• Filters weergevenFilters verbergen
 • DetailsLijst
 • Master Public Management

  MPM30 maandenDeeltijd90% Nederlands, 10% Engels
  De Master Public Management (MPM) is dé tweejarige parttime opleiding voor (aankomende) managers, leidinggevenden en bestuurders in de publieke sector.
 • Master Risicomanagement

  MSc30 maandenDeeltijd90% Nederlands, 10% Engels
  U verwerft diepgaande kennis en vaardigheden die passen bij een breed georiënteerde risicomanagementprofessional. U leert systematisch risico’s te identificeren, beoordelen en prioriteren.
 • Masterclass Risicomanagement in de publieke sector

  certificate10 wekenDeeltijd90% Nederlands, 10% Engels
  De Masterclass Risicomanagement in de publieke sector maakt de risicomanagement cyclus voor u inzichtelijk én direct toepasbaar in uw organisatie.
 • Masterclass Innovatieve Bedrijfsvoering

  certificate10 wekenDeeltijd90% Nederlands, 10% Engels
  De masterclass Innovatieve Bedrijfsvoering brengt nieuwe ontwikkelingen in beeld en beproeft de bruikbaarheid. Leer ook kansen analyseren!
 • Masterclass Risico en Veiligheid in ICT en Cyberspace

  certificate2 maandenDeeltijd90% Nederlands, 10% Engels
  Deze masterclass biedt actuele inzichten en waar nodig ook bezinning over de rol die risicomanagement kan spelen in de digitale wereld.
 • Masterclass Strategie, Beleid & Politiek

  certificate10 wekenDeeltijd90% Nederlands, 10% Engels
  Democratische besluitvorming, de synergie en spanningsvelden tussen politieke en ambtelijke verantwoordelijkheid, de 'wereld' van het beleid en van de rol(len) daarin.
 • Masterclass Risicoperceptie & Risicocommunicatie

  certificate3 maandenDeeltijd90% Nederlands, 10% Engels
  Deze masterclass gaat in op de belangrijkste benaderingen rond de perceptie van risico en veiligheid en leert u kritisch te reflecteren op deze benaderingen.
 • Masterclass Juridisch Risicomanagement

  certificate10 wekenDeeltijd90% Nederlands, 10% Engels
  Deze masterclass geeft een brede invulling aan wat in de praktijk kernachtig juridisch risicomanagement wordt genoemd.
 • Masterclass Operationeel Risicomanagement en Veiligheid

  certificate2 maandenDeeltijd90% Nederlands, 10% Engels
  De masterclass Operationeel Risicomanagement en Veiligheid richt zich zowel op preventie als afwikkeling van incidenten binnen industrie, vitale infrastructuur, zorg en openbare orde.
 • CEO Master Course

  none11 maandenDeeltijd90% Nederlands, 10% Engels
  De CEO Master Course biedt relevante kennis en actuele ontwikkelingen rond de rol van CEO, zijn directieteam, de organisatie en de externe omgeving.
 • Masterclass Publiek Opdrachtgeverschap

  certificate10 wekenDeeltijd90% Nederlands, 10% Engels
  Alles wat u wilt weten over opdrachten geven in de publieke sector leert u in de masterclass Publiek Opdrachtgeverschap.
 • Masterclass Organisatie & HR-management

  none10 wekenDeeltijd90% Nederlands, 10% Engels
  State-of-the-art organisatie- en HRM- inzichten, concepten en instrumenten die relevant zijn in het openbaar bestuur.
 • Masterclass Financieel Management & Bedrijfsvoering

  certificate10 wekenDeeltijd90% Nederlands, 10% Engels
  Na afronding is uw kennis en inzicht met betrekking tot financieel management en moderne bedrijfsvoering in uw organisatie vergroot en up-to-date.
 • Masterclass Digitale Transformaties in de publieke sector

  certificate10 wekenDeeltijd10% Engels, 90% Nederlands
  In de Masterclass Digitale Transformaties in de publieke sector leert u succesvol leiding te geven aan digitale transformaties. Deze kennis en inzichten zijn direct toepasbaar in uw organisatie.
 • Masterclass Personal & Leadership Development

  certificate10 wekenDeeltijd90% Nederlands, 10% Engels
  De Masterclass Personal & Leadership Development is gericht op uw persoonlijke leiderschapsstijl en de ontwikkeling hiervan.
 • Masterclass Organiseren van Risicomanagement

  certificate3 maandenDeeltijd90% Nederlands, 10% Engels
  Deze masterclass biedt u actuele inzichten in de risico’s verbonden aan de wijze waarop uw organisatie is ingericht. Ook staat de organisatorische vormgeving van risicomanagement centraal.
 • Masterclass Innovatie en Risicomanagement

  certificate2 maandenDeeltijd90% Nederlands, 10% Engels
  Deze masterclass biedt inzicht in de vele aspecten van innovatie en legt daarbij een directe link met de mogelijke risico’s die daaraan verbonden zijn.
 • Masterclass Risicomanagement Cyclus

  none3 maandenDeeltijd90% Nederlands, 10% Engels
  Deze masterclass zet de risicomanagement cyclus voor u op een rij en wordt gepresenteerd vanuit diverse perspectieven, met een verscheidenheid aan praktijkvoorbeelden en met oog voor uw eigen inbreng.
 • Masterclass Verandermanagement & Leiderschap

  certificate2 maandenDeeltijd90% Nederlands, 10% Engels
  De Masterclass Verander Management & Leiderschap biedt inzicht in effectief verandermanagement en leiderschap in relatie tot risicomanagement.
 • Masterclass Toekomstgericht Toezichthouden

  none6 maandenDeeltijd90% Nederlands, 10% Engels
  De masterclass Toekomstgericht Toezichthouden brengt u alles wat u moet weten over de rol van toezichthouder en wat daarbij komt kijken.
 • Masterclass Strategievorming & Organisatieontwikkeling

  none10 wekenDeeltijd90% Nederlands, 10% Engels
  Centraal in deze masterclass staat het leidinggeven aan strategische processen van een organisatie, of een organisatieonderdeel, in de publieke sector.
 • Masterclass Management Woningcorporaties

  certificate10 wekenDeeltijd90% Nederlands, 10% Engels
  Als deelnemer aan de masterclass Management Woningcorporaties werkt u als leidinggevende, professional of potentiële manager bij een woningcorporatie.
 • Masterclass Financieel Risicomanagement

  certificate3 maandenDeeltijd90% Nederlands, 10% Engels
  Deze masterclass biedt u actuele en fundamentele financiële inzichten en leert u hoe u diverse financiële risico’s in het private en publieke domein kunt herkennen, meten en beheersen.
 • Masterclass HR-management & Innovatie

  none10 wekenDeeltijd90% Nederlands, 10% Engels
  De masterclass HR-management & Innovatie koppelt actuele onderwerpen aan de klassieke thema’s vanuit theorie en praktijk van HRM.
 • Masterclass Sturing, Regie en Toezicht bij Verzelfstandigingen

  certificate10 wekenDeeltijd100% Nederlands
  De masterclass biedt theoretische en praktische verdieping op het gebied van verzelfstandiging, goed bestuur en toezicht.
 • Masterclass Open Innovatiemanagement in de Maakindustrie

  certificate7 maandenDeeltijd100% Nederlands
  De Universiteit Twente en Stichting AMMON hebben de handen ineen geslagen om een unieke masterclass te ontwikkelen op gebied van het organiseren van open innovatie.
 • Pre-master course "De Ruimtemakers"

  none5 maandenDeeltijd100% Nederlands
  Deelnemers aan het programma verkrijgen brede kennis op het gebied van risicomanagement, passen de kennis toe in de praktijk en ontwikkelen persoonlijke vaardigheden.
Chat offline (contact)