Netwerken

Prof Dr. S.J.M.H. (Suzanne) Hulscher (ET) chair

Het ambassadeursnetwerk is een commissie ingesteld door het CvB met als taak om het CvB te adviseren over maatregelen die de doorstroom van vrouwen naar hogere posities bevorderen. De naam netwerk is naar analogie van de nationale ambassadeursnetwerken die bestaan uit prominenten uit het bedrijfsleven, die zich willen inzetten om de doorstroom van vrouwen naar topfuncties binnen hun bedrijf te bevorderen.

Het netwerk adviseert over de volgende onderwerpen

  • Belang genderawareness voor UMT en leidinggevenden
  • Belang van gender neutraal werven en selecteren.
  • Aanvragen voor het UT stimuleringsfonds en UT Aspasiafonds
  • Instellen van tenure track posities voor vrouwen.

Een tweede taak van het netwerk is het monitoren van de uitvoering van het beleid en de voortgang in termen van verbetering van het aandeel vrouwen op hogere posities. Hiertoe bezoekt zij tweemaal per jaar de faculteiten om hierover een gesprek te voeren met de decanen en HR managers

Maak kennis met het UT ambassadeursnetwerk.

S. Hulscher

Vrouwen hebben vele kwaliteiten die benut moeten worden. De UT kan er beter van worden door deze talenten optimaal in te zetten. En ik heb ook een persoonlijk belang: als er meer vrouwen op hoge functies komen, dan kunnen we de taken beter verdelen.

Het is nu gelukkig wel zo dat iedereen het belang van de deelname van vrouwen in commissies inziet, maar aangezien er weinig vrouwen zijn, word ik daar op dit moment flink mee belast.

H.Zandvliet

Vrouwen zijn nog steeds sterk ondervertegenwoordigd in onze, zeer technisch georiƫnteerde, organisatie. Ik zie dit als een gemiste kans en daarom zet ik me graag in om deze situatie te verbeteren. Het UT ambassadeursnetwerk is hiervoor een goed instrument.

Ik ben ervan overtuigd dat onze organisatie haar voordeel kan doen met een betere, en meer evenwichtige, balans in de gender participatie.

C. Millar

Ik geloof heilig in gelijke behandeling van iedereen, in alle omstandigheden, dus zeker in universiteiten. Het gaat me aan het hart om discriminatie te constateren, soms express maar vaker gebeurt het ongewild. Vaak zijn het vrouwen, minderheden, zij die niet gewend zijn hard te schreeuwen, stevig te lobbyen of niet de juiste informatie hebben, die een promotie missen. Onwetendheid, gewoonte of cultuur aan beiden kanten spelen hierbij een rol. Bijvoorbeeld kandidaten zijn niet goed genoeg voorbereid op de regels van het spel binnen een organisatie, of decanen, P&O-ers of benoemingscommissies benaderen selectie met oude routines zonder te beseffen dat dit schade oplevert. Ik was zeer vereerd om gevraagd te worden als lid van het ambassadeursnetwerk, omdat ik denk dat onze ervaring helpt en ons in staat stelt om haalbare aanbevelingen te doen en verandering te initiƫren in de attitude en het gedrag van het CvB, decanen, P&O-ers en de kandidaten zelf. Het resultaat hiervan is dan terug te vinden in eerlijke selectieprocessen en een betere afvaardiging.


A. Stein

Op veel plaatsen zie ik nog regelmatig dat vrouwen geen goede kansen hebben bij het optimaal ontwikkelen van hun mogelijkheden. Dat gebeurt niet alleen binnen onze eigen organisatie, maar ik zie het ook vaak in het buitenland. Vooral de technische disciplines zijn nog sterk door mannen gedomineerd. Het is iedere keer weer vreemd dat vrouwen wel ruim vertegenwoordigd zijn in de beginnende academische posities, maar dat dat niet doorloopt naar de hogere posities. Via het ambassadeursnetwerk wil ik proberen om hier veranderingen in aan te brengen, zodat de nabije toekomst een beter gebalanceerde academische omgeving gaat krijgen met gelijke kansen voor iedereen.

Susanne Wichman

Het is belangrijk dat vrouwen zowel in wetenschappelijke (management)functies als in overige managementfuncties goed vertegenwoordigd zijn. Diversiteit bevordert mijns inziens de gewenste UT-organisatiecultuur, waarin naast ondernemerschap, betrokkenheid en samenwerking als kernwaarden zijn benoemd. In het ambassadeursnetwerk vertegenwoordig ik graag het niet-wetenschappelijke personeel.

Ik ben ervan overtuigd dat onze universiteit talent in alle functies hard nodig heeft om zich als universiteit staande te houden en verder te profileren.


Mieke Boon

Toen ik in 2004 betrokken was bij de oprichting van het FFNT, verwachtte ik niet dat gender kwesties nog steeds van invloed waren op de loopbanen van vrouwen. Ik veronderstelde dat dit een kwestie was van mijn moeders generatie dat nu allang opgelost is. Mijn beweegredenen voor een Female Faculty Network Twente waren veel optimistischer, zoals dat tot uiting komt in de missie van het FFNT, namelijk het ontwikkelen van de eigen kracht van vrouwen in hun loopbaan, door elkaar te inspireren en te ondersteunen in het netwerk. Echter na het horen van verschillende ervaringen van vrouwelijke wetenschappers met veel ervaring en door het bestuderen van de loopbaan data, lijkt het erop dat er nog steeds problemen bestaan. Deze problemen zijn complex en hebben vele niveaus, waardoor er geen eenvoudige oplossingen bestaan. Het ambassadeursnetwerk richt zich op creatieve en constructieve benaderingen die langzaam maar zeker hun effect zullen hebben.