Zie Opleidingen

De Publieke Manager van de 21e eeuw

Masterclass De Publieke manager van de 21e eeuw 

De wereld verandert, de 21e eeuw staat vol met sociale en digitale veranderingen. Bent u al klaar voor uw veranderende rol als publieke manager

Zeger van der Wal, kerndocent van de Masterclass Publieke Manager van de 21e eeuw, Universiteit Twente
“Welke skills heeft u als publieke manager nodig om uitdagingen in kansen te vertalen?”
Zeger van der Wal, kerndocent van de Masterclass Publieke Manager van de 21e eeuw, Universiteit Twente

De kracht van de 21e eeuwse publieke manager

Als 21e eeuwse overheidsmanager heeft u weliswaar te maken met ongeduldige en boze burgers, onverwachte leiderschapswisselingen en innovatiedruk, maar kunt u tegelijkertijd nieuwe technologieen en generaties werknemers inzetten om betere dienstverlening dan ooit tevoren te realiseren. Welke skills heeft u nodig om uitdagingen in kansen te vertalen? Lees hier de leerdoelen van deze Masterclass. 

Hoe blijft u excelleren als publieke manager?

Deze intensieve 6-daagse module vertaalt de belangrijkste trends en uitdagingen van de 21e eeuw in concrete handelingsperspectieven voor managers van (semi) publieke organisaties. In de module staan zeven kernopgaven centraal die elk traditionele en nieuwe vaardigheden vereisen. Het recent verschenen boek The 21st Century Public Manager van cursusleider Zeger Van der Wal is de kerntekst voor deze module. 

 • 7 tips voor de 21e eeuwse publieke manager

  De 7 tips voor de 21e eeuwse publieke manager van kerndocent Zeger van der Wal.

  • Tip 1: Verlies uw stakeholder niet uit het oog

   Uw dynamische omgeving kent vele stakeholders, waarvan sommige belangrijker zijn dan anderen. Zorg voor goede antennes zodat ook stakeholders in de periferie op de radar blijven. Prioriteren is nodig, maar een enkele tweets kan zo'n stakeholder prominent maken. Stakeholder mapping en communicatie zouden daarom continue moeten plaatsvinden. 

  • Tip 2: Leg professionals uit waarom managers nodig zijn

   Hoogopgeleide professionals managen is lastig. Zij vinden het ook eigenlijk niet nodig. Maar dat is het soms wel. De 'baas spelen' zal daarbij vaak niet effectief zijn. Uitleggen waarom ook professioneel werk georganiseerd, verdedigd en vastgelegd moet worden wel. Door regeldruk van professionals te verminderen en hun handelen te verdedigen naar boven en naar buiten kunt u uw bestaan legitimeren.

  • Tip 3: Werk zonder vooroordelen met andere generaties samen

   Het duurt niet lang meer voordat er op werkvloer zowel 25 jarigen als 70 jarigen rondlopen. Om medewerkers uit diverse generaties gemotiveerd en gewaardeerd te houden, is niemand gebaat bij generatieconflicten. Door (omgekeerde) mentoring in te zetten, kunnen beide generaties elkaar en de organisatie als geheel versterken

  • Tip 4: Strategisch kopiëren is ook innoveren

   Publieke managers hoeven niet de eerste te zijn met het introduceren van een nieuwe techniek of dienst. Leentjebuur spelen bij andere overheden, sectoren en landen mag daarbij best. Dat scheelt geld en kinderziektes. Werk samen met andere publieke organisaties in pilots. Besef dat verschillende innovatiefasen om verschillen typen managers vragen en maak op tijd plaats.

  • Tip 5: Opereer vanuit waarden, niet alleen vanuit de gedragscode

   Integriteitsdilemma's zijn van alle tijden maar nieuwe ontwikkelingen brengen ook nieuwe dilemma's. Over hoe effectief, veilig maar ook met respect voor privacy om te springen met data bijvoorbeeld. Hoezeer het van belang is om codes en regelgeving up te daten en aan te passen, opereren op basis van duidelijke kernwaarden waarbij je beslissingen altijd uit kunt leggen, is misschien nog wel crucialer.

  • Tip 6: Gebruik toekomstvisies ook in het hier en nu

   Elke zichzelf respecterende publieke organisatie werkt aan een visie 2030 of zelfs 2050. We proberen op die manier enige grip te krijgen op toekomstige trends. Echter, u kunt met scenario's en plannen alleen echt scoren bij de (politieke) baas als deze ook 'vandaag' nuttig zijn. Zorg daarom voor scenario's met politieke hints en concrete vertalingen.

  • Tip 7: Verdiep je in andere sectoren en hun werkwijzen

   Dat publieke managers en organisaties alleen samen met andere sectoren complexe beleidsproblemen kunnen oplossen, is helder. Vaak verloopt sectoroverstijgende samenwerking moeizaam omdat partners vanuit verschillende wereldbeelden, werkwijzen en agenda's opereren. Investeer in het begrijpen en waarderen van andere sectoren door gesprekken en organiseer werkbezoeken, stages en zelfs detachering voor medewerkers. Richt het personeelsbeleid zo in dat uitstapjes naar andere sectoren niet worden bestraft maar worden gewaardeerd. 

 • Werkwijze en pedagogiek

  We exploreren en trainen nieuwe vaardigheden en doen dat eveneens op een 21e eeuwse wijze, door diverse pedagogische benaderingen te combineren: seminars, casestudies, groepspresentaties, TED-talks, en forumdiscussies en labsessies met gastsprekers uit wetenschap en praktijk. We besteden hierbij nadrukkelijk aandacht aan internationale best practices en onderzoeksdata. Van deelnemers wordt ook tijdens de module pro-actief leiderschap verwacht. Zij stellen zich op als mede- eigenaars van de module door bij een aantal sessies het voortouw te nemen en zich te verplaatsen in de huid van de hoofdrolspelers die in de diverse cases met uitdagingen worden geconfronteerd. Daarbij delen ze ook nadrukkelijk hun eigen ervaringen, successen en knelpunten met ons allemaal.

 • Flexibel studeren met 'Blended Learning'

  Deze masterclass wordt aangeboden in een geheel nieuwe onderwijsvorm: Blended learning. Zowel klassikaal als online onderwijs, waardoor u optimaal uw tijd kan indelen tussen werk, privé en deze parttime studie.

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass De Publieke Manager van de 21e eeuw
Graad: certificate
CROHO-code
Duur
10 weken
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
10% Engelstalig
90% Nederlandstalig
Instroommoment
13 december 2021 - 15 februari 2022
Numerus fixus
Er is een numerus fixus van 25 plaatsen

Praktische informatie

 De Publieke Manager van de 21e Eeuw? Bekijk de leerdoelen en het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie omtrent de doorvoering van het 'blended learning' onderwijsmodel vindt u bij het programma overzicht en de data, kosten en locatie. Of bent u benieuwd naar de docenten van de opleiding? Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Brochure aanvragen?

Wilt u een brochure over de Masterclass De Publieke Manager van de 21e Eeuw ontvangen? Zodat u alle informatie thuis of op uw werk kunt nalezen, of de informatie kunt gebruiken om het gesprek aan te gaan met uw leidinggevende of HR collega. Vul onderstaand aanvraagformulier in en ontvang de brochure digitaal.