Het Ambassadeursnetwerk adviseert het College van Bestuur van de Universiteit Twente op het gebied van diversiteitsbeleid. Hieronder valt niet alleen het genderbeleid, maar ook de andere aspecten van diversiteit waarin wij van elkaar verschillen (denk aan o.a. seksuele oriëntatie, etniciteit, gezondheid, religie, leeftijd en sociaaleconomische achtergrond).

De naam van het netwerk is ontleend aan de nationale ambassadeursnetwerken die bestaan uit prominenten uit het bedrijfsleven die zich willen inzetten om de doorstroom van vrouwen naar topfuncties binnen hun bedrijf te bevorderen.

Het Ambassadeursnetwerk levert een actieve bijdrage aan vraagstukken als hoe als werkgever meer divers talent aan te trekken en hoe zorg te dragen voor de ontwikkeling, doorstroom en het behoud van talentvolle medewerkers. Zo bespreekt het Ambasssadeursnetwerk  de stand van zaken ten aanzien van streefcijfers die geformuleerd zijn door faculteiten en adviseert zij over hoe meer bewustzijn te creeren over de impliciete vooroordelen (implicit bias) die van invloed zijn op o.a. het recruitmentproces. Tenslotte houdt het netwerk zich ook bezig met het adviseren over hoe een inclusieve, open werkomgeving gecreëerd kan worden waar alle leden van de UT-gemeenschap zich gewaardeerd en prettig voelen.

Concrete activiteiten van het Ambassadeursnetwerk zijn:

  • het voeren van gesprekken met het College van Bestuur over het UT-brede diversiteitsbeleid;
  • het voeren van een jaarlijks gesprek met de decanen en dienstdirecteuren over de stand van zaken op het gebied van diversiteit binnen de faculteit of dienst;
  • het toekennen van aanvragen voor het UT Incentive Fund;
  • het adviseren van de dienst HR over concrete diversiteitsmaatregelen op het gebied van recruitment, carrièreontwikkeling en het creëren van inclusieve en veilige werkomstandigheden op de UT;
  • het uitwisselen van informatie en waar mogelijk samenwerken met het Female Faculty Network Twente (FFNT) en het OBP-Vrouwennetwerk om de krachten van de netwerken te versterken.

Het Ambassadeursnetwerk bestaat op het moment uit de volgende leden (vertegenwoordiging van de faculteiten, het ondersteunend beheerspersoneel en het Female Faculty Network Twente):

EWI: Prof.dr. Huisman (Marieke) Dr.ir. M.van Keulen (Maurice)
BMS: Prof.dr. Millar (Carla) Prof.dr. van der Meulen (Barend) Dr. M. Renkema (Maarten)
ET: Prof.dr.ir. Venner (Kees) Prof.dr.ir. L. Volker (Leentje)
TNW: Prof.dr.ir. Hilgenkamp (Hans) Dr.ir. Lindhoud (Saskia)
ITC: Dr. R. Darvish (Roshanak) Prof.dr. Willemen (Wieteke  
OBP: Drs. M.J. Winkler (Mariëlle), P.M. van Dijk (Paul)
FFNT: dr. P. Ruiz (Pilar)

Secretaris en beleidsadviseur diversiteit & inclusiviteit: C. van Goor