Opleidingen

Risicoperceptie
en Risicocommunicatie

masterclass

Anno nu zijn risicoperceptie en risicocommunicatie niet meer weg te denken als onderdeel van de maatschappelijke werkelijkheid met betrekking tot risico en veiligheid. Naast de ‘harde’ kant van risico management is daarmee ook de ‘zachte’ kant tot een standaardonderdeel van het risicomanagementproces van (semi-)overheden en commerciële organisaties geworden. Beleidsbepalers, bestuurders en managers dienen dus te beschikken over actuele inzichten op het vlak van communicatie en gedrag om daarmee effectief invulling te kunnen geven aan het risicomanagement binnen hun organisatie en hun omgeving.

Deze masterclass gaat in op de belangrijkste benaderingen rond de perceptie van risico en veiligheid en leert u kritisch te reflecteren op deze benaderingen. Vervolgens spitsen de bijeenkomsten zich toe op de toepassing bij risicocommunicatie, bij crisiscommunicatie en bij conflicthantering met betrekking tot risicoperceptie en communicatie. De aandacht richt zich zowel op de burger als op de (semi-)overheid en commerciële organisaties die met burgers, belangengroepen en klanten te maken hebben. Naast communicatieprocessen komen ook organisatiepsychologische aspecten aan de orde en de betekenis van leiderschap bij risico en veiligheid.

Na het volgen van deze masterclass bent u op de hoogte van de belangrijkste thema’s en theorieën in het risicoperceptie-onderzoek en op de toepassingsgebieden risico- en crisiscommunicatie. De geboden inzichten stellen u in staat om communicatieve vraagstukken rond strategische en ad-hoc risico’s adequaat te beoordelen.

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass Risicoperceptie & Risicocommunicatie
Graad: certificate
Duur
3 maanden
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
Instroommoment
21 december 2017
Numerus fixus
Niet bij deze opleiding

MEER INFORMATIE

Meer informatie over de masteclass Risicoperceptie en Risicocommunicatie? Bekijk het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie vindt u bij het programma overzicht en de data, kosten en locatie. Of bent u benieuwd naar de docenten van de opleiding? Deze pagina's vindt u tevens links in de menubalk. Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Gerelateerde opleidingen

Hieronder vind je een lijst van opleidingen die (direct) gerelateerd zijn aan de opleiding Masterclass Risicoperceptie & Risicocommunicatie

Risicomanagement en Veiligheid
Course Financieel Management en Risicomanagement van Decentralisaties

Transformatie van de werkpraktijk en de regierol gebaseerd op visie en strategie voor de lokale sociale structuur.

Interactieve Online colleges

Online kennis update en inspiratie voor managers en professionals.

Master Risicomanagement

U verwerft diepgaande kennis en vaardigheden die passen bij een breed georiënteerde risicomanagementprofessional. U leert systematisch risico’s te identificeren, beoordelen en prioriteren.

Masterclass Compliance en Governance

Deze masterclass geeft een brede invulling aan wat in de praktijk kernachtig juridisch risicomanagement wordt genoemd.

Masterclass Financieel Risicomanagement

Deze masterclass biedt u actuele en fundamentele financiële inzichten en leert u hoe u diverse financiële risico’s in het private en publieke domein kunt herkennen, meten en beheersen.

Masterclass Innovatie en Risicomanagement

Deze masterclass biedt inzicht in de vele aspecten van innovatie en legt daarbij een directe link met de mogelijke risico’s die daaraan verbonden zijn.

Masterclass Operationeel Risicomanagement en Veiligheid

De masterclass Operationeel Risicomanagement en Veiligheid richt zich zowel op preventie als afwikkeling van incidenten binnen industrie, vitale infrastructuur, zorg en openbare orde.

Masterclass Organiseren van Risicomanagement

Deze masterclass biedt u actuele inzichten in de risico’s verbonden aan de wijze waarop uw organisatie is ingericht. Ook staat de organisatorische vormgeving van risicomanagement centraal.

Masterclass Risico en Veiligheid in ICT en Cyberspace

Deze masterclass biedt actuele inzichten en waar nodig ook bezinning over de rol die risicomanagement kan spelen in de digitale wereld.

Masterclass Risico Management in de Publieke Sector

De Masterclass Risico Management in de Publieke Sector maakt de risicomanagement cyclus voor u inzichtelijk én direct toepasbaar in uw organisatie.

Masterclass Risicomanagement Cyclus

Deze masterclass zet de risicomanagement cyclus voor u op een rij en wordt gepresenteerd vanuit diverse perspectieven, met een verscheidenheid aan praktijkvoorbeelden en met oog voor uw eigen inbreng.

Pre-master course "De Ruimtemakers"

Deelnemers aan het programma verkrijgen brede kennis op het gebied van risicomanagement, passen de kennis toe in de praktijk en ontwikkelen persoonlijke vaardigheden.

Sociale en Gedragswetenschappen
Chat offline (contact)