Opleidingen

Organiseren van Risicomanagement

Opleiding in deeltijd

Regelmatig worden bedrijven en overheden geconfronteerd met risico’s en situaties, die een grote impact hebben op de veiligheid van mensen en de continuïteit van bedrijfsvoering.

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass Organiseren van Risicomanagement
Graad: certificate
Duur
3 maanden
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
Instroommoment
11 april 2019
Numerus fixus
Er is een numerus fixus van 20 plaatsen

risico's van organisatievormen

Het vakgebied risicomanagement streeft naar een integraal beleid in de omgang met deze bedrijfsmatige en maatschappelijke risico’s. Voor de implementatie van risicomanagement is actuele kennis en inzicht van effectieve organisatievormen van eminent belang.

Oorzaken en oplossingen rond risico’s liggen zowel binnen als buiten de organisatie, omgevingen die in toenemende mate complex en dynamisch zijn. Bestaande of nieuw gekozen organisatievormen kunnen een grote impact hebben op de omgang met risico’s en zodoende ook op de toekomstige vitaliteit van bedrijven en instituties. Zeker nu steeds vaker publiek-privaat en internationaal wordt samengewerkt is de juiste inbedding van risicomanagement binnen organisaties en projecten van groot belang. De snelle ontwikkeling van nieuwe risicovormen vraagt daarnaast om flexibele organisatievormen en medewerkers die adequaat om kunnen gaan met onverwachte situaties en trends. Dat geldt zeker voor organisaties waarvoor innovatie dagelijkse praktijk is.

Risk & Resilience Festival 2018
Reserveer 8 november in uw agenda
Bekijk programma

inzichten masterclass 

Deze masterclass biedt u enerzijds actuele inzichten in de risico’s verbonden aan de wijze waarop uw organisatie is ingericht en wordt geleid. Anderzijds staat de organisatorische vormgeving van risicomanagement centraal. Hierbij wordt ingehaakt op de mogelijkheden van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook gekeken naar de plichten die organisaties hebben op het vlak van compliance en governance. Doel is het vormgeven van een alerte, proactieve organisatie die vitaal kan reageren op actuele en toekomstige risico’s.

MEER INFORMATIE

Meer informatie over de masterclass Organiseren van Risicomanagement? Bekijk het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie vindt u bij het programma overzicht en de data, kosten en locatie. Of bent u benieuwd naar de docenten van de opleiding? Deze pagina's vindt u tevens links in de menubalk. Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.