Studieopbouw BSc Gezondheidswetenschappen

Studiekeuze gemaakt?

Zorg, technologie, verandering...

Tijdens Gezondheidswetenschappen ontwikkel je een brede, frisse blik op de gezondheidszorg met inzicht in bedrijfskundige, technologische, juridische, financiële enmedische onderwerpen. Technologie speelt een belangrijke rol om de kwaliteit van de zorg op duurzame wijze te behouden en te verbeteren. Dit vraagt om professionals die de verbinding kunnen leggen tussen de technologie en de toepassing daarvan in de praktijk.

Organisatorische, juridische en financieel-economische vraagstukken worden complexer. Welke behandelingen moet de verzekeraar vergoeden? Hoe moeten organisaties en ook wet- en regelgeving worden aangepast op vernieuwingen? Jij bent straks die veelzijdige verbinder diezich inzet voor de snel veranderende gezondheidszorg!

Modules Gezondheidswetenschappen

Tijdens deze driejarige bacheloropleiding volg je twaalf modules: vier modules van 10 weken per jaar. In elke module behandel je een thema en komen alle belangrijke aspecten van je studie samen: theorie en praktijk, onderzoek en het ontwerpen, implementeren en evalueren van oplossingen, en zelfstudie en teamwerk.

Overzicht modules

 • Jaar 1EC
  • Module 1 | Structuur en organisatie van de gezondheidszorg15

   In deze module bekijk je welke ontwikkelingen in het Nederlandse zorgsysteem van invloed zijn op de zorg aan chronisch zieken. Je verdiept je in de situatie van een chronisch zieke patiënt. Wat is de impact van het gezondheidsprobleem op het dagelijks leven van deze patiënt en hoe speelt het zorgsysteem daarop in? Wat zijn knelpunten en hoe kun je die aanpakken? In de theorie leer je meer over het leven met een chronische aandoening, de structuur en organisatie van de zorg en de rol van technologie in de chronische zorg. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van lifestyle apps, wearables en e-Healthoplossingen voor patiënten, of van big data bij bevolkingsonderzoeken. 

  • Module 2 | Gezondheid, ziekte & preventie15

   Door maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing en veranderende leefstijlen zullen bepaalde ziekten steeds vaker voorkomen. Preventie is een belangrijke manier om ziekten en vroegtijdige sterfte te voorkomen. Maar hoe pak je dit in de praktijk aan? In deze module ga je met onderwerpen als deze aan de slag. Met je projectteam kies je een ziekte en zoek je uit hoe je deze het best kunt voorkomen. Je verdiept je in bestaand preventiebeleid, in het ontstaan van de ziekte en de mogelijkheden om de ziekte te voorkomen of te behandelen. Vervolgens kijk je of de door jullie gekozen preventiestrategie werkt en ethisch wenselijk is. Daarnaast staan onderwerpen als de anatomie, pathofysiologie en celbiologie centraal in deze module.

  • Module 3 | Onderzoeken en innoveren in de zorg15

   Wil jij als gezondheidswetenschapper problemen in de gezondheidszorg grondig kunnen aanpakken? Dan is het belangrijk dat je goed wetenschappelijk onderzoek kunt uitvoeren. Meten is weten. In deze module leer je de verschillende stappen van het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek aan de hand van een vraagstelling uit de gezondheidszorg. Naast kennis van onderzoeksmethoden en -technieken krijg je inzicht in de organisatie van de openbare gezondheidszorg en informele processen binnen zorgorganisaties. Je leert op een structurele manier gezondheidsvraagstukken aan te pakken en ontdekt waarom de zorg in de praktijk vaak anders werkt dan vooraf op papier gepland.

  • Module 4 | Optimalisatie van zorg15

   Deze module gaat over de vraag: wat is optimale zorg en hoe kunnen we deze organiseren? De theorie geeft je inzicht in het slim organiseren van processen. In een practicum pas je deze kennis toe door een ziekenhuis te adviseren over de beste oplossing voor de inrichting van hun operatiekamers met de beschikbare middelen. In het project analyseer en optimaliseer je bestaande zorgprocessen binnen een snel veranderende omgeving denk bijvoorbeeld aan de Corona pandemie. Wat zijn de gevolgen voor de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie van zorg? En wat zijn de consequenties voor de patiënt, zorgverlener, het management en de zorgverzekeraar?

 • Jaar 2EC
  • Module 5 | Ondernemen in de zorg15

   Kennis van de economische kant van de zorg is belangrijk om de zorg te begrijpen en om vernieuwingen toe te passen binnen de organisatie van de zorg. Deze module is gebaseerd op het concept van Dragon’s Den waarbij je in de huid van een jonge zorgondernemer kruipt die een nieuw (technologisch) product of een nieuwe behandeling wil introduceren binnen de gezondheidszorg. Je leert kijken naar de economische waarde van de zorg, de bedrijfskundige kant (financieel) en naar mogelijkheden om de zorg te financieren. Ook doe je ervaring op in het opstellen van een businessplan.

  • Module 6 | Klinisch wetenschappelijk onderzoek15

   In deze module ontwikkel je academische onderzoeksvaardigheden die je nodig hebt voor het analyseren en aanpakken van problemen uit de dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg. Je leert problemen op het gebied van de volksgezondheid en kliniek in kaart te brengen en deze om te zetten in medisch wetenschappelijke vraagstellingen. Je raakt vertrouwd met epidemiologische begrippen en de specifieke methoden en technieken van ‘evidence-based’ onderzoek. Je leert de opgedane kennis toe te passen door zelf een onderzoeksvoorstel te ontwerpen. 

  • Module 7 | Gezondheidstechnologie in de maatschappij15

   Binnen deze module doe je ervaring op met betrekking tot de verschillende rollen die een gezondheidswetenschapper kan vervullen; van het geven van beleidsadviezen en wetenschappelijk schrijven tot het omgaan met de media en het geven van een elevator pitch voor bedrijven. Je krijgt een brede theoretische basis over de ontwikkeling en implementatie van gezondheidstechnologie die gedrag kan beïnvloeden. Ook krijg je inzicht in filosofische benaderingen binnen de techniekfilosofie en techniek-ethiek en leer jij deze toe te passen op vraagstukken rondom technologie en gezondheid.

   Als je deze module hebt gevolgd, kan je met een kritisch-analytische houding bijdragen aan een succesvolle en verantwoorde invoering van nieuwe gezondheidstechnologie in de bestaande gezondheidszorg.

  • Module 8 | Consultants in de zorg15

   In deze module neem je de rol op je van consultant van een zorgadviesbureau. Jij krijgt, als aankomend gezondheidswetenschapper, de taak om aan de hand van de zogenaamde ‘Algemene Bedrijfskundige Probleemaanpak’ een adviesrapport op te stellen. Dit doe je op basis van een bestaand vraagstuk van organisaties uit de regio zoals de GGD, gemeente, ICT organisaties of consultancy bureaus. Je past hierbij je opgedane kennis van de afgelopen 7 modules toe in de praktijk en ontwikkelt een professionele werkhouding. Je sluit de module af met een presentatie bij je opdrachtgever, waarin je het traject en je advies presenteert.

 • Jaar 3EC
  • Modules 9&10 | Vrije keuze30

   In de eerste helft van het derde jaar heb je verschillende opties:

   Stage lopen: een uitstekende manier om werkervaring op te doen, meer zicht te krijgen op de praktijk binnen de zorgsector en je netwerk te verbreden. Je zoekt zelf een stageplek die bij jou past! Wij werken samen met veel externe organisaties en helpen je graag op weg.

   Studeren in het buitenland: een avontuur van onschatbare waarde! Je leert vraagstukken vanuit een andere cultuur te benaderen en ontwikkelt een flexibiliteit om in diverse teams en omstandigheden te werken. Vaardigheden die later goed van pas komen. Ook het volgen van vakken aan een universiteit buiten Nederland kan van meerwaarde zijn.

   Studeren aan een andere universiteit in Nederland: Je kunt ook kiezen voor een minor aan een andere universiteit binnen Nederland. Dat kan een waardevolle aanvulling op jouw studieprogramma zijn.

   Minor aan de Universiteit Twente: verbreed je kennis door modules te volgen bij andere opleidingen aan de Universiteit Twente, bijvoorbeeld International Business Administration of Psychology. 

  • Modules 11&12 | Bacheloropdracht30

   De tweede helft van het derde jaar gebruik je voor je afstudeeropdracht. Het doel is dat je een actueel vraagstuk op een wetenschappelijke manier aanpakt. Je kunt je opdracht doen bij een onderzoeksgroep van de Universiteit Twente, verschillende zorginstellingen of een ziekenhuis (al dan niet in de regio).

Ontvang digitale brochure
We hebben de brochure opgestuurd. Check je inbox!

[naam], klik op download om de brochure te downloaden.
Beste [naam], wil je ook deze brochure downloaden?

Brochure verstuurd

We hebben je een e-mail gestuurd met een link naar de brochure. Check je inbox!

Voor het eerst naar de universiteit

Als je eerstejaars student bent, komen er veel nieuwe dingen op je af. We leggen alvast het een en ander uit.

 • Je volgt modules

  Je bachelor duurt drie jaar. Ieder jaar volg je vier modules van tien weken: je rondt tijdens de opleiding dus twaalf modules af. In elke module behandel je een actueel thema uit de samenleving of bedrijfsleven. Binnen dat thema komen alle onderdelen van je studie samen: theorievakken en practica, onderzoek en het ontwerpen van oplossingen, zelfstudie én teamwerk. Vast onderdeel is het teamproject, waarin je de opgedane kennis toepast op een actuele uitdaging en met medestudenten een werkbare oplossing ontwerpt. De thema's draaien vaak om vraagstukken waarop wetenschappers nog geen antwoord hebben gevonden. 

  Deze leermethode is het Twents Onderwijsmodel (TOM): een unieke manier van studeren die je alleen tegenkomt op de Universiteit Twente.

 • Studiepunten, hoe werkt het?

  Op de universiteit krijg je te maken met studiepunten. Ook wel EC(s) genoemd, afgeleid van het European Credit Transfer System (ECTS), waarmee je opleidingen internationaal kunt vergelijken. Eén EC staat voor 28 uur werk; elk jaar moet je 60 punten behalen.

  Jouw opleiding stelt het aantal uren vast per opdracht, projectverslag of examen. In het eerste jaar moet je minimaal 45 van de 60 punten halen om door te mogen naar het tweede jaar.

 • Bindend studieadvies

  Ons doel is om je zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen, daarom hanteren we het principe van een Bindend Studieadvies (BSA). Alle eerstejaarsstudenten ontvangen hun BSA aan het einde van het jaar. Je krijgt een positief advies als je in het eerste jaar 45 of meer van de 60 EC hebt gehaald. Een negatief advies is bindend en betekent dat je met de opleiding moet stoppen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we je, ondanks een te lage score, toch een positief BSA geven, bijvoorbeeld als we voldoende vertrouwen hebben dat je op de juiste plek zit. Belemmeren persoonlijke omstandigheden zoals ziekte of problemen jouw studieprestaties? Student Affairs Coaching & Counselling (SACC) helpt je verder.

Goede voorbereiding op Engelse master

Deze Nederlandstalige bachelor bereidt je voor op een carrière in de Nederlandse gezondheidszorg, maar ook op een internationale loopbaan. Zo geven we ook colleges in het Engels en hebben we een Engelstalige module in het tweede jaar. Hierdoor ben je ook goed voorbereid op de Engelstalige masteropleiding Health Sciences.

Docenten uit het bedrijfsleven

De hoor- en werkcolleges worden gegeven door docenten van de Universiteit Twente, gastdocenten uit de zorgpraktijk en (buitenlandse) docenten van samenwerkende universiteiten. Patiënten komen vertellen hoe zij hun ziekte ervaren en welke impact die heeft op hun dagelijks leven. Ook bezoek je zorginstellingen voor onderzoeksopdrachten en werkbezoeken.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies