De bachelor Gezondheidswetenschappen duurt drie jaar. Ieder jaar bestaat uit vier modules en in iedere module staat een project centraal.

STUDIEOPBOUW

Elke module bestaat uit 10 weken onderwijs. Je rond een module af met één tentamencijfer. Het tentamencijfer is het gewogen gemiddelde van een aantal deelcijfers. Je hebt op verschillende momenten toetsen en opdrachten, waardoor de studielast goed is verdeeld. De deelcijfers krijg je door schriftelijke individuele toetsen, individuele opdrachten en groepsopdrachten. Hieronder zie je het overzicht van alle modules van de Bachelor Gezondheidswetenschappen.

Werken in projecten

Tijdens het project werk je in groepsverband aan een actueel vraagstuk uit de praktijk van de gezondheidszorg. Vanuit verschillende invalshoeken leer je problemen te analyseren, oplossingen te ontwerpen en systematisch te evalueren; werkt datgene wat je hebt bedacht ook in de praktijk? Omdat je in teamverband werkt, leer je ook professioneel samenwerken, taken verdelen en rapporteren.

Theorie en praktijk

Tijdens hoor- en werkcolleges doe je kennis op die je nodig hebt om je project tot een goed einde te brengen. De colleges worden gegeven door docenten van de Universiteit Twente, gastdocenten uit de zorgpraktijk en buitenlandse docenten van samenwerkende universiteiten. Patiënten komen bijvoorbeeld vertellen hoe zij hun ziekte ervaren en welke impact het heeft op hun dagelijks leven. Ook bezoek je zorginstellingen voor onderzoeksopdrachten en werkbezoeken.

Chat offline (info)