Onze bacheloropleiding Communication Science duurt drie jaar. Als je afstudeert, mag je jezelf Bachelor of Science noemen. Met dit diploma kun je meteen doorstromen naar de masteropleiding Communication Studies aan de UT. Deze master sluit naadloos op de bachelor aan. Beide opleidingen zijn volledig Engelstalig. Je kunt ook kiezen voor een andere masteropleiding aan de UT of elders, of de arbeidsmarkt op gaan.


Voor het eerst naar de universiteit

Als je eerstejaars student bent, komen er veel nieuwe dingen op je af. We leggen alvast het een en ander uit.

je volgt modules

Ieder jaar volg je vier modules van tien weken: je rondt tijdens de opleiding dus twaalf modules af. In elke module behandel je een actueel thema uit de samenleving of bedrijfsleven. Binnen dat thema komen alle onderdelen van je studie samen: theorievakken en practica, onderzoek en het ontwerpen van oplossingen, zelfstudie én teamwerk. Vast onderdeel is het teamproject, waarin je de opgedane kennis toepast op een actuele uitdaging en met medestudenten een werkbare oplossing ontwerpt. De thema's draaien altijd om vraagstukken waarop wetenschappers nog geen antwoord hebben gevonden. 

Deze leermethode is het Twents Onderwijsmodel (TOM): een unieke manier van studeren die je alleen tegenkomt op de Universiteit Twente.

Studiepunten, hoe werkt het?

Op de universiteit krijg je te maken met studiepunten. Ook wel EC(s) genoemd. De afkorting EC is afgeleid van het European Credit Transfer System (ECTS), waarmee je opleidingen internationaal kunt vergelijken. Eén studiepunt staat voor 28 uur werk; elk jaar moet je 60 punten behalen. Jouw opleiding beslist hoeveel uur het naar verwachting kost om een opdracht te doen, projectverslag te maken of tentamen te halen. In het eerste jaar moet je minimaal 45 van de 60 punten halen om door te mogen naar het tweede jaar.

Bindend studieadvies

Ons doel is om je zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen, daarom hanteren we het principe van een Bindend Studieadvies (BSA). Alle eerstejaarstudenten ontvangen hun BSA aan het einde van het jaar. Je krijgt een positief advies als je in het eerste jaar 45 of meer van de 60 EC hebt gehaald. Een negatief advies is bindend en betekent dat je met de opleiding moet stoppen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we je, ondanks een te lage score, toch een positief BSA geven, bijvoorbeeld als we voldoende vertrouwen hebben dat je op de juiste plek zit.

Studieopbouw

Tijdens elke module die je volgt komen het teamproject, theorie, onderzoek en het ontwikkelen van academische vaardigheden samen rondom een centraal thema. Je werkt aan concrete, actuele problemen en verwerft tegelijkertijd inzicht in bijbehorende eigentijdse theorieën en modellen op het gebied van Communication Science. Je ontwikkelt vaardigheden die je nodig hebt om onderzoek uit te voeren en te interpreteren. Zo word je niet alleen opgeleid tot communicatiedeskundige, maar ook tot allround onderzoeker. Daarnaast leer je als communicatieprofessional-in-wording ook over je eigen werk te communiceren. Je leert overtuigend communiceren en telkens de juiste snaar bij de juiste doelgroep te raken. 

Sterprogramma

Afhankelijk van je prestaties kun je geselecteerd worden voor een Sterprogramma. We hebben dit programma voor verschillende modules. Deelnemers krijgen een extra individuele opdracht die samenhangt met het thema van de module. De bedoeling is dat je daardoor meer inzicht krijgt in de theoretische achtergronden van het project, of aanvullende vaardigheden leert. Elke ‘ster’ die je behaalt, wordt vermeld op je diplomasupplement.

Internationalisering

Wij vinden dat van jou als communicatieprofessional mag worden verwacht dat je internationaal en intercultureel georiënteerd bent. Daarom kun je in het derde jaar van onze opleiding een periode in het buitenland studeren of stage lopen. We hebben uitwisselingsprogramma’s met buitenlandse universiteiten in onder meer Duitsland, de Verenigde Staten en Mexico. In de module ‘A Better World’ is er aandacht voor de internationale context waarin communicatie zich tegenwoordig steeds meer afspeelt.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies