Leergang Digitale Transformatie

Digitalisering vraagt een andere manier van werken. Data wordt zoveel groter door de schaalbaarheid en de connectiviteit die de cloud biedt, dat organisaties er niet omheen kunnen. Maar de ontwikkelingen gaan snel en de enige manier om op de hoogte te blijven is door er blijvend mee aan de slag te gaan. Daarom heeft de Universiteit Twente speciaal samen met Achmea, de Belastingdienst en het Kadaster in Apeldoorn de Leergang Digitale Transformaties ontwikkeld. Een innovatieve leergang waarmee je een stevige basis opbouwt voor lifelong learning binnen het vakgebied van digitale transformatie. De leergang is ook onderdeel van het Centrum Veiligheid en Digitalisering (CvD) in Apeldoorn, waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken om een veilige digitale samenleving te creëren.

Technologieën verantwoord en veilig gebruiken

In de Leergang Digitale Transformatie leer je om in je werk verantwoord en veilig gebruik te maken van digitale technologieën en de mogelijkheden die hierdoor ontstaan goed te benutten. Als deelnemer werk je aan een onderzoekende en nieuwsgierige houding als het gaat om het gebruik van technologie en de verdere ontwikkelingen hiervan. Ook word je je bewust van de gevolgen van omgevingsfactoren op het eigen werk en van mogelijk veranderende rollen.

Drie leerlijnen

De Leergang Digitale Transformatie bestaat uit drie leerlijnen:

Leerlijn 1

In de eerste leerlijn werk je aan het begrip en de toepassing in je werk van de volgende inhoudelijke thema’s:

Voor deelnemers van de Belastingdienst en het Kadaster
Inschrijven

Inschrijven voor leerlijn 1 kan t/m 7 oktober 2022. Inschrijven voor de leerlijnen 2 en 3 is nog niet mogelijk. 

Leerlijn 2

In de tweede leerlijn is een verdieping op een thema mogelijk en volg je een masterclass waarbij je mogelijke toekomstscenario’s verkent.

Leerlijn 3

In de derde leerlijn ga je samen met collega’s van andere organisaties aan de slag in een zogenaamde ‘Learning Community’. Hierin werk je interdisciplinair samen aan een relevant vraagstuk voor je werk. Dit doe je vanuit jouw eigen specifieke expertise en ervaring.

Voor wie?

De Leergang Digitale Transformatie is bedoeld voor alle professionals van Achmea, de Belastingdienst en het Kadaster Apeldoorn die vanuit hun functie met digitale transformatie te maken hebben. We onderscheiden grofweg de volgende doelgroepen:

  • Specialist (bijvoorbeeld CEV-specialist, data scientist of actuaris)

    Als specialist krijg je meer inzicht in de breedte van de digitale transformatie: wat speelt er buiten jouw eigen specialisme nog meer mee? Welk effect heeft dat op jouw eigen werk? Welke inzichten uit academisch onderzoek kun je hierin gebruiken?

  • Manager (bijvoorbeeld een directeur Finance)

    Als manager ontwikkel je een helicopterview en word je je bewust van de dagelijkse rol in van data in je team. Wat betekent het dat je team met data werkt en wat komt hierbij kijken? Hoe kijk je aan tegen de digitale cultuur in je team? Welke kansen blijven er nog liggen? In leergang vind en vertaal je kansen en leer je verbinding zoeken met andere afdelingen.

  • Vertaler (bijvoorbeeld een diensteigenaar)

    Als diensteigenaar leer je een brug te slaan tussen verschillende afdelingen van je organisatie, de stakeholders en de klanten. Door de verschillende invalshoeken van datagedreven werken te integreren – denk aan de beoordeling van data, ethiek en security – leer je verbindingen te leggen en kansen te zien.

Uitgebalanceerde leerprincipes

In iedere leerlijn in de leergang leer je op een andere manier. Zo leggen we in leerlijn 1 de nadruk op begrijpen wat digitale transformatie voor jouw organisatie en werk betekent en in leerlijn 2 en 3 op het integreren van verschillende perspectieven en interdisciplinair samenwerken. De verschillen tussen de deelnemers vormen hier een kracht en iedereen kan op zijn eigen manier aan het leerproces van de groep bijdragen. Dat is een bewuste keuze en daarmee  doen we recht aan leerprincipes zoals ruimte geven aan diversiteit, integreren van theorie en werkpraktijk, leren als continu proces en grote groepen meekrijgen in de digitale transformatie.

Innovatieve onderwijsmethoden

Om de leerprincipes vorm te geven zetten we innovatieve leermethoden in, zoals kennisclips (video’s van 5 à 10 minuten waarin een specifiek thema wordt toegelicht), flipping the classroom (een zogenaamde omgedraaide klas waarin de theorie thuis online is te volgen en opdrachten in groepsbijeenkomsten worden gemaakt), Responsible Futuring (een masterclass waarin je met technieken uit design en ethiek leert om digitalisering verantwoord in te zetten voor toekomstige maatschappelijke opgaven) en Learning Communities (autonome leergroepen waarin iedereen vanuit zijn eigen specifieke expertise bijdraagt aan het oplossen van vraagstukken).

Ontvang digitale brochure
Leven lang ontwikkelen

De ontwikkelingen gaan steeds sneller en we weten nu nog niet hoe de (nabije) toekomst eruit gaat zien. Jezelf je leven lang ontwikkelen is de enige manier om bij te blijven en deze leergang is dan ook ingericht om voortdurend in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Hierbij geven we jou het eigenaarschap van je leerproces. Je bepaalt zelf je persoonlijke en professionele ontwikkeldoelen en reflecteert hier gedurende de leergang op. Zo kun je je eigen leerproces steeds bijsturen en het leren goed laten aansluiten op jouw behoeften en werkpraktijk. De leerlijnen zijn dan ook apart van elkaar te volgen, in elke mogelijke volgorde, afhankelijk van jouw persoonlijke leerproces. Daarnaast is het ook mogelijk om in komende edities een rol te vervullen, bijvoorbeeld als begeleider of ervaringsdeskundige. Zo blijf je leren!

Opleidingsoverzicht

Diploma
Leergang Digitale Transformatie leerlijn 1
Graad: certificate
CROHO-code
Taal
100% Nederlandstalig
Instroommoment
7 oktober 2022 - 10 maart 2023
Aantal plaatsen
Niet bij deze opleiding

Praktische informatie

Kosten: €2.600,- (BTW-vrij)
Locatie: Centrum voor Veiligheid en Digitalisering, Wapenrustlaan 11, Apeldoorn.

Vragen over deze leergang?

M.S. Docter (Monique)
Programmacoördinator
Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies