HomeOnderwijsOnderwijs voor professionalsOpleidingenMaster Course Toekomstgericht Toezichthouden

Toekomstgericht Toezichthouden

Toezichthouden in een veranderende maatschappij eist van jou om jouw kennis en inzichten op peil te houden. 

Het aanvaarden van een functie als toezichthouder betekent verantwoordelijkheid nemen en verantwoordelijk zijn. Hoe geef je vorm aan deze verantwoordelijkheid in een dynamische omgeving, waarvoor kritische kracht en continuïteit zo belangrijk zijn? In de Master Course Toekomstgericht Toezichthouden leer je hier alles over.

Alle thema's komen aan bod

De inhoud van de course richt zich op de kerntaken: toezichthouden, werkgeverschap en klankbordfunctie. Door middel van theorie en praktijkcases komen de diverse aspecten aan bod zoals ethische dilemma’s, integriteit, financieel toezicht, governance codes, dynamiek in de boardroom en de ontwikkelingen in het toezichthouden. Kortom: alle aspecten van het krachtenveld waarin u acteert! 

Ontvang digitale brochure
Drs. Lieseth Bakker-Brusse, directeur Praktijkcentrum Procestechnologie
“De mastercourse Toekomstgericht Toezichthouden heb ik als zeer waardevol en effectief ervaren. Een aanrader voor zoekende, beginnende en zittende commissarissen! Theorie en praktische handvatten zijn onderdeel van een goed verzorgd en volledig programma. Ik kijk uit naar de jaarlijkse terugkomdagen!”
Drs. Lieseth Bakker-Brusse, directeur Praktijkcentrum Procestechnologie

Actueel thema

De rol van toezichthouder kent al enige tijd veel aandacht in de media. Het aanvaarden van toezichthouderschap vraagt steeds meer verantwoordelijkheid. Ook het selecteren van een nieuwe toezichthouder gebeurt vaak vanuit de context op ambities die de organisatie heeft. Wordt de kennis en het netwerk van de toezichthouder voldoende benut en draagt het bij aan de strategie en het succes van de organisatie? Uiteindelijk kan de continuïteit van organisaties op het spel staan, met ingrijpende financiële en maatschappelijke gevolgen.

Voor wie?

die heldere leerdoelen hebben geformuleerd om hun rol (of hun toekomstige rol) excellent te kunnen invullen. Daarnaast kenmerken deelnemers aan deze master course zich door de wens zich te willen verdiepen in de relatie tussen bestuurs- en toezichthoudende organen van organisaties. Ook zijn zij bereid om hun kennis en ervaring te delen met hun mede-deelnemers.

Ook zij die de ambitie hebben om in de nabije toekomst toe te treden tot een Raad van Toezicht en/of een Raad van Commissarissen zijn van harte welkom als deelnemer van de master course. De groepsomvang bedraagt maximaal 12 personen.

Vragen over deze master course?
E.G.M. Veltman - van der Woning (Jacqueline)
PROGRAMMACOÖRDINATOR

Meer informatie

Opleidingsoverzicht

Diploma
Master Course Toekomstgericht Toezichthouden
Graad: none
CROHO-code
Duur
8 maanden
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
Instroommoment en aanmelddeadline
Instroommoment
3 november 2022
Aanmelddeadline
31 oktober 2022 (EU)
31 oktober 2022 (non-EU)
Aantal plaatsen
Er zijn 12 opleidingsplaatsen
Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies