HomeOnderwijsOnderwijs voor professionalsOpleidingenMasterclass Financieel Management & bedrijfsvoering

Financieel Management & Bedrijfsvoering

Cursus in deeltijd

In de Masterclass Financieel Management & Bedrijfsvoering staan het financieel management en de bedrijfsvoering van organisaties in de publieke sector centraal.

Een kijkje in het college

In onderstaande video vertelt docent Johan de Kruijf over zijn bijdrage aan de Masterclass Financieel Management als onderdeel van de deeltijd Master Public Management van de Universiteit Twente gegeven in Utrecht. Een parttime opleiding waarbij leren van elkaar hoog op de agenda staat. Bekijk onderstaand filmpje en krijg een beeld van deze unieke masterclass.

De onderwerpen van de masterclass zijn opgebouwd van meer algemene concepten en instrumenten van financieel management en bedrijfsvoering naar specifieke instrumenten en toepassingen in verschillende delen van de publieke sector. In het eerste deel gaat het om financial en management accounting en jaarverslaggeving. Ook planning en control zijn breed toegepaste instrumenten in de publieke sector.

Accountability en performance management

Door politiek en maatschappij wordt gevraagd om verantwoording en transparantie over het doen en laten van publieke organisaties. Accountability is dan ook een centraal begrip in de publieke bedrijfsvoering. Ook gaat het in de publieke sector meestal niet om financiële resultaten, maar om het bereiken van door de politiek gewenste prestaties en maatschappelijke effecten. Prestatiemeting en -management (performance management) zijn dan noodzakelijke instrumenten. Het spreekt voor zich dat we hier in de masterclass Financieel Management & Bedrijfsvoering veel aandacht aan besteden.

Renate Zuidema, Hoofd communicatie Gemeente Emmen
“Voor veel deelnemers is zo'n begroting van een grote organisatie toch abstract. Dat onderstreept het belang van deze masterclass.”
Renate Zuidema, Hoofd communicatie Gemeente Emmen

Verleg uw grenzen van weten en kunnen!

ICT is net als in de marktsector een steeds belangrijker hulpmiddel bij zowel de interne bedrijfsvoering als de dienstverlening aan burgers van publieke organisaties. Dat geldt ook voor inkoopmanagement en de techniek van Europees aanbesteden. Wij dagen u uit om uw grenzen van weten en kunnen bij ons te verleggen en de academische titel Master of Public Management (MPM) te behalen!

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass Financieel Management & Bedrijfsvoering
Graad: certificate
CROHO-code
Faculteit
Behavioural Management and Social sciences
Duur
10 weken
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
Instroommoment
23 maart 2023 - 16 juni 2023
Locatie
Utrecht
Nederland
Numerus fixus
Er is een numerus fixus van 25 plaatsen

Praktische informatie

Meer informatie over de Masterclass Financieel Management en Bedrijfsvoering? Bekijk de leerdoelen en het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie vindt u bij het programma overzicht en de data, kosten en locatie. Of bent u benieuwd naar de docenten van de opleiding? Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Brochure aanvragen?

Wilt u een brochure over de Masterclass Financieel Management & Bedrijfsvoering of de verschillende masterclasses ontvangen? Zodat u alle informatie thuis of op uw werk kunt nalezen, of de informatie kunt gebruiken om het gesprek aan te gaan met uw leidinggevende of HR collega. Vul onderstaand aanvraagformulier in en ontvang de brochure digitaal.

Ontvang digitale brochure
Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies