, afgesloten met een verplichte toets die succesvol afgerond dient te zijn voor toegang tot de 15EC (keuze)module van de premaster. Deze zelfstudie heeft het karakter van kennisvergaring rond één van de basisgebieden van de psychologie, die relevant is voor de betreffende masterspecialisatie. Een deel van de studenten vergaart bijvoorbeeld kennis op het gebied van de sociale psychologie, en andere studenten vergaren bijvoorbeeld kennis op het gebied van de cognitieve psychologie.

Overzicht Pre-master programma

In schema ziet het volledige pre-master programma er als volgt uit.


 

Sem 1 2017/2018

Sem 2 2017/2018

Summer  2018 or..

Sem 1 2018/2019

Start September

Generic part 30 EC

 

Written test

Module 15 EC

Start February

 

Generic part 30 EC

Written test

Module 15 EC

 Let op: bovenstaande volgorde van onderdelen is verplicht.

Start datum

Voor het standaard pre-master programma van 45 EC (voor HBO-studenten) zijn er twee instroommomenten: september of februari.
Voor een individueel pre-master programma (wo-studenten) hangt de startdatum (mede) af van het te volgen pakket.

Taal

Het pre-masterprogramma wordt in het Engels aangeboden.

Voltijd

In alle informatie over zowel de pre-master als de master gaan we ervan uit dat je de opleiding voltijd volgt, ongeveer 40 uur per week. We bieden geen avond- of weekendonderwijs aan. In de (voltijd) pre-master heb je gemiddeld op drie à vier verschillende dagen colleges. Gemiddeld zijn er twee tot acht college-uren op een dag.

Bindend studieadvies

De pre-master is er niet alleen om de nodige deficiënties weg te werken maar is ook een goede manier om te ontdekken of de studie bij je past. Er gelden daarom een aantal regels in de pre-master Psychology als een Bindend studieadvies. Zo is er bijvoorbeeld een maximale termijn waarbinnen de pre-master behaald moet zijn en heb je maximal twee kansen om een vak met een voldoende af te ronden. In de praktijk behalen echter bijna alle gemotiveerde studenten het programma binnen de gegeven periode.

De volgende regels gelden in de pre-master
 • Binnen een periode van twee blokken (één semester) dient de student minimaal 20 EC te hebben behaald. Indien de student niet aan deze eis voldoet wordt de student uitgesloten van het verder volgen van vakken (waarmee de pre-master wordt beëindigd).
 • De pre-master student mag per pre-master vak maximaal twee keer deelnemen aan een tentamen / opdracht. De student die na de tweede tentamenpoging één pre-master vak niet heeft behaald wordt uitgesloten van het verder volgen van vakken (waarmee de pre-master wordt beëindigd).
 • Binnen een periode van vier blokken (het eerste studiejaar) dient de student het volledige generieke / academische deel van de pre-master (30 EC) te hebben behaald. Indien de student niet aan deze eis voldoet wordt de student uitgesloten van het verder volgen van vakken (waarmee de pre-master wordt beëindigd).
 • Om te mogen starten met het vak ‘Pre-master Research Practical’ dient minimaal het cijfer 5 te zijn behaald voor het vak ‘Research Methodology and Descriptive Statistics’ en het vak ‘Academic writing’ dient succesvol te zijn afgerond.  Als een student het vak ‘Academic writing’ niet succesvol afrondt in de eerste poging wordt een vervroegde tweede kans aangeboden aan het begin van het tweede blok. Bij voldoende afronding kan dan alsnog gestart worden met het vak ‘Pre-master Research Practical’ (zonder studievertraging).
 • Om te mogen starten met de module ter voorbereiding op de masterspecialisatie geldt dat de student:
  1. De zelfstudie in de zomer succesvol moet hebben afgerond. Een herkansing van de zelfstudietoets (in de zomer) is mogelijk als is deelgenomen aan de eerste kans en in de eerste kans minimaal het cijfer 4,0 is behaald.
  2. Het volledige generieke / academische deel van de pre-master (30 EC) moet hebben behaald.
 • De module ter voorbereiding op de masterspecialisatie dient in één keer te worden behaald. Onder vooraf vastgestelde voorwaarden is reparatie van een gedeelte van de module mogelijk.
 • N.B. Bovenstaande regels gelden ook voor studenten die de doorstroomminor doen.

Toelating

Om te mogen starten met de master dient de pre-master (generiek deel 30 EC + zelfstudie toets+ mastervoorbereidende module 15 EC) volledig afgerond te zijn. Of je toelaatbaar bent (tot de pre-master) hangt af van je vooropleiding en de specialisatie die je wilt volgen. Meer informatie  over Toelating

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met ons Study Information Centre of de studieadviseur van de (pre-) master Psychology aan de UT (studieadviseur-mps@utwente.nl). 

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies