Zie Onderwijs

Overgang Bachelor Master

Het tweede semester van het derde jaar van de Bachelor TN staat in het teken van afronding van de Bachelor en oriëntatie naar de Master.

In het derde kwartiel van het derde jaar van TN kan uit een aantal oriëntatievakken gekozen worden die een goed beeld geven van de mogelijkheden in de master APH aan de UT. De bachelor TN wordt in het vierde kwartiel afgesloten met een Bacheloropdracht. Tijdens het onderdeel Voorbereiding Bacheloropdracht wordt in het derde kwartiel aandacht besteed aan een aantal zaken rond de inhoud en organisatie van de Bacheloropdracht, het werken als professional in een research setting en een verdere oriëntatie op de Master en het beroep als Technisch Natuurkundige. Zie ook Studieprogramma TN.

Om het een en ander in goede banen te leiden is er een voorlichting voor de derdejaars TN, de B3 voorlichting. In het tweede kwartiel wordt gestart met het Algemene deel van de B3 voorlichting. In het derde kwartiel volgt een Leerstoelvoorlichting waarin alle leerstoelen die deel uitmaken van de UT master Applied Physics hun onderzoek laten zien.

Voor de afronding van de Bachelor TN en de doorstroom naar de Master zijn een aantal organisatorische zaken af te handelen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Mobility Online en een aantal Formulieren