Ervaringen

Lea Hornstra

Module 7 van Gezondheidswetenschappen stond in het teken van het schrijven van een adviesrapport. Onze opdrachtgever, de Gemeente Enschede, gaf ons de taak om een rapport op te stellen omtrent eenzaamheid onder jongeren in Enschede en geschikte interventies. In een groep van vijf studenten werd er gedurende tien weken gewerkt aan dit vraagstuk. Er werden enkele hoorcolleges en werkcolleges gegeven ter ondersteuning van het project. Verder mochten de studenten de tijd zelf indelen, wat vroeg om eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Doordat de gemeente ons een opdracht gaf gerelateerd aan een probleem die zich daadwerkelijk voordeed, gaf dat extra motivatie om een goed adviesrapport af te leveren omdat het zou kunnen bijdragen aan het verbeteren van de huidige situatie.

Aan het begin van de module stond literatuurstudie centraal. Er moest informatie worden verzameld betreffende eenzaamheid onder jongeren zodat er een goed beeld kon worden gecreƫerd van het probleem en de huidige situatie in Enschede. Tevens zijn er interviews afgenomen met verscheidene specialisten. Op basis van deze informatie kon de ernst van het probleem worden vastgesteld. Aan de hand hiervan is er een adviesrapport opgesteld voor de gemeente. Hierin zijn verscheidene interventies aangedragen die geschikt zouden zijn en de beste interventie is uitgewerkt. De module werd afgesloten met een presentatie over het rapport aan de gemeente en de docenten.

Ik vind dit een van de meest leerzame projecten van de opleiding omdat er veel zelfstandigheid wordt verwacht van de studenten. Het kwam aan op intensieve samenwerking met de groep wat soms ingewikkeld was. Elk groepslid heeft een eigen visie en werkwijze wat op elkaar moet worden afgestemd. Tevens zijn er verscheidene partijen bij dit probleem betrokken als de gemeente en de eenzame jongeren. De belangen van deze partijen moeten in acht worden genomen en afgestemd worden in het uiteindelijke adviesrapport. Echter kunnen deze belangen soms tegenstrijdig zijn.

Hetgeen wat het meest ingewikkeld was, is juist datgene wat het meest leerzaam is geweest. Het geeft dan ook een trots gevoel om samen met de groep het adviesrapport te presenteren en te weten welke weg is afgelegd om dit te bereiken.

Meer weten?
Neem dan contact op met de opleiding via health-sciences@utwente.nl

Chat offline (info)