Masterclass Kwaliteit, veiligheid en technologie in de zorgketen

De masterclass biedt inzicht in kwaliteit, veiligheid en technologie in de zorgketen. Wetenschappelijke kennis, discussie en praktijk staan daarbij centraal en deze open benadering staat garant voor een goede vertaalslag naar uw organisatie en projecten. De thema’s die aan bod komen:

 • De betekenis van kwaliteit van zorg
 • Het meten van kwaliteit van zorg met behulp van kwaliteitsindicatoren
 • Kwaliteitsvariaties in de zorg
 • Het uitvoeren van kwaliteitsaudits
 • Management van bedrijfsrisico’s binnen zorginstellingen
 • Schadebeperking na ernstige incidenten in de zorg
 • Evaluatie van de toegevoegde waarde van technologie: health technology assessment (HTA)
 • Analyse van de onzekerheid in de uitkomsten van HTA
 • Risicoanalyse van beleidsbeslissingen op basis van de HTA uitkomsten
 • De impact van nieuwe technologie op kwaliteit en veiligheid in de zorg
 • Implementatierisico’s van nieuwe technologie
 • Besluitvormingsondersteunende methoden voor de selectie en implementatie van technologie in zorginstellingen

Cetrificaat

Wanneer de masterclass met succes is afgerond, ontvangt u een certificaat van de Universiteit Twente. De masterclass maakt deel uit van de deeltijd masteropleiding Risicomanagement.

Brochure

Bedankt voor het invullen