HomeOnderwijsOnderwijs voor professionalsOpleidingenMasterclass Organiseren van Risicomanagement

Organiseren van Risicomanagement

Regelmatig worden bedrijven en overheden geconfronteerd met risico’s en situaties, die een grote impact hebben op de veiligheid van mensen en de continuïteit van bedrijfsvoering.

Risico's van organisatievormen

Het vakgebied risicomanagement streeft naar een integraal beleid in de omgang met deze bedrijfsmatige en maatschappelijke risico’s. Voor de implementatie van risicomanagement is actuele kennis en inzicht van effectieve organisatievormen van eminent belang.

Oorzaken en oplossingen rond risico’s liggen zowel binnen als buiten de organisatie, omgevingen die in toenemende mate complex en dynamisch zijn. Bestaande of nieuw gekozen organisatievormen kunnen een grote impact hebben op de omgang met risico’s en zodoende ook op de toekomstige vitaliteit van bedrijven en instituties. Zeker nu steeds vaker publiek-privaat en internationaal wordt samengewerkt is de juiste inbedding van risicomanagement binnen organisaties en projecten van groot belang. De snelle ontwikkeling van nieuwe risicovormen vraagt daarnaast om flexibele organisatievormen en medewerkers die adequaat om kunnen gaan met onverwachte situaties en trends. Dat geldt zeker voor organisaties waarvoor innovatie dagelijkse praktijk is.

Ontvang digitale brochure
Koos de Rooij,  Royal Netherlands Airforce
““In mijn vak draait alles om het beheersen van risico’s. Goede bedrijfsvoering is essentieel om de operationele inzet van onze vliegtuigen te garanderen. Het organiseren van risico management is hier onlosmakelijk mee verbonden. Ik heb dan ook veel geleerd van de Masterclass Organiseren van Risicomanagement”
Koos de Rooij, Royal Netherlands Airforce

Inzichten masterclass 

Deze masterclass biedt u enerzijds actuele inzichten in de risico’s verbonden aan de wijze waarop uw organisatie is ingericht en wordt geleid. Anderzijds staat de organisatorische vormgeving van risicomanagement centraal. Hierbij wordt ingehaakt op de mogelijkheden van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook gekeken naar de plichten die organisaties hebben op het vlak van compliance en governance. Doel is het vormgeven van een alerte, proactieve organisatie die vitaal kan reageren op actuele en toekomstige risico’s.

Vragen over deze masterclass?
E.G.M. Veltman - van der Woning (Jacqueline)
PROGRAMMACOÖRDINATOR

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass Organiseren van Risicomanagement
Graad: certificate
CROHO-code
Faculteit
Behavioural Management and Social sciences
Duur
3 maanden
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
Instroommoment
15 december 2022 - 17 februari 2023
Locatie
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede
Nederland
Aantal plaatsen
Er zijn 20 opleidingsplaatsen

Meer informatie

Meer informatie over de Masterclass Organiseren van Risicomanagement? Bekijk het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie vindt u bij het programma overzicht en de data, kosten en locatie. Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Brochure aanvragen?

Wilt u een brochure over de Masterclass Organiseren van Risicomanagement of de verschillende masterclasses ontvangen? Zodat u alle informatie thuis of op uw werk kunt nalezen, of de informatie kunt gebruiken om het gesprek aan te gaan met uw leidinggevende of HR collega. Vul onderstaand aanvraagformulier in en ontvang de brochure digitaal.

Ontvang digitale brochure
Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies