HomeOnderwijsOnderwijs voor professionalsOpleidingenMasterclass HR, Organisatie en Innovatie

HR, Organisatie & Innovatie

De publieke sector is fundamenteel aan het veranderen.

Ontwikkelingen zoals digitalisering, de dominantere rol van de burger en de huidige arbeidsmarktkrapte zorgen voor grote uitdagingen voor iedere overheids- of overheidsgerelateerde organisatie. Hoe ga je daarmee om? Hoe kun je ervoor zorgen dat je medewerkers meebewegen met of zelfs mede vormgeven aan deze ontwikkelingen? Een belangrijk HR-vraagstuk, dat tegelijkertijd vraagt om een andere invulling van het HR-vakgebied. In de masterclass HR, Organisatie & Innovatie gaan we hier verder op in en reiken we de deelnemers de kennis en vaardigheden aan om succesvol met deze thema’s aan de slag te gaan.

De uitdagingen van een publieke organisatie

De publieke sector kent enorme uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, democratische verantwoording, digitalisering en vitaliteit. Hoe kunnen publieke organisaties reageren op en sturing geven aan ontwikkelingen zoals burgerparticipatie, digitale transformaties, publieke verantwoording, resilience, demografische veranderingen en schaarste op de arbeidsmarkt? Het antwoord klinkt even eenvoudig als lastig: met innovaties.

Ontvang digitale brochure
Master Public Management

De masterclass HR, Organisatie & Innovatie is een verplichte masterclass binnen de deeltijdmaster Public Management. Je kunt deze masterclass volgen als onderdeel van deze master, maar de masterclass is ook eenvoudig als programma te volgen

Werken aan innovatief vermogen

In de masterclass HR, Organisatie & Innovatie verkennen we hoe HR en Organisatie kunnen bijdragen aan deze innovaties. Je leert onder meer te werken aan een veerkrachtige organisatie en aan een groter adaptief vermogen van de medewerkers. In de masterclass staan drie vragen centraal:

  1. Hoe kun je het innovatief vermogen van medewerkers verbeteren?
  2. Hoe kun je de functie HR zo vormgeven, dat deze bijdraagt aan het adaptief vermogen van medewerkers?
  3. Hoe kun je met aantrekkelijk werkgeverschap inspelen op de huidige ontwikkelingen van de arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen?

Voor wie?

Deelnemers van deze masterclass werken als manager of bestuurder, strategische beleidsmedewerker of strategische adviseur in de publieke sector (overheid, publieke uitvoerings -organisaties, non-profit organisaties), of ambiëren een dergelijke functie in de toekomst. Daarnaast is het uiterst geschikt voor HR-professionals en leidinggevenden. 

Je wordt als deelnemer toegelaten als je:

Vragen over deze masterclass?
M.R. van der Leer (Marjolein)
Studieadviseur PLD Centre

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass HR, Organisatie & Innovatie
Graad: certificate
CROHO-code
Faculteit
Behavioural Management and Social sciences
Duur
10 weken
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
Instroommoment
21 september 2023 - 1 december 2023
Locatie
Utrecht
Nederland
Aantal plaatsen
Er zijn 25 opleidingsplaatsen

Meer weten?

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies