B3 en Leerstoel voorlichting

In het derde jaar van TN vindt de B3 voorlichting plaats die bestaat uit een Algemene Voorlichting in het tweede kwartiel en een Leerstoelvoorlichting in het derde kwartiel, zie Jaarcirkel TN.

Keuzevakvoorlichting Tn Mod11

In het derde kwartiel kan uit een aantal oriëntatievakken gekozen worden die een goed beeld geven van de mogelijkheden in de master AP. Tijdens de Keuzevakvoorlichting TN Mod11 worden de verschillende oriëntatievakken gepresenteerd. Daarnaast wordt kort ingegaan op de inrichting van het tweede semester van het derde jaar van TN en de organisatorische kant bij afronding van de bachelor en de eventuele instroom in de master.

De keuzevakvoorlichting was op maandag 11 december 2023. 

Hieronder vind je de presentataies van eerder keuzevakvoorlichtingen

Leerstoelvoorlichting

Bij de Leerstoelvoorlichting geven alle leerstoelen die deel uitmaken van de UT master Applied Physics een presentatie over onder andere hun leerstoel, het onderzoek dat ze doen en de mogelijkheden voor afstudeeropdrachten. De voorlichting is bedoeld voor zowel de huidige derdejaars TN-studenten, premaster studenten als de studenten van andere opleidingen die overwegen naar de master Applied Physics over te stappen.

De voorlichting is verspreid over een aantal dagen in februari. Er zijn een ochtend en middagen gereserveerd voor de leerstoelen die vallen onder een bepaald onderzoekcluster. Je kan je aanmelden via het aanmeldformulier. De uiterste aanmelddatum is 18 januari 2024. Na deze datum ontvang je van de vakgroep(en) de uitnodiging(en).

Programma leerstoelvoorlichting 2023-2024 (Febr'24)


Dag

Datum

Cluster

Tijd

Vakgroepen

Locatie

Programma

Di.

6-feb-24

Applied Nanophotonics


8:45-12:30

Biomedical Photonic Imaging (BMPI)

Complex Photonic Systems (COPS)

Optical Sciences (OS)

Adaptive Quantum Optics (AQO)

Nonlineair Nanophotonics (NLNP)

Integrated Optical Systems (IOS)

ME 128

08:45 - 10:45 Intro and lab tours (AQO, COPS, NLNP, LPNO), building MEANDER ME128

10:45 – 11:30 Intro and lab tours (BMPI), building Zuidhorst ZH148

11:30 – 12:30 Intro and lab tours (IOS and OS), building Carré CR4445

 Do.

8-feb-24

Soft Matter

13:45-17:30

BioElectronics (BE)

Nano-biophysics (NBP)

Physics of Complex Fluids (PCF)

ZH 286

13.45 Welcome
13.45- 14.45 Presentations
14.45 Coffee/tea break
15.00- 15.45 Poster session
15.45- 16.45 LAB tours

Vrij.

9-feb-24


Physics of Fluids

13:45-17:30


Physics of Fluids (POF)


ZH 286


14.00 Welcome, overview group, major research and interaction with industry
14.15- 15.15 Presentations
15.15- 15.30 Questons and break
15.30- 17.00 Lab visits, Meander
17.00- 18.00 Drinks and bites

Don.

15-feb-24

Material Science

(deel 1)

13:45-17:30

Physics of Interfaces and Nanomaterials (PIN)

Interfaces and Correlated Electron Systems (ICE)

Quantum Transport in Matter (QTM)

Energy, Materials and Systems (EMS)

HalB 2F

13.40 Walk-in
13.45- 16.30 Programme

Vrij.

16-feb-24

Materials Science

(deel 2)

 13:45-17:30

Inorganica Materials Science (IMS)

Computational Chemical Physics (CCP)

Industrial Focus Group XUV Optics (XUV)

CR 3H

13.45- 14.45 Welcome and introductions 
14.45- 16.15 Labtours
16.15 Drinks

Voor vragen, onduidelijkheden en/of opmerkingen kan je mailen naar tn-tnw@utwente.nl.