Opleidingen

Financieel Risicomanagement

financieel risicomanagement

Financieel risicomanagement vormt meer dan ooit de basis voor een gezonde bedrijfsvoering en continuïteit van zowel bedrijven, instellingen als overheden.

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass Financieel Risicomanagement
Graad: certificate
Duur
3 maanden
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
Instroommoment
19 september 2019
Numerus fixus
Er is een numerus fixus van 20 plaatsen

Professionals en managers dienen daarom te beschikken over voldoende financiële basiskennis. Daarnaast onderstrepen de huidige economische ontwikkelingen het belang van een gedegen financieel risicomanagement rond beslissingen en investeringen. Deze masterclass biedt u actuele en fundamentele financiële inzichten en leert u hoe u diverse financiële risico’s in het private en publieke domein kunt herkennen, meten en beheersen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan risicomanagement in de context van corporate governance en welke impact dit heeft op de waarde en prestaties van organisaties.

Risk & Resilience Festival 2018
Reserveer 8 november in uw agenda
Bekijk programma 2017

INZICHT IN IMPACT FINANCIËLE RISICO'S

Bedrijven, woningcorporaties, ziekenhuizen etc. worden vaak geconfronteerd met diverse financiële risico's, zoals valuta-, rente- en kredietrisico’s. Deze beïnvloeden niet alleen de resultaten en de groei van een onderneming, ze kunnen ook het bestaan ervan in gevaar brengen. Zowel de leden van de raad van bestuur als vele managers en beleidsmakers buigen zich daarom over de vraag of deze risico’s beter beheerst kunnen worden en tegen welke prijs. Er is dus een grote behoefte aan kennis en inzicht hoe financieel risicomanagement de ondernemingswaarde en de verwachte geldstromen positief kan beïnvloeden. Een breed scala van aan financiële instrumenten (afgeleide producten of derivaten) speelt hierbij een belangrijke rol. Men moet ook weten welk derivaat bij welk soort risico hoort en wanneer het gebruik van derivaten tot speculaties leidt. En tenslotte, welke andere mogelijkheden, zoals spreiding van ondernemingsactiviteiten of inkopen/verkopen in andere valuta, gebruikt worden om financiële risico’s te beheersen.

praktische INFORMATIE

Meer informatie over de masterclass Financieel Risicomanagement? Bekijk het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie vindt u bij het programma overzicht en de data, kosten en locatie. Of bent u benieuwd naar de docenten van de opleiding? Deze pagina's vindt u tevens links in de menubalk. Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Gerelateerde opleidingen

Hieronder vind je een lijst van opleidingen die (direct) gerelateerd zijn aan de opleiding Masterclass Financieel Risicomanagement

Risicomanagement en Veiligheid
Course Financieel Management en Risicomanagement van Decentralisaties

Transformatie van de werkpraktijk en de regierol gebaseerd op visie en strategie voor de lokale sociale structuur.

Incompany Programma Risicomanagement

Een professionele organisatie steunt vanuit een groot aantal processen op een krachtig, integraal beleid omtrent risicomanagement en vraagt derhalve om een andere houding van professionals.

Interactieve Online colleges

Online kennis update en inspiratie voor managers en professionals.

Master Course Cybercrime, Cybersecurity & Risk Management

De doelstelling van de Master Course Cybercrime, Cybersecurity & Risk Management is de deelnemer te leren nadenken over risico’s, cybercrime te analyseren en preventie te organiseren.

Master Risicomanagement

U verwerft diepgaande kennis en vaardigheden die passen bij een breed georiënteerde risicomanagementprofessional. U leert systematisch risico’s te identificeren, beoordelen en prioriteren.

Masterclass Innovatie en Risicomanagement

Deze masterclass biedt inzicht in de vele aspecten van innovatie en legt daarbij een directe link met de mogelijke risico’s die daaraan verbonden zijn.

Masterclass Juridisch Risicomanagement

Deze masterclass geeft een brede invulling aan wat in de praktijk kernachtig juridisch risicomanagement wordt genoemd.

Masterclass Operationeel Risicomanagement en Veiligheid

De masterclass Operationeel Risicomanagement en Veiligheid richt zich zowel op preventie als afwikkeling van incidenten binnen industrie, vitale infrastructuur, zorg en openbare orde.

Masterclass Organiseren van Risicomanagement

Deze masterclass biedt u actuele inzichten in de risico’s verbonden aan de wijze waarop uw organisatie is ingericht. Ook staat de organisatorische vormgeving van risicomanagement centraal.

Masterclass Risico en Veiligheid in ICT en Cyberspace

Deze masterclass biedt actuele inzichten en waar nodig ook bezinning over de rol die risicomanagement kan spelen in de digitale wereld.

Masterclass Risicomanagement in de publieke sector

De Masterclass Risicomanagement in de publieke sector maakt de risicomanagement cyclus voor u inzichtelijk én direct toepasbaar in uw organisatie.

Masterclass Risicomanagementcyclus

Deze masterclass zet de risicomanagementcyclus voor u op een rij en wordt gepresenteerd vanuit diverse perspectieven, met een verscheidenheid aan praktijkvoorbeelden en met oog voor uw eigen inbreng.

Masterclass Risicoperceptie & Risicocommunicatie

Deze masterclass gaat in op de belangrijkste benaderingen rond de perceptie van risico en veiligheid en leert u kritisch te reflecteren op deze benaderingen.

Pre-master course "De Ruimtemakers"

Deelnemers aan het programma verkrijgen brede kennis op het gebied van risicomanagement, passen de kennis toe in de praktijk en ontwikkelen persoonlijke vaardigheden.