Netwerken

Ambassadeursnetwerk

Het Ambassadeursnetwerk is een commissie ingesteld door het College van Bestuur met als taak om het CvB te adviseren over maatregelen die de doorstroom van vrouwen naar hogere posities bevorderen. De naam netwerk is naar analogie van de nationale ambassadeursnetwerken die bestaan uit prominenten uit het bedrijfsleven, die zich willen inzetten om de doorstroom van vrouwen naar topfuncties binnen hun bedrijf te bevorderen.

Het netwerk adviseert over de volgende onderwerpen:

  • Belang van genderawareness voor UMT en leidinggevenden;
  • Belang van gender neutraal werven en selecteren;
  • Aanvragen voor het UT Incentive Fund;
  • Instellen van Tenure Track posities voor vrouwen.

Een tweede taak van het netwerk is het monitoren van de uitvoering van het beleid en de voortgang in termen van verbetering van het aandeel vrouwen op hogere posities. Hiertoe voert het netwerk tweemaal per jaar gesprekken met decanen, HR-managers en de Secretaris van de UT. 

Per 1 juli 2017 bestaat het Ambassadeursnetwerk uit de volgende leden (vertegenwoordiging van de faculteiten, het ondersteunend personeel en het Female Faculty Network Twente):

EWI: Prof.dr. Huisman (Marieke) – voorzitter
BMS: Prof.dr. McKenney (Susan) en Prof.dr. Millar (Carla) 
ET: Prof.dr.ir. Venner (Kees)
TNW: Prof.dr. Bijkerk (Fred)
ITC: Prof.dr. Georgiadou (Yola)
C&FM: Drs. M.J. Winkler (Mariëlle)

OBP: volgt.

FFNT: dr. García Blanco (Sonia)

Secretaris: drs. M. de Boer (Michelle).

Binnenkort zullen de leden van het Ambassadeursnetwerk zich op deze webpagina nader aan u voorstellen.