Opleidingen

Financieel Management & Bedrijfsvoering

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass Financieel Management & Bedrijfsvoering
Graad: certificate
Duur
10 weken
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
Instroommoment
28 maart 2019
Numerus fixus
Er is een numerus fixus van 25 plaatsen

Cursus in deeltijd

In de Masterclass Financieel Management & Bedrijfsvoering staan het financieel management en de bedrijfsvoering van organisaties in de publieke sector centraal.

Een kijkje in het college

In onderstaande video vertelt docent Johan de Kruijf over zijn bijdrage aan de Masterclass Financieel Management als onderdeel van de deeltijd Master Public Management van de Universiteit Twente gegeven in Utrecht. Een parttime opleiding waarbij leren van elkaar hoog op de agenda staat. Bekijk onderstaand filmpje en krijg een beeld van deze unieke masterclass.

De onderwerpen van de masterclass zijn opgebouwd van meer algemene concepten en instrumenten van financieel management en bedrijfsvoering naar specifieke instrumenten en toepassingen in verschillende delen van de publieke sector. In het eerste deel gaat het om financial en management accounting en jaarverslaggeving. Ook planning en control zijn breed toegepaste instrumenten in de publieke sector.

Schrijf u nu in!
Masterclass start 28 maart
Direct inschrijven

Accountability en performance management

Door politiek en maatschappij wordt gevraagd om verantwoording en transparantie over het doen en laten van publieke organisaties. Accountability is dan ook een centraal begrip in de publieke bedrijfsvoering. Ook gaat het in de publieke sector meestal niet om financiële resultaten, maar om het bereiken van door de politiek gewenste prestaties en maatschappelijke effecten. Prestatiemeting en -management (performance management) zijn dan noodzakelijke instrumenten. Het spreekt voor zich dat we hier in de masterclass Financieel Management & Bedrijfsvoering veel aandacht aan besteden.

Voor veel deelnemers is zo'n begroting van een grote organisatie toch abstract. Dat onderstreept het belang van deze masterclass.Renate Zuidema, Hoofd communicatie Gemeente Emmen

Verleg uw grenzen van weten en kunnen!

ICT is net als in de marktsector een steeds belangrijker hulpmiddel bij zowel de interne bedrijfsvoering als de dienstverlening aan burgers van publieke organisaties. Dat geldt ook voor inkoopmanagement en de techniek van Europees aanbesteden. Wij dagen u uit om uw grenzen van weten en kunnen bij ons te verleggen en de academische titel Master of Public Management (MPM) te behalen!

Beperkt aantal plekken beschikbaar
DEZE MASTERCLASS START 28 MAART
neem een optie

Praktische INFORMATIE

Meer informatie over de masterclass Financieel Management en Bedrijfsvoering? Bekijk de leerdoelen en het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie vindt u bij het programma overzicht en de data, kosten en locatie. Of bent u benieuwd naar de docenten van de opleiding? Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Gerelateerde opleidingen

Hieronder vind je een lijst van opleidingen die (direct) gerelateerd zijn aan de opleiding Masterclass Financieel Management & Bedrijfsvoering

Bestuur en Overheid
Aedes PE aanbod: Masterclass Management Woningcorporatie en Personal & Leadership Development

De combinatie van de twee masterclasses biedt u de mogelijkheid om zowel te kijken naar de ontwikkelingen van de Nederlandse woningsector, alsook uw persoonlijke leiderschapsskills te ontwikkelen.

Course Inkoop, Aanbesteden en Regievoeren

Opdrachtgeverschap: Kern-en Rolelementen en balanceren tussen inkopen, onderhandelen, subsidiëren en aanbesteden.

Course Maatschappelijke Ontwikkelingen, Verander- en Transitiemanagement

Laatmoderniteit en de veranderende verhoudingen tussen staat en burger, decentralisatie van bestuurlijke verhoudingen.

Course Publiek Leiderschap

Leiderschap nog effectiever ontwikkelen.

Course Sociale Dienstverlening in Verandering en Interne Organisatie

Evidence-based interventies in het sociale domein en activering van zelfredzaamheid.

Interactieve Online colleges

Online kennis update en inspiratie voor managers en professionals.

Master Public Management

De Master Public Management (MPM) is dé tweejarige parttime opleiding voor (aankomende) managers, leidinggevenden en bestuurders in de publieke sector.

Masterclass 21e eeuw Publieke Manager

In de Masterclass 21e eeuw Publieke Manager leert u omgaan met zowel bekende als onbekende managementuitdagingen van de 21e eeuw. Deze kennis en inzichten zijn direct toepasbaar in uw organisatie.

Masterclass De Digitale Overheid

De masterclass De Digitale Overheid brengt u alles wat u moet weten over informatie- en communicatietechnologie bij de elektronische overheid.

Masterclass Digitale Transformaties in de publieke sector

In de Masterclass Digitale Transformaties in de publieke sector leert u succesvol leiding te geven aan digitale transformaties. Deze kennis en inzichten zijn direct toepasbaar in uw organisatie.

Masterclass Good Governance & Integriteit

De masterclass Good Governance & Integriteit brengt u state-of-the-art kennis over onkreukbaarheid, geloofwaardigheid, morele dilemma’s in de publieke sector.

Masterclass HR-management & Innovatie

De Masterclass HR-management & Innovatie koppelt actuele onderwerpen aan de klassieke thema’s vanuit theorie en praktijk van HRM.

Masterclass Innovatieve Bedrijfsvoering

De masterclass Innovatieve Bedrijfsvoering brengt nieuwe ontwikkelingen in beeld en beproeft de bruikbaarheid. Leer ook kansen analyseren!

Masterclass Management Woningcorporaties

Als deelnemer aan de masterclass Management Woningcorporaties werkt u als leidinggevende, professional of potentiële manager bij een woningcorporatie.

Masterclass Organisatie & HR-management

State-of-the-art organisatie- en HRM- inzichten, concepten en instrumenten die relevant zijn in het openbaar bestuur.

Masterclass Publiek Opdrachtgeverschap

Alles wat u wilt weten over opdrachten geven in de publieke sector leert u in de masterclass Publiek Opdrachtgeverschap.

Masterclass Risicomanagement in de publieke sector

De Masterclass Risicomanagement in de publieke sector maakt de risicomanagement cyclus voor u inzichtelijk én direct toepasbaar in uw organisatie.

Masterclass Staats- & Bestuursrecht voor Provincies

Juridische kennisverdieping te bieden aan Provinciale Staten van uw provincie.

Masterclass Strategie, Beleid & Politiek

Democratische besluitvorming, de synergie en spanningsvelden tussen politieke en ambtelijke verantwoordelijkheid, de 'wereld' van het beleid en van de rol(len) daarin.

Masterclass Strategievorming & Organisatieontwikkeling

Centraal in deze masterclass staat het leidinggeven aan strategische processen van een organisatie, of een organisatieonderdeel, in de publieke sector.

Masterclass Sturing, Regie en Toezicht bij Verzelfstandigingen

De masterclass biedt theoretische en praktische verdieping op het gebied van verzelfstandiging, goed bestuur en toezicht.

Masterclass Toekomstgericht Toezichthouden

De masterclass Toekomstgericht Toezichthouden brengt u alles wat u moet weten over de rol van toezichthouder en wat daarbij komt kijken.

MBA Public Management

De MBA Public Management biedt u een multidisciplinaire, analytische en creatieve benadering van thema's waarmee managers en leidinggevenden in de publieke en non-profit sector te maken hebben.