Human Resources

Diensten-ABC

Filter
- Selecteer doelgroep -
- Selecteer categorie -
Documenttype:
Arbeidsvoorwaarden 
Aanmeldingsformulier levensloopregelingAanvraagformulier BWNUAanvraagformulier en verklaring ouderschapsverlofAdoptie en pleegzorgArbeidsduurArbeidsongeschiktArbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP)ArbeidsvoorwaardenBereikbaarheids- en aanwezigheidsdienstBezwaar en beroepBrochure 30%-regelingBrochure KeuzemodelBuitenlandse dienstreizen of vluchten (ATP Corporate Travel)CalamiteitenverlofCAO, regelingen en gedragscodesCao-NUChecklist nieuwe medewerkerCollectieve reisverzekering (FEZ)Declaratie verhuiskostenvergoedingDienstreizenEducatief verlofEindejaarsuitkeringFamiliegebeurtenissenFeestdagen en verplichte verlofdagenFinanciële problemenFlexibele werkduurHerplaatsingscommissie (pdf)In dienstIndeling en inschaling personeelIndelingsinstrument (intranet)Informatie voor leidinggevende verzuim en re-integratieInformatie voor medewerkers verzuim en re-integratieInlichtingenformulier nieuwe medewerkerIntroductie nieuwe medewerkerIntroductiebijeenkomst nieuwe medewerkerIntroductieboekje (pdf)Keuzemodel arbeidsvoorwaarden en 30%-regelingKlachtenprocedureMandaatoverzicht personele aangelegenheden UTMedewerkerskaartMeldingsformulier nevenwerkzaamheden UTMet pensioenMy UFONevenwerkzaamhedenNieuwe baan of eigen bedrijfNS Business CardOmvang dienstverband en werktijdenOpgaaf gegevens loonheffingOuderschapsverlofParticuliere schadeverzekering met collectiviteitskortingPensioenRegeling tegemoetkoming in de kosten van verhuizing, huisvesting buiten de woonplaats en woon-werkverkeerReisdeclaratieReisdeclaratie woon- en werkverkeerSabbatical leaveSalaris en beloningSalarisschalenSalarisstrook en jaaropgaveStudieverlofTijdelijke huisvesting buiten woonplaatsToelagen, gratificaties en overwerkvergoedingUFO handleidingUit dienstUniversitair systeem Functieordenen (UFO)UT regelingenUT Travel UnitVakantie-uitkeringVakantieverlofVaststelling indeling functieprofiel (regeling UT 2007)Vergoedingsregeling dienstreizenVerhuizenVerhuizingVerlofVerlofregeling UTVertrouwenspersoonVertrouwenspersoon, klachten en bezwaarVerzekeringenVerzuim en re-integratieVoorschot kosten dienstreisWebsite ABPWerkloosWerktijdenWettelijke verplichtingenWoon- en werkverkeerWoon-werkverkeer en huisvesting
Interne communicatie 
Sport/sportcentrum 
Websites and portals 
Portals voor studenten, medewerkers en alumni