Nieuws

Informatica-onderzoek UT: hoogste score kwaliteit én impact Veel lof voor 'high tech human touch' benadering

De kwaliteit van het Informatica-onderzoek aan de Universiteit Twente is excellent en de maatschappelijke relevantie is “indrukwekkend”, aldus de internationale visitatie-commissie die het onderzoek heeft beoordeeld. Als enige van de negen beoordeelde Nederlandse universiteiten haalt de UT de hoogste score voor zowel kwaliteit als relevantie. De onderzoekers “hebben world-leading competenties voor multidisciplinair onderzoek.” Indrukwekkend vindt de commissie ook het aantal spinoff ondernemingen en de succesvolle verwerving van externe financiering.

Doorslaggevend, stelt de commissie, voor de grote maatschappelijke impact van het Informatica-onderzoek in Twente is de integrale benadering die het onderzoeksinstituut CTIT kiest, met technische en sociale wetenschappen. In het CTIT is al het ICT-onderzoek van de UT ondergebracht. De gemaakte strategische keuzen, met als actuele maatschappelijke uitdagingen Safety, Cybersecurity & Privacy, Energy en Health & Well-Being, noemt de commissie toekomstgericht en welgekozen.  


Informatica is in Twente gebouwd op twee stevige pijlers: Dependable Networked Systems en Human Centered Computing. In de eerste pijler staan de wetenschappelijke uitdagingen rondom betrouwbare software en complexe systemen centraal. De tweede pijler onderzoekt natuurlijke en intelligente interactievormen tussen mens en technologie.

Jong talent

De wetenschappelijke staf van het CTIT heeft volgens de commissie world-leading competenties voor het doen van multidisciplinair onderzoek, en is goed vertegenwoordigd in Europese publiek-private partnerships zoals ‘Future Internet’. Voor het scouten van jong talent heeft de UT een goed tenure track systeem. Promovendi, die van over de hele wereld komen, prijzen de onderzoeks-omgeving die open staat voor delen en samenwerken.

Het onderzoek kan bogen op een breed eigen aanbod van ICT-gerelateerde opleidingen, met bacheloropleidingen als Technische Informatica, Business& IT en de nieuwe richting Creative Technology, en Masteropleidingen als Computer Science, Embedded Systems, Human Media Interaction, Business Information Technology en Internet Science & Technology.


Wereldspeler

Als schoolvoorbeeld van internationale en multidisciplinaire samenwerking noemt de visitatiecommissie het project WiBRATE, waar informatici samenwerken met werktuigbouwkundigen en civiel-ingenieurs: sensoren, draadloze communicatie en data-analyse leiden hier tot nieuwe systemen om trillingen en slijtage van industriële systemen of infrastructurele werken te monitoren.

Ook in het onderzoek naar bijvoorbeeld personal coaching en home-care systemen in de gezondheidszorg lopen UT-onderzoekers wereldwijd voorop. De nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen vinden meteen hun weg naar de praktijk, in samenwerking met bijvoorbeeld zorginstellingen.

Ondernemend

Met gemiddeld vier spinoff bedrijven per jaar is Informatica in Twente zeer ondernemend. Het starten van een onderneming wordt nadrukkelijk gestimuleerd en het CTIT en Kennispark Twente leveren een voor Nederland unieke combinatie van incubators, accelerators en venture capital-bedrijven. “In Twente spreek je eerst met een business developer en niet met juristen”, tekende de visitatiecommissie op. De externe gerichtheid blijkt ook uit de financiering, die voor 48 procent bestaat uit externe grants en voor 18 procent uit contract research.

Het volledige rapport van de visitatiecommissie onder leiding van prof. Gerard van Oortmerssen is hier te downloaden of in te zien.

Wiebe van der Veen
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)