HomeOnderwijsOnderwijs voor professionalsOpleidingenMasterclass Financieel Risicomanagement

Financieel Risicomanagement

Financieel risicomanagement

Financieel risicomanagement vormt meer dan ooit de basis voor een gezonde bedrijfsvoering en continuïteit van zowel bedrijven, instellingen als overheden.

Professionals en managers dienen daarom te beschikken over voldoende financiële basiskennis. Daarnaast onderstrepen de huidige economische ontwikkelingen het belang van een gedegen financieel risicomanagement rond beslissingen en investeringen. Deze masterclass biedt u actuele en fundamentele financiële inzichten en leert u hoe u diverse financiële risico’s in het private en publieke domein kunt herkennen, meten en beheersen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan risicomanagement in de context van corporate governance en welke impact dit heeft op de waarde en prestaties van organisaties.

Ontvang digitale brochure

INZICHT IN IMPACT FINANCIËLE RISICO'S

Bedrijven, woningcorporaties, ziekenhuizen etc. worden vaak geconfronteerd met diverse financiële risico's, zoals valuta-, rente- en kredietrisico’s. Deze beïnvloeden niet alleen de resultaten en de groei van een onderneming, ze kunnen ook het bestaan ervan in gevaar brengen. Zowel de leden van de raad van bestuur als vele managers en beleidsmakers buigen zich daarom over de vraag of deze risico’s beter beheerst kunnen worden en tegen welke prijs. Er is dus een grote behoefte aan kennis en inzicht hoe financieel risicomanagement de ondernemingswaarde en de verwachte geldstromen positief kan beïnvloeden. Een breed scala van aan financiële instrumenten (afgeleide producten of derivaten) speelt hierbij een belangrijke rol. Men moet ook weten welk derivaat bij welk soort risico hoort en wanneer het gebruik van derivaten tot speculaties leidt. En tenslotte, welke andere mogelijkheden, zoals spreiding van ondernemingsactiviteiten of inkopen/verkopen in andere valuta, gebruikt worden om financiële risico’s te beheersen.

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass Financieel Risicomanagement
Graad: certificate
CROHO-code
Faculteit
Behavioural Management and Social sciences
Duur
3 maanden
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
Instroommoment
8 september 2022 - 11 november 2022
Locatie
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede
Nederland
Numerus fixus
Er is een numerus fixus van 20 plaatsen

Praktische informatie

Meer informatie over de masterclass Financieel Risicomanagement? Bekijk het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie vindt u bij het programma overzicht en de data, kosten en locatie. Of bent u benieuwd naar de docenten van de opleiding? Deze pagina's vindt u tevens links in de menubalk. Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Brochure aanvragen?

Wilt u een brochure over de Masterclass Financieel Risicomanagement of de verschillende masterclasses ontvangen? Zodat u alle informatie thuis of op uw werk kunt nalezen, of de informatie kunt gebruiken om het gesprek aan te gaan met uw leidinggevende of HR collega. Vul onderstaand aanvraagformulier in en ontvang de brochure digitaal.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies