HomeOnderwijsOnderwijs voor professionalsOpleidingenMasterclass Risicoperceptie en Risicocommunicatie

Risicoperceptie en Risicocommunicatie

Anno nu zijn risicoperceptie en risicocommunicatie niet meer weg te denken als onderdeel van de maatschappelijke werkelijkheid met betrekking tot risico en veiligheid.

Harde en zachte kant risicomanagement

Naast de ‘harde’ kant van risico management is daarmee ook de ‘zachte’ kant tot een standaardonderdeel van het risicomanagementproces van (semi-)overheden en commerciële organisaties geworden. Beleidsbepalers, bestuurders en managers dienen dus te beschikken over actuele inzichten op het vlak van communicatie en gedrag om daarmee effectief invulling te kunnen geven aan het risicomanagement binnen hun organisatie en hun omgeving.

Deze masterclass gaat in op de belangrijkste benaderingen rond de perceptie van risico en veiligheid en leert u kritisch te reflecteren op deze benaderingen. Vervolgens spitsen de bijeenkomsten zich toe op de toepassing bij risicocommunicatie, bij crisiscommunicatie en bij conflicthantering met betrekking tot risicoperceptie en communicatie. De aandacht richt zich zowel op de burger als op de (semi-)overheid en commerciële organisaties die met burgers, belangengroepen en klanten te maken hebben. Naast communicatieprocessen komen ook organisatiepsychologische aspecten aan de orde en de betekenis van leiderschap bij risico en veiligheid.

Ontvang digitale brochure

Na het volgen van deze masterclass bent u op de hoogte van de belangrijkste thema’s en theorieën in het risicoperceptie-onderzoek en op de toepassingsgebieden risico- en crisiscommunicatie. De geboden inzichten stellen u in staat om communicatieve vraagstukken rond strategische en ad-hoc risico’s adequaat te beoordelen.

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass Risicoperceptie & Risicocommunicatie
Graad: certificate
CROHO-code
Faculteit
Behavioural Management and Social sciences
Duur
3 maanden
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
Instroommoment
16 maart 2023 - 26 mei 2023
Locatie
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede
Nederland
Numerus fixus
Er is een numerus fixus van 20 plaatsen

Meer informatie

Meer informatie over de Masterclass Risicoperceptie en Risicocommunicatie? Bekijk het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie vindt u bij het programma overzicht en de data, kosten en locatie. Of bent u benieuwd naar de docenten van de opleiding? Deze pagina's vindt u tevens links in de menubalk. Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Brochure aanvragen?

Wilt u een brochure over de Masterclass Risicoperceptie en Risicocommunicatie of de verschillende masterclasses ontvangen? Zodat u alle informatie thuis of op uw werk kunt nalezen, of de informatie kunt gebruiken om het gesprek aan te gaan met uw leidinggevende of HR collega. Vul onderstaand aanvraagformulier in en ontvang de brochure digitaal.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies