Studieprogramma Management, Society & Technology

Toen jouw ouders hun eerste mobiele telefoon kregen, vonden ze dat een aardig extraatje. Inmiddels gebruik je je smartphone 24/7 en raken digitale technologieën steeds meer verweven in alles wat we doen. Wil jij een heldere visie krijgen op deze technologisering en je daarmee inzetten voor de samenleving? Dan is de bacheloropleiding Management, Society & Technology de juiste keuze. 

Thema's in het eerste deel van de studie

Aan de Universiteit Twente organiseren we het onderwijs in modules, vier per jaar, die alle belangrijke aspecten van je studie integreren. Je opgedane kennis pas je toe in projecten zodat je actuele maatschappelijke thema’s beter leert begrijpen en werkbare oplossingen ontwerpt.

In de eerste helft van de studie, de eerste anderhalf jaar, ga je aan de slag met de kernthema’s van Management, Society & Technology: 

Module 1: Data Security

In deze module duik je in de wereld van computerbeveiliging en cybercriminaliteit. Je leert welke technologieën hackers gebruiken en je krijgt een inleiding in moderne bestuurskunde.

Je leert:

 • Hoe we ons kunnen beschermen tegen cybercriminaliteit, met behulp van technologische oplossingen en een beter begrip van menselijke reacties.
 • Hoe overheden en internationale instituties in regelgeving en politiek zijn georganiseerd.
 • Hoe je je kennis kunt gebruiken bij de internationale strijd tegen cybercriminaliteit.

Je projectopdracht is om de high-tech uitdagingen rond cybercriminaliteit in kaart te brengen en aan te geven hoe deze internationaal worden aangepakt.

Module 2: THE CHALLENGE OF MASS-MIGRATION

Je kijkt naar één van de grootste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd: migratiestromen. De module introduceert de politiek van probleembeschrijvingen en agendavormingstheorieën in bestuurskunde.

Je zult begrijpen hoe:

 • Moderne technologie ingrijpt op migratiestromen richting ‘Fort Europa’, tezamen met sociale, economische, politieke en fysieke factoren.
 • Sociale media bijvoorbeeld potentiële immigranten informeert over het beloofde land.
 • Moderne technologieën het douanebeambten mogelijk maakt om identiteiten van immigranten eenduidig te controleren.

Je leert om descriptieve data-analyse en datavisualisatie te gebruiken in het project, waar je een aspect van de complexe immigratie-uitdagingen zult beschrijven.

Module 3: Smart Health Policies

Deze module introduceert je in de theorie van beleid maken in bestuurskunde. Door te onderzoeken hoe een draagbaar meetapparaatje je eigen gedrag kan beïnvloeden, ontdek je de mogelijkheden van draagbare technologieën in het domein van de gezondheidsbevordering.

Je leert:

 • Hoe ingrijpen met behulp van e-health en slim beleid gezondheid kan bevorderen.
 • Hoe algoritmen ongemerkt je gedrag kunnen beïnvloeden.
 • Hoe je effectief beleid ontwerpt, gebaseerd op bewijsbare feiten.
 • Wetenschappelijke bewijsvoering begrijpen door het bestuderen van onderzoeksmethoden en statistiek.

In het project ontwerp je een slim beleid op het gebied van de gezondheidszorg dat (hoogstwaarschijnlijk) werkt in de praktijk.

Module 4: Smart Liveable Cities

Je onderzoekt de uitdagingen waar steden in onze tijd voor staan: denk aan klimaatverandering, energievoorziening of woningnood.

Je zult begrijpen:

 • Dat je alle belanghebbenden moet meekrijgen om beslissingen te kunnen nemen die steden leefbaarder maken.
 • Dat moderne technologieën het welzijn in stedelijke agglomeraties overal ter wereld kunnen verhogen; bijvoorbeeld door nieuwe vormen van openbaar vervoer.
 • Hoe je de belangen van overheden en belanghebbenden op verschillende schaalgroottes kunt samenbrengen: wie maakt de gelegitimeerde en geautoriseerde beslissingen die steden helpt slimmer te worden?
 • Hoe kwalitatief onderzoek en interviewtechnieken werken.

Je projectopdracht is om een bestuursstructuur te ontwerpen voor een technologisch gestuurd stadsproject.

Module 5: Public Management

Heb je je weleens afgevraagd waarom ICT-projecten zo vaak misgaan? Deze module introduceert moderne theorieën van public management en programma-implementatie terwijl je de digitale overheid bestudeert.

Je leert:

 • Dat de overheidsorganisatie snel verandert onder invloed van nieuwe technologieën. Denk bijvoorbeeld aan de digitale afhandeling van aanvragen zoals paspoorten, of de informatie-uitwisseling tussen overheidsdepartementen en -eenheden die nodig is om onze veiligheid te waarborgen.
 • Te begrijpen hoe dergelijke informatietechnologie bij overheden werkt.
 • Inferentiële statistiek en data-analyse interpreteren.

In het project bestudeer je de implementatie van een ICT-applicatie op grote schaal in een netwerk van overheidsinstanties.    

Module 6: EVALUATION OF TECH-SOCIETY

Deze module is de laatste in de serie van zes kernmodules en gaat over evaluatie. Evaluatieresultaten en het begrijpen van trends helpen je om een goed geïnformeerd perspectief op de toekomst te krijgen. Zo zal bijvoorbeeld werk in de toekomst sterk beïnvloed worden door de implementatiesnelheid van het gebruik van robots.

In je project interpreteer je uitkomsten van geavanceerde multivariate statistiek om een beter beeld van het werk in de toekomst te krijgen, onder de toenemende invloed van robotisering en automatisering.

Uniek Onderwijsmodel

Het Twents Onderwijsmodel (TOM) maakt studeren effectief, toekomstgericht en leuker dan ooit. Je neemt de regie over je eigen leerweg en wordt verantwoordelijker, zelf-kritischer en ondernemender. Je leert samenwerken in wisselende teams en ontdekt jóuw rol in het team. Je profiteert (en geniet) van vele leervormen, waaronder uitdagende, levensechte teamprojecten. Je krijgt grondige kennis van jouw vakgebied én het vermogen om te schakelen met collega’s uit hele andere disciplines. En je leert de wisselwerking tussen wetenschap, techniek en samenleving te doorzien en te benutten.

Specialisaties

Na de kernmodules kun je kiezen uit drie specialisaties: (1) Systems Analysis and Data Science;  (2) Public Administration; (3) Global and European Studies. Een specialisatie duurt 1 semester.

SPECIALISATIE 1: SYSTEMS ANALYSIS AND DATA SCIENCE

De specialisatie Systems Analysis and Data Science geeft je de mogelijkheid om je interesse in wiskundige analyse te gebruiken om complexe sociale systemen beter te begrijpen. De ene module legt zich toe op systeemanalyse. Je bouwt een simulatiemodel voor een complexe maatschappelijke uitdaging, bijvoorbeeld de optimalisatie van evacuaties in noodgevallen. In de andere module leer je over data science, een tak van onderzoeksmethodologie waarbij je gebruik maakt van veel en ongestructureerde data. Je leert patronen analyseren in grote data hoeveelheden om nieuwe inzichten op te doen in complexe fenomenen zoals de verspreiding van nepnieuws.

SPECIALISATIE 2: PUBLIC ADMINISTRATION

De specialisatie Public Administration geeft je de mogelijkheid te specialiseren in top-down en bottom-up beslissingsstructuren. In de ene module is het onderwerp complexe collectieve besluitvorming. Je gebruikt rationele-keuze modellen om de uitkomst van collectieve besluitvorming met veel belanghebbenden te voorspellen. Bovendien leer je hoe deze besluitvorming te beïnvloeden is. De andere module focust op burgerparticipatie bij publieke organisaties. Je leert hoe de samenwerking tussen burgers en professionals de kwaliteit van publieke diensten kan beïnvloeden.

SPECIALISATIE 3: GLOBAL AND EUROPEAN STUDIES

De specialisatie Global and European Studies geeft je de mogelijkheid om je te concentreren op de internationale en Europese dimensies van maatschappelijke uitdagingen. De ene module concentreert zich op huidige Europese crises, zoals de Brexit. De andere module kijkt vooral naar de positie van Europa in de wereld. Je leert hoe de Europese Unie opereert als één internationaal instituut tussen andere grote wereldmachten zoals China en de Verenigde Staten.

Na je specialisatie heb je de eerste twee jaar van Management, Society & Technology gehad. Lees meer over het derde jaar.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies