BINNEN HET PANTHER-PROGRAMMA ONTWIKKELEN DEELNEMERS HUN BUSINESS IDEE TOT EEN FINANCIERBAAR EN DUURZAAM BUSINESSPLAN

Over het programma

We bieden een intensief trainings- en coaching traject aan bestaande uit 5 sessies waarin lezingen, werksessies en pitchactiviteiten gecombineerd worden. Elke sessie (van woensdag tot en met vrijdag) wordt georganiseerd op een andere locatie en wordt gehost door organisaties die uitblinken in ondernemerschap:

Flanders Business School
- TU Hamburg
- KU Leuven
- Fontys Hogeschool
- NIKOS & PLD - University of Twente 

Dit biedt een unieke kans om te leren van en geïnspireerd te worden door verschillende lokale ecosystemen in Europa en om deze kennis te verankeren in het ontwikkelingstraject van uw onderneming.

Het PANTHER-programma brengt startende high-tech business ventures, onderzoekers en ervaren coaches uit 4 verschillende innovatie-ecosystemen bijeen. Voor alle partijen een inspirerende en stimulerende succesformule!Prof. dr. ir. Petra C. de Weerd-Nederhof, hoogleraar Organisatiekunde, NIKOS Universiteit Twente

Doelgroep van het programma

Het PANTHER-programma richt zich tot alle teams die hun bestaande onderneming willen opschalen of nieuwe (al dan niet technologische) ideeën met een Europees potentieel willen ontwikkelen. Het programma richt zich eveneens op teams die momenteel bezig zijn met het opstellen van een duurzame waarde propositie (met een bijbehorend businessplan) voor deze concepten.

Gedurende een periode van 7 maanden begeleiden en coachen wij uw team (van twee tot drie deelnemers) door het proces van het formuleren en verfijnen van uw visie en het vertalen van deze visie in een uniek en schaalbaar business model en aansluitend business plan.

Zowel entrepreneurs als intrapreneurs worden aangemoedigd om deel te nemen en zullen in gelijke mate in aanmerking komen voor dit programma.

Registratie

Voor vragen en registratie kunt u terecht bij Dick Wijnveen - d.wijnveen@utwente.nl.

Meer informatie over het panther-programma?
Klik hier