Zie Opleidingen

Summer Course Risicoleiderschap

Tweedaagse Summer course risicoleiderschap

Doelgericht omgaan met onzekerheden in een VUCA-wereld. De rode draad hierin is de factor onzekerheid, met bijbehorende risico’s én kansen.

Opleidingsoverzicht

Diploma
Summer Course Risicoleiderschap
Graad: none
CROHO-code
Duur
2 dagen
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
Instroommoment
Tijden nog niet bekend
Numerus fixus
Er is een numerus fixus van 16 plaatsen

Basis van risicoleiderschap

Digitale transformatie, robotisering, cyberrisico’s, privacy issues, disruptieve concurrentie, veeleisende opdrachtgevers en cliënten, onverwachte geopolitieke ontwikkelingen. Dit zijn zo wat hedendaagse ontwikkelingen met impact op bedrijven en organisaties in de (semi)publieke sector. Ontwikkelingen, waar veel managers en andere professionals dagelijks mee om moeten zien te gaan.

VUCA-wereld

De bijbehorende omgeving wordt wel een VUCA-omgeving genoemd. Dit acroniem staat voor de combinatie van volatiliteit, uncertainty of onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit. De rode draad hierin is de factor onzekerheid, met bijbehorende risico’s én kansen. Veel is immers onzeker over de snelheid en impact van al deze ontwikkelingen op organisatie en stakeholders. Hetzelfde geldt vaak voor de beheersmaatregelen, die organisaties treffen om er kosteneffectief én met draagvlak mee om  te gaan. 

Dr. ir. Martin van Staveren MBA, kerndocent en auteur 'Risicoleiderschap'
“Risicomanager is een functie van enkelen. Risicoleider is een rol die iederéén in de organisatie kan vervullen”

Niet eens zo lang geleden werd conventioneel risicomanagement, uitgevoerd door de risicomanager, gezien als dé veelbelovende aanpak voor het beheersen van risico’s. Met nogal eens als resultaat: ingewikkelde modellen en protocollen, lange risicodossiers, goedbedoelde maatregelen,  de nodige risicomanagers en weinig enthousiasme in de rest van de organisatie. Zowel de praktijk als vele wetenschappelijke studies leren dat het effect van dergelijk risicomanagement vriendelijk gezegd beperkt is.

Tweedaagse Summer Course start 31 augustus 2020
Direct inschrijven

Betekent dit dat de rol van risicomanagement door de risicomanager volledig is uitgespeeld? Helemaal niet. Deze rol is echter aan een transformatie toe: aanpassing aan de eisen van de dynamische, digitaliserende VUCA-wereld.

Waarom risicoleiderschap?

Data en kosten

Bekijk de data en kosten van de Summer Course Risicoleiderschap hier.

Brochure aanvragen?

Wilt u een brochure over de Summer Course Risicoleiderschap ontvangen? Zodat u alle informatie thuis of op uw werk kunt nalezen, of de informatie kunt gebruiken om het gesprek aan te gaan met uw leidinggevende of HR collega. Vul onderstaand aanvraagformulier in en ontvang de brochure digitaal.