Communication Science

studieprogramma Communication Science

De opleiding Communication Science is opgebouwd volgens de bachelor-masterstructuur. De bacheloropleiding duurt drie jaar. Als je die met goed gevolg afrondt, heb je het bachelordiploma en mag je je Bachelor of Science noemen. Elk studiejaar bestaat uit vier modules. 

STUDIEOPBOUW

Elke module bestaat uit 10 weken onderwijs. Je rond een module af met één tentamencijfer. Elk tentamencijfer is het gewogen gemiddelde van een aantal deelcijfers. Je hebt dus op verschillende momenten toetsen en opdrachten, waardoor de studielast goed is verdeeld. De deelcijfers krijg je door schriftelijke individuele toetsen, individuele opdrachten en groepsopdrachten. 

Het studieprogramma ziet er als volgt uit (onder voorbehoud van wijzigingen):

Jaar 1 

 1. Going Viral
 2. Damage Control
 3. User Experience
 4. Persuasive Technology

Meer informatie over jaar 1. 

Jaar 2 

 1. Facilitating Technological Innovations
 2. The Privacy Paradox
 3. Communication bij Design
 4. Changing Organizations

Meer informatie over jaar 2.

Jaar 3

 1. minor
 2. minor
 3. A Better World
 4. Bachelor Thesis

Meer informatie over jaar 3.

ONDERWIJSVORMEN

Tijdens de opleiding krijg je te maken met verschillende onderwijsvormen: projecten, hoorcolleges, werkcolleges, practica en zelfstudie. 

STERRENPROGRAMMA

Ambitieuze studenten worden op basis van hun individuele prestaties uitgenodigd om deel te nemen aan het sterrenprogramma dat kan leiden tot een Cum laude op het diploma.

Chat offline (info)