Studieprogramma

Het tweede jaar van European Public Administration

Het tweede jaar van de opleiding bestaat uit twee delen:

  1. Twee modules op het gebied van publiek management en governance, met nadruk op Europa;
  2. Twee specialisatiemodules European Studies en Public Administration.

Module 5: Public Management

De onderwerpen

Tijdens de module over publiek management onderzoek je vraagstukken op het gebied van de organisatie en het management van publieke organisaties en semioverheidsinstellingen.

Efficiëntie, effectiviteit en legitimiteit zijn de belangrijkste elementen voor toegang tot en het gebruik van middelen bij organisaties in de publieke sector. Tegelijkertijd moeten we erkennen dat de interactie tussen publieke, non-profit- en particuliere organisaties het proces rond het gebruik van middelen is gaan bepalen. ‘Meer doen met minder’ is een veel gehoorde slogan, maar het onderliggende probleem is hoe je de beschikbare middelen zo effectief en efficiënt mogelijk kunt inzetten, rekening houdend met de verantwoordelijkheid en transparantie die van publieke organisaties worden verwacht om hun legitimiteit te kunnen waarborgen. 

In deze module kijken we bijvoorbeeld naar hoe de overheid inkoopt, maar ook naar grote projecten, zoals het nieuwe vliegveld van Berlijn dat maar niet af komt of de hogesnelheidstrein Fyra.

Meer over deze module

Module 6: Public Governance in Europe

De onderwerpen

Tijdens deze module maak je kennis met alle aspecten van onderzoek op het gebied van openbaar bestuur. Tijdens vier geïntegreerde submodules behandel je de hele empirische cyclus van achtergrond, onderzoeksvraag, theorie en hypotheses, data en analyse tot het vastleggen van de resultaten.

Het project

Het onderzoeksproject ‘Governance and Inequality in a Comparative Perspective’ vormt de kern van deze module. Dit project voer je uit met een groep van zes studenten. Je schrijft een artikel waarin je ingaat op de effecten van openbaar bestuur op maatschappelijke ongelijkheid. Het project is vergelijkend van aard en richt zich op de verschillen tussen landen in Europa en de Europese Unie.

Meer over deze module

Module 7 + 8 Specialisatiemodules Public Administration en European Studies

Tijdens de tweede helft van je tweede jaar kun je kiezen tussen twee specialisaties: Bestuurskunde (Public Administration) en Europese Studies (European Studies). De opleiding biedt je ook de flexibiliteit om modules uit beide specialisaties te combineren.

Lees de specialisatiepagina’s voor meer informatie over deze modules.

Het derde jaar

In het derde jaar van je studie draait alles om je persoonlijke keuze. Je hebt bijvoorbeeld de mogelijkheid om vakken aan een andere opleiding te volgen of in het buitenland te studeren of stage te lopen. De tweede helft van het jaar besteed je aan je bacheloropdracht en scriptie. Bekijk het studieprogramma voor Jaar 3.

Chat offline (info)