Zie Nieuws

Reuzensprong Universiteit Twente in Keuzegids Universiteiten

Met een reuzensprong van zeven punten stijgt de Universiteit Twente fors in de meest recente editie van de Keuzegids Universiteiten. De twintig bacheloropleidingen verbeterden hun gemiddelde score van 60 naar 67 punten. Daarmee stijgt de Universiteit Twente naar een plaats in de top drie, achter WUR en de Open Universiteit.

Vier opleidingen krijgen het predikaat Topopleiding, dat wordt toegekend aan studies die 75 punten of hoger scoren: Technische Natuurkunde (92 punten), Chemical Engineering (Scheikundige Technologie) (80)  en Technical Computer Science (Technische informatica) (78) en de brede honours bacheloropleiding ATLAS van University College Twente (84).

Verbetering in de breedte

De Universiteit Twente kan over de breedte mooie rapportcijfers overleggen in de Keuzegids.

  • De UT mag de zogeheten Kwaliteitszegel ‘Beste Technische Universiteit’ dragen, voor de hoogste totaalscore van alle technische universiteiten.
  • Dertien opleidingen scoren dit jaar hoger dan vorig jaar.
  • Liefst vijftien opleidingen scoren het hoogst in hun vakdiscipline.
  • De stijging van zeven punten is exceptioneel: gemiddeld verbeterden de veertien Nederlandse universiteiten zich een half punt ten opzichte van vorig jaar.

Sterkste stijger is Communication Science dat liefst 18 punten hoger scoorde dan in 2017. De opleiding is nu met 74 punten de best beoordeelde opleiding in communicatiewetenschappen in Nederland. European Public Administration, Psychology en Technical Computer Science volgen met 16 punten verbetering ten opzichte van vorig jaar.

De uitstekende scores reflecteren de trots die studenten en staf nu hebben in hun opleidingen. Het laat zien dat de vele inspanningen van onze medewerkers daadwerkelijk leiden tot resultaten die door de studenten worden gevoeld en gewaardeerd. Afgelopen jaar zijn de opleidingen aan de slag gegaan met suggesties, tips en kritiek van studenten, met resultaat. De opleidingen hebben meer regie gekregen en gebruikt om de studenttevredenheid enorm te verbeteren. We kunnen nu verder op deze succesvolle weg die we zijn ingeslagen met het unieke Twents Onderwijs Model (TOM).Thom Palstra, rector magnificus

Topopleidingen

Voor Technische Natuurkunde en Chemical Engineering is het de zesde keer op rij dat de studies het predikaat Topopleiding krijgen. De score van 92 punten voor Technische Natuurkunde betekent zelfs een achtste plek van alle bacheloropleidingen in Nederland.

“In dit resultaat herkennen we onze jarenlange inspanningen om optimalisatie van het onderwijs, stroomlijnen van leerlijnen en het totale curriculum perfect aan te laten sluiten bij de wensen, behoeften en capaciteiten van onze studenten”, aldus Stefan Kooij, opleidingsdirecteur Technische Natuurkunde. “De mening van studenten nemen we in dit optimalisatieproces in allerlei vormen mee; op deze manier maken we onderwijs voor, door en met studenten. De Keuzegids vat het mooi samen: “De Universiteit Twente heeft met technische natuurkunde een echte topper in huis, één van de hoogst gewaardeerde opleidingen in het hele universitaire onderwijs. De opleiding krijgt op alle beoordeelde aspecten complimenten van de studenten. ”

Ben Betlem, opleidingsdirecteur voor Chemical Engineering: “De belangrijkste factor die al jaren bijdraagt aan het succes van de opleiding is de community building in de discipline Scheikundige Technologie. De partners daarin zijn de docenten, de studenten en de staf. Ook de studievereniging moet niet vergeten worden. Zij verbinden de verschillende studiejaren en spelen een grote rol in de beroepsvoorbereiding. Ik moet concluderen dat de docenten en studenten zeer loyaal zijn aan de opleiding. Andere belangrijke factoren die een rol spelen zijn het studieadvies en de kwaliteitszorg. Dankzij deze kwaliteitszorg, waarin de studenten een grote stem hebben, is het Twents Onderwijs Model (TOM) nu goed geïmplementeerd.”

Voor het University College Twente is het de derde keer op rij dat hun opleiding tot Topopleiding is gekroond. Opleidingsdirecteur Ans Netjes: "Ons ATLAS-programma (Technology, Liberal Arts & Sciences) is uniek, in die zin dat studenten veel ruimte krijgen om hun interesses te volgen en zich te ontwikkelen. Naast de hulp die ze krijgen van docenten vraagt dat veel eigen verantwoordelijkheid. Het is goed om ook in de Keuzegids te zien dat onze studenten dat waarderen. ATLAS is echt een experiment; een University College met een unieke opzet, waarbij techniek centraal staat. Dat onze studenten zo tevreden zijn over de opleiding en de docenten en een zeer hoog niveau halen, bewijst voor ons dat we op de goede weg zijn.”

Technical Computer Science behoort met een stijging van 16 punten, naar 78, tot de grootste stijgers en is nu Topopleiding. Opleidingsdirecteur Geert Heijenk over de ontwikkeling die zijn opleiding doormaakt: "Ondanks een sterk stijgende instroom, deze is vorig jaar verdubbeld, slagen we er in het karakter van een kleine opleiding met direct contact tussen docenten en studenten te behouden, en onze scores zelfs te verbeteren. Ik ben heel trots dat we zo’n goede, internationale opleiding weten neer te zetten.”

Keuzegids Universiteiten

In de Keuzegids Universiteiten worden alle bacheloropleidingen van Nederlandse universiteiten met elkaar vergeleken. De uitslag is gebaseerd op cijfers uit de Nationale Studentenenquête, accreditatierapporten van de NVAO en landelijke onderwijsstatistieken. Zie voor meer informatie de website van Keuzegids Universiteiten.

Nieuwsgierig naar onze bacheloropleidingen?
Meld je aan
L.P.W. van der Velde (Laurens)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)