Studieopbouw BSC Management, Society & Technology

Studiekeuze gemaakt?

Toen jouw ouders hun eerste mobiele telefoon kregen, vonden ze dat een aardig extraatje. Inmiddels gebruik je je smartphone 24/7 en raken digitale technologieën steeds meer verweven in alles wat we doen. Wil jij een heldere visie krijgen op deze technologisering en je daarmee inzetten voor de samenleving? Dan is de bacheloropleiding Management, Society & Technology de juiste keuze.

Modules Bestuurskunde

Tijdens deze driejarige bacheloropleiding volg je twaalf modules: vier modules per jaar. In elke module behandel je een thema en komen alle belangrijke aspecten van je studie samen: theorie en praktijk, onderzoek en het ontwerpen van oplossingen, zelfstudie en teamwerk.

Overzicht modules

 • Jaar 1EC
  • Module 1 | Data security15

   In deze module duik je in de wereld van computerbeveiliging en cybercriminaliteit. Je leert welke technologieën hackers gebruiken en je krijgt een inleiding in moderne bestuurskunde. Je projectopdracht is om de hightech uitdagingen rond cybercriminaliteit in kaart te brengen en aan te geven hoe deze internationaal worden aangepakt.

  • Module 2 | The challenge of mass-migration15

   Je kijkt naar één van de grootste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd: migratiestromen. De module introduceert de politiek van probleembeschrijvingen en agendavormingstheorieën in bestuurskunde. Je begrijpt hoe moderne technologie ingrijpt op migratiestromen richting ‘Fort Europa’, tezamen met sociale, economische, politieke en fysieke factoren. Je leert om descriptieve data-analyse en datavisualisatie te gebruiken in het project, waar je een aspect van de complexe immigratie-uitdagingen zult beschrijven.

  • Module 3 | Smart health policies15

   Deze module introduceert je in de theorie van beleid maken in bestuurskunde. Door te onderzoeken hoe een draagbaar meetapparaatje je eigen gedrag kan beïnvloeden, ontdek je de mogelijkheden van draagbare technologieën in het domein van de gezondheidsbevordering. Je leert hoe ingrijpen met behulp van e-health en slim beleid gezondheid kan bevorderen, algoritmen ongemerkt je gedrag kunnen beïnvloeden en je leert hoe je effectief beleid ontwerpt, gebaseerd op bewijsbare feiten. In het project ontwerp je een slim beleid op het gebied van de gezondheidszorg dat (hoogstwaarschijnlijk) werkt in de praktijk.

  • Module 4 | Public Management15

   Heb je je weleens afgevraagd waarom ICT-projecten zo vaak misgaan? Deze module introduceert moderne theorieën van public management en programma-implementatie terwijl je de digitale overheid bestudeert. Je leert dat de overheidsorganisatie snel verandert onder invloed van nieuwe technologieën. Denk bijvoorbeeld aan de digitale afhandeling van aanvragen zoals paspoorten, of de informatieuitwisseling tussen overheidsdepartementen en -eenheden die nodig is om onze veiligheid te waarborgen. In het project bestudeer je de implementatie van een ICT-applicatie op grote schaal in een netwerk van overheidsinstanties.  

 • Jaar 2EC
  • Module 5 | Sustainable cities15

   Je onderzoekt de uitdagingen waar steden in onze tijd voor staan: denk aan klimaatverandering, energievoorziening of woningnood. Je begrijpt hoe je de belangen van overheden en belanghebbenden op verschillende schaalgroottes kunt samenbrengen: wie maakt de gelegitimeerde en geautoriseerde beslissingen die steden helpt slimmer te worden? Je projectopdracht is om een bestuursstructuur te ontwerpen voor een technologisch gestuurd stadsproject.

  • Module 6 | Evaluation of tech-society15

   Deze module is de laatste in de serie van zes kernmodules en gaat over evaluatie. Evaluatieresultaten en het begrijpen van trends helpen je om een goed geïnformeerd perspectief op de toekomst te krijgen. Zo zal bijvoorbeeld werk in de toekomst sterk beïnvloed worden door de implementatiesnelheid van het gebruik van robots.

   In je project interpreteer je uitkomsten van geavanceerde multivariate statistiek om een beter beeld van het werk in de toekomst te krijgen, onder de toenemende invloed van robotisering en automatisering.

  • Modules 7&8 | Specialisatie30

   Na het afronden van de 6 core modules kies je een specialisatie, deze duurt een semester (2 modules).

   1) public administration
   De specialisatie Public Administration geeft je de mogelijkheid te specialiseren in top-down en bottom-up beslissingsstructuren. In de ene module is het onderwerp complexe collectieve besluitvorming. Je gebruikt rationele-keuze modellen om de uitkomst van collectieve besluitvorming met veel belanghebbenden te voorspellen. Bovendien leer je hoe deze besluitvorming te beïnvloeden is. De andere module focust op burgerparticipatie bij publieke organisaties. Je leert hoe de samenwerking tussen burgers en professionals de kwaliteit van publieke diensten kan beïnvloeden.

   2) Global and European studies
   De specialisatie Global and European Studies geeft je de mogelijkheid om je te concentreren op de internationale en Europese dimensies van maatschappelijke uitdagingen. De ene module concentreert zich op huidige Europese crises, zoals de Brexit. De andere module kijkt vooral naar de positie van Europa in de wereld. Je leert hoe de Europese Unie opereert als één internationaal instituut tussen andere grote wereldmachten zoals China en de Verenigde Staten.

 • Jaar 3EC
  • Modules 9&10 | Vrije keuze30

   Tijdens de eerste helft van je derde jaar volg je keuzevakken ter waarde van 30 studiepunten. Je kunt modules aan de UT volgen, modules van andere universitaire opleidingen kiezen of een half jaar in het buitenland studeren.

   Aanvullende modules
   Je kunt aanvullende modules kiezen aan de Universiteit Twente of een andere universiteit. Dit kunnen modules van onze eigen opleiding European Public Administration zijn of van een totaal ander academisch vakgebied. Zo willen we je stimuleren je academische vaardigheden verder te ontwikkelen en ‘out of the box’ te denken. Door van gedachten te wisselen met professionals op verschillende vakgebieden en een totaal andere specialisatie te verkennen, ontwikkel je een bredere kijk op de academische wereld.

   Wil je verbindingen leggen tussen politiek en technologie? Dan zijn de High Tech Human Touch modules die we op de UT aanbieden echt iets voor jou! Enkele voorbeelden van modules: From prototype to society, Cybercrime & Cybersecurity of Governance of Innovation and Socio-Technical Change. Lees hier meer over de HTHT modules.

   Studeren in het buitenland of stage lopen
   Je kunt de eerste helft van je laatste jaar ook gebruiken om in het buitenland te studeren of stage te lopen in Nederland of daarbuiten.

  • Modules 11&12 | Bacheloropdracht30

   Het scriptiesemester bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste krijg je aanvullende training in onderzoeksmethoden/academische vaardigheden. Ten tweede bereid je je voor op de arbeidsmarkt en leer je een goed cv te maken en bereid je een sollicitatiegesprek voor. Het derde deel van dit semester bestaat uit het schrijven van de scriptie zelf en het onderzoek waarop je scriptie gebaseerd is.

   Je werkt zelfstandig aan je afstudeerscriptie maar krijgt daarbij wel deskundige begeleiding. Het onderwerp van je scriptie is gekoppeld aan het actuele onderzoek van de faculteit, en je kunt uit allerlei onderwerpen kiezen. Als je je afstudeerscriptie met succes hebt afgerond, mag je je Bachelor of Science noemen. Daarna kun je ervoor kiezen de arbeidsmarkt op te gaan of verder te studeren en een masteropleiding te gaan doen.

Ontvang digitale brochure
We hebben de brochure opgestuurd. Check je inbox!

[naam], klik op download om de brochure te downloaden.
Beste [naam], wil je ook deze brochure downloaden?

Brochure verstuurd

We hebben je een e-mail gestuurd met een link naar de brochure. Check je inbox!

Voor het eerst naar de universiteit

Als je eerstejaars student bent, komen er veel nieuwe dingen op je af. We leggen alvast het een en ander uit.

 • Je volgt modules

  Je bacheloropleiding duurt drie jaar. Ieder jaar volg je vier modules van tien weken: je rondt tijdens de opleiding dus twaalf modules af. In elke module behandel je een actueel thema uit de samenleving of bedrijfsleven. Binnen dat thema komen alle onderdelen van je studie samen: theorievakken en practica, onderzoek en het ontwerpen van oplossingen, zelfstudie én teamwerk. Vast onderdeel is het teamproject, waarin je de opgedane kennis toepast op een actuele uitdaging en met medestudenten een werkbare oplossing ontwerpt. De thema's draaien vaak om vraagstukken waarop wetenschappers nog geen antwoord hebben gevonden. 

 • Studiepunten, hoe werkt het?

  Op de universiteit krijg je te maken met studiepunten. Ook wel EC(s) genoemd. De afkorting EC is afgeleid van het European Credit Transfer System (ECTS), waarmee je opleidingen internationaal kunt vergelijken. Eén studiepunt staat voor 28 uur werk; elk jaar moet je 60 punten behalen. Voor elke opdracht of tentamen waarvoor je een voldoende haalt, krijg je studiepunten. In het eerste jaar moet je minimaal 45 van de 60 punten halen om door te mogen naar het tweede jaar.

 • 45 studiepunten of meer? Dan mag je naar het tweede jaar

  Ons doel is om je zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen, daarom hanteren we het principe van een Bindend Studieadvies (BSA). Alle eerstejaarsstudenten ontvangen hun BSA aan het einde van het jaar. Je krijgt een positief advies als je in het eerste jaar 45 of meer van de 60 EC hebt gehaald. Een negatief advies is bindend en betekent dat je met de opleiding moet stoppen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we je, ondanks een te lage score, toch een positief BSA geven, bijvoorbeeld als we voldoende vertrouwen hebben dat je op de juiste plek zit. Belemmeren persoonlijke omstandigheden zoals ziekte of problemen jouw studieprestaties? Student Affairs Coaching & Counselling (SACC) helpt je verder.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies