HomeOnderwijsOnderwijs voor professionalsOpleidingenMasterclass Risicomanagement in de publieke sector

Risicomanagement in de Publieke sector

Cursus in deeltijd

De Masterclass Risicomanagement in de publieke sector maakt de risicomanagement cyclus voor u inzichtelijk én direct toepasbaar in uw organisatie. Na afloop beschikt u over hoogwaardige en actuele kennis en inzichten die u in staat stellen effectiever en kosten-efficiënter te functioneren op het gebied van risicomanagement.

 • Kerndocent Martin van Staveren vertelt

  Dr. ir. Martin van Staveren MBA, kerndocent van de
  Masterclass Risicomanagement in de publieke sector
  (onderdeel van de executive Master Public Management),
  over Blended Risicomanagement voor de publieke sector

  Digitale transformatie, cyberrisico’s en privacy, steeds mondiger burgers met hoge verwachtingen, zorg en welzijn in transitie. Rode draad is de factor onzekerheid
  Lees verder

 • Verhaal Monique Brewster

  Monique Brewster heeft als directeur van een woningcorporatie vaker met risicomanagement van doen. Toch gaf de Masterclass Risicomanagement in de publieke sector haar hele nieuwe inzichten. Met name de lessen over storytelling waren echte eye-openers. Lees haar hele verhaal.

Risico's in 6 stappen

Publieke en semipublieke organisaties hebben te maken met veel dynamiek in een complexe bestuurlijke omgeving. De maatschappelijke verwachtingen zijn hoog, taken en verantwoordelijkhe­den nemen toe, regelgeving verandert en de financiële middelen zijn beperkt. Het vakgebied risicomanagement draagt bij aan integraal, effectief en kosten-efficiënt beleid in de omgang met publieke, maatschappelijke en or­ganisatorische risico’s.

Kerndocent Martin van Staveren
“Het helpt publieke managers om realistisch én effectief om te gaan met hun actuele risico’s, om zo hun publieke taak sober en doelmatig te kunnen uitvoeren.”
Kerndocent Martin van Staveren

Voorbeeld 6 stappen

In onderstaande video neemt kerndocent Martin van Staveren u mee in de essentiele 6 stappen van de risico cyclus aan de hand van het incident in Alphen aan de Rijn. Na het bekijken van dit korte filmpje weet u exact waar het mis ging in de risico analyse van dit project.

Borgen van kwaliteit

Misschien wel meer dan ooit is een juisteafweging tussen risicobeheersing en innovatie­kracht essentieel om de benodigdekwaliteit van dienstverlening van pu­blieke organisaties en instellingen tewaarborgen. De basis van risicomanagement in de publieke sector ligt in hetexpliciet en cyclisch doorlopen van zes opeenvolgende stappen. Gezamenlijkvormen deze stappen de risicomanagement cyclus voor het beheersen van risico’sén het benutten van kansen die ontstaan vanuit onzekerheid. De zes stappenzijn, soms in wat andere be­woordingen, aanwezig in alle gangbare benaderingenvan risicomanagement.

Monique Brewster, Directeur Woningstichting Leusden
“Als je de risico’s goed voor het voetlicht wilt brengen, moet je een goed verhaal hebben.”
Monique Brewster, Directeur Woningstichting Leusden

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass Risicomanagement in de publieke sector
Graad: certificate
CROHO-code
Duur
10 weken
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
Instroommoment
23 maart 2023 - 26 mei 2023
Locatie
Utrecht
Netherlands
Numerus fixus
Er is een numerus fixus van 25 plaatsen

Praktische informatie

Meer informatie over de Masterclass Risicomanagement in de Publieke Sector? Bekijk de leerdoelen en het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie omtrent de doorvoering van het 'blended learning' onderwijsmodel vindt u bij het programma overzicht en de data, kosten en locatie. Of bent u benieuwd naar de docenten van de opleiding? Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Brochure aanvragen?

Wilt u een brochure over de Masterclass Risicomanagement in de Publieke Sector of de verschillende masterclasses ontvangen? Zodat u alle informatie thuis of op uw werk kunt nalezen, of de informatie kunt gebruiken om het gesprek aan te gaan met uw leidinggevende of HR collega. Vul onderstaand aanvraagformulier in en ontvang de brochure digitaal.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies