Studieopbouw Communication Science

Studiekeuze gemaakt?

Modules Communication Science

Elk academisch jaar bestaat uit vier modules. Elke module duurt 10 weken en is 15 EC waard. Elke module bestaat vervolgens uit vier onderdelen: Project, Theory, Research and Academic & Professional Skills. 

De kern van elke module is het Project waarin een hedendaagse, maatschappelijk relevante, uitdaging centraal staat. Om tot een oplossing te komen krijg je input van de andere study units. Concreet betekent dit dat je bekend raakt met relevante theoretische inzichten (Theory), hoe je het probleem kunt onderzoeken en analyseren (Research), en hoe effectief hierover te communiceren (Academic & Professional Skills). In elke module word je begeleid door een aantal enthousiaste docenten en toetsing varieert van individuele toetsen, individuele- en groepsopdrachten, tot individuele- en groepspresentaties.

Overzicht modules

 • Jaar 1EC
  • Module 1 | We connect society15

   Uiteraard beginnen we met de basics. Deze eerste module is een introductie van de communicatiewetenschappen in de context van onze samenleving. Vanuit de basistheorieën leer je hoe en waarom mensen contact met elkaar maken en waar en waarom dat zo vaak mis gaat. We bespreken de enorme toename van (social) mediaplatformen waarop mensen informatie delen en met elkaar communiceren. Denk aan alle apps die je dagelijks gebruikt, van Instagram, TikTok en Snapchat tot Spotify en YouTube. Terwijl je thuis raakt in de canon van de communicatietheorie, maak je daarnaast kennis met sociaalwetenschappelijk onderzoek: hoe kunnen we op een betrouwbare manier menselijk gedrag voorspellen en beïnvloeden? Je gaat ook voor het eerst aan de slag met een teamproject – een terugkerend onderdeel in elke module: we nodigen je uit om een populair artikel te schrijven over een mondiaal, intercultureel verschijnsel. Je doel is daarbij om een algemeen lezerspubliek bij te brengen hoe je effectief kunt omgaan met wereldwijde vraagstukken. Je doet dat door communicatietheorieën uit te leggen in begrijpelijke schriftelijke en visuele communicatie, waaronder hoogwaardige infographics.

  • Module 2 | Understanding media15

   Hoeveel van jouw dagelijkse communicatie met anderen verloopt via een (digitaal) medium? Je praat met je vrienden via WhatsApp, je binge-watcht series op Netflix, je deelt veel van je leven via Instagram Stories en TikTokvideo’s. Al die online connecties hebben, zowel off- als online, invloed op ons. Dat zie je terug in verschijnselen zoals FOMO (fear of missing out), gameverslaving of digitale eenzaamheid. Als toekomstig communicatieprofessional leer je trends en nieuw gedrag herkennen en onderzoeken, onder andere door Big Data-analytics. Je verdiept je in de belangrijkste theorieën op het gebied van mediapsychologie. Daarnaast vormen we teams van studenten rondom specifieke onderzoeksthema’s, bijvoorbeeld social media en geluk, beïnvloeding door ‘influencer marketing’, en motieven voor het gamen. Je ontwikkelt je tot een academisch mediaonderzoeker door het uitvoeren van literatuuronderzoek, het verzamelen van kwalitatieve en kwantitatieve data, en het presenteren van je bevindingen.

  • Module 3 | The innovation journey15

   Technologie ontwikkelt zich in een razend tempo en nieuwe innovaties zijn aan de orde van de dag. Waardoor wordt de ene innovatie een succes en de andere een flop? Welke invloeden spelen daar een rol in? Denk aan het contact en de relatie met betrokken stakeholders zoals concurrenten, de nationale overheid, de lokale omgeving. In deze module krijg je inzicht in het slagen en falen van innovaties die het potentieel hebben om de wereld te veranderen. De focus daarbij ligt op de rol van stakeholder-, reputatie- en crisiscommunicatie.  Om dit speelveld goed te ervaren richt je tijdens het project met jouw team een eigen bedrijf op, waarmee je een innovatie op de markt brengt. Je ontdekt gaandeweg zelf welke uitdagingen daarbij komen kijken, hoe jij je reputatie als bedrijf beschermt en wat de invloed van de media is.

  • Module 4 | Design for user experience15

   Technologie biedt de samenleving vandaag de dag eindeloze mogelijkheden. In het verleden moesten communicatieprofessionals het hebben van traditionele communicatiestrategieën om gedragsverandering te realiseren. De belangrijkste gereedschappen voor het beïnvloeden van zowel het algemene publiek als specifieke doelgroepen waren massamediacampagnes en verbale communicatie. Tegenwoordig biedt de combinatie van ‘nieuwe’ theorieën en inzichten uit de sociale psychologie met nieuwe communicatietechnologieën allerlei nieuwe mogelijkheden voor overtuigende, effectieve interactie met bepaalde doelgroepen. Je wordt in deze laatste module van het eerste studiejaar uitgedaagd om een app te ontwerpen die pro-sociaal gedrag stimuleert. Bijvoorbeeld: hoe voorkom je uitstelgedrag bij het leren van tentamens onder studenten? Dit alles uiteraard met een sterk design en gegrond in de geleerde theorie. Je gaat op zoek naar lokale investeerders, pitcht je ontwerp aan hen en maakt zo je business case. Kun jij hen voldoende informeren over en overtuigen van jouw idee?

 • Jaar 2EC
  • Module 5 | The network society15

   Wat is de invloed van digitalisering op onze economie, cultuur en politiek? En welke gevolgen heeft de intrede van het digitale tijdperk op onze individuele privacy en ons vertrouwen in elkaar? We leven in een netwerkmaatschappij, waarin alles met elkaar is verbonden. Door de digitale sporen en informatie die iedereen achterlaat is inzicht krijgen in het gedrag van mensen gemakkelijker geworden. In deze module leer je deze (Big) data analyseren door een netwerkanalyse. Je onderzoekt welke groepen er actief zijn – en met elkaar verbonden – achter de schermen bij een sociaal fenomeen of debat, zoals het coronavirus of de manipulatie van verkiezingen in een bepaald land. Misschien onderzoek je welke groepen er verantwoordeljk zijn voor het verspreiden van nepnieuws. Om het publiek meer bewust te maken van het krachtenveld achter een bepaalde kwestie maak je een documentaire over één zo’n kwestie. Daarbij raak je vertrouwd met alle uitdagingen die daarbij horen: van storyboard tot en met audiovisueel design – alles om een prikkelende, professionele docu te maken.  

  • Module 6 | Lead the change15

   Hoe optimaliseren we communicatieprocessen in organisaties? Dat is de kernvraag van deze module. Van organisaties en bedrijven wordt steeds meer transparantie verwacht. Daarnaast maakt de traditionele organisatieinrichting steeds vaker plaats voor flexibele werkvormen zonder hiërachie. Zo maken apps en ict-mogelijkheden het voor werknemers steeds gemakkelijker om te werken waar ze zelf willen en zijn internationale virtuele meetings niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Maar wat is de invloed van deze technologieën op organisaties? Voel je je wel verbonden met een organisatie als je er fysiek bijna nooit bent? Hoe is het om samen te werken met een robot? Je verdiept je in de (blijvend) veranderende rol van CEO’s, HR- en marketingmanagers en verkent hoe organisaties van de toekomst eruit zullen zien. Gebaseerd op theorie en onderzoek geef je huidige managers inhoudelijk advies over dit soort onderwerpen. 

  • Module 7 | Persuasive design15

   Design draait allang niet meer om het simpelweg bedenken van een mooie of plezierige vormgeving. Design speelt een steeds grotere rol in ervaringen en gedrag. De laatste jaren is er veel aandacht voor slimmte technologieën in de omgeving. Denk aan een prullenbak die geluid maakt als je iets weggooit, of aan traptreden met het geluid van een piano, waardoor mensen worden verleid de trap te nemen in plaats van de lift. Er komen steeds meer vormen van multisensorisch of interactief design gericht op het stimuleren van duurzaam, sociaal en gezond gedrag. Op die manier biedt technologie veel mogelijkheden om mensen een duwtje in de goede richting te geven. Met stevige theoretische inzichten over bewuste en onbewuste beïnvloeding op zak ga je in deze module aan de slag met het ontwerpen van een gedragsveranderende interventie. Je past een fysieke omgeving aan, of ontwikkelt een oplossing die milieuvriendelijk gedrag bevordert en onderzoekt zelf het effect ervan op je doelgroep. Je maakt en test het in een zelf ontworpen simulatieomgeving.  

  • Module 8 | The quantified self15

   Kunnen we op basis van de groeiende hoeveelheid data die over ons wordt verzameld het gedrag en de attitude van mensen voorspellen? Stel, we combineren de data van jouw consumentengedrag (de AH-bonuskaart) met je mediagebruik (Netflix, Instagram) en reisgedrag (OV-chipkaart). Is op basis van dit digitale spoor jouw houding ten opzichte van duurzaamheid te voorspellen? Of een stap verder: kunnen we met zulke data iets zeggen over je partnerkeuze, of in de toekomst zelfs over je levensverwachting? En hoe zit het met ethische en filosofische vragen rond dit soort mogelijkheden? Je debatteert en reflecteert in deze module met je studiegenoten over de voor- en nadelen van nieuwe technologieën en big data. Hoe ver wil jij gaan?

 • Jaar 3EC
  • Modules 9&10 | Vrije keuze15

   De vrije keuzeruimte vul je naar eigen inzicht in, buiten het reguliere Communication Science-programma. Je baseert je keuze op hoe je jouw toekomst in wilt richten. We moedigen je aan dit halfjaar ook te gebruiken om internationale ervaring op te doen.

   De mogelijkheden voor jou op een rijtje:

   Vul je kennis aan met verbredende modules van andere UT-bachelors, bijvoorbeeld We Create Identity (BSc Create), Human Factors & Engineering Psychology (BSc Psychology), Public Management (Bsc Management, Society & Technology) of Professional Learning in Organizations (MSc Education Science and Technology).

   Studeer een half jaar aan een andere universiteit in Nederland of daarbuiten.

   Loop stage bij een (internationaal) bedrijf. Hierdoor leer je vraagstukken vanuit een andere cultuur te benaderen en ontwikkel je een flexibiliteit om in diverse teams en omstandigheden te werken.

   Volg een pre-master ter voorbereiding op een andere masteropleiding dan Communication Science.

  • Module 11 | COM @ Work10

   We vinden het belangrijk dat jij je tijdens je studie al oriënteert op toekomstige carrièremogelijkheden. Daarom staat deze module – parallel aan je bachelor thesis – in het teken van kennismaken met het werkveld. Je bezoekt bedrijven, interviewt communicatieprofessionals, werkt aan je CV en loopt zo mogelijk ergens mee. Alles om een beeld te krijgen van welke banen en organisaties bij jou zouden passen.

  • Module 12 | Bacheloropdracht20

   Je rondt je bacheloropleiding af met een thesis. Je doet zelfstandig onderzoek – inclusief literatuuronderzoek en dataverzameling – naar een relevant onderwerp dat jou interesseert. In dit half jaar pas je alle kennis en vaardigheden toe die je hebt opgedaan tijdens je opleiding. Uiteindelijk schrijf je een onderzoeksrapport en presenteer je je resultaten tijdens een symposium. Heb je dat succesvol afgerond? Dan ontvang je je bachelordiploma en mag je je officieel Bachelor of Science (BSc) noemen!

Voor het eerst naar de universiteit

Als je eerstejaars student bent, komen er veel nieuwe dingen op je af. We leggen alvast het een en ander uit.

 • Je volgt modules

  Je bachelor duurt drie jaar. Ieder jaar volg je vier modules van tien weken: je rondt tijdens de opleiding dus twaalf modules af. In elke module behandel je een actueel thema uit de samenleving of bedrijfsleven. Binnen dat thema komen alle onderdelen van je studie samen: theorievakken en practica, onderzoek en het ontwerpen van oplossingen, zelfstudie én teamwerk. Vast onderdeel is het teamproject, waarin je de opgedane kennis toepast op een actuele uitdaging en met medestudenten een werkbare oplossing ontwerpt. De thema's draaien vaak om vraagstukken waarop wetenschappers nog geen antwoord hebben gevonden. 

 • Studiepunten, hoe werkt het?

  Op de universiteit krijg je te maken met studiepunten. Ook wel EC(s) genoemd, afgeleid van het European Credit Transfer System (ECTS), waarmee je opleidingen internationaal kunt vergelijken. Eén EC staat voor 28 uur werk; elk jaar moet je 60 punten behalen.

  Voor elke opdracht of tentamen waarvoor je een voldoende haalt, krijg je studiepunten. In het eerste jaar moet je minimaal 45 van de 60 punten en vier van de zeven technische vakken halen om door te mogen naar het tweede jaar.

 • 45 studiepunten of meer en voldoe je aan de opleidingsspecifieke eisen? Dan mag je naar het tweede jaar

  Ons doel is om je zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen, daarom hanteren we het principe van een Bindend Studieadvies (BSA). Alle eerstejaarsstudenten ontvangen hun BSA aan het einde van het jaar. Je krijgt een positief advies als je in het eerste jaar 45 of meer van de 60 EC hebt gehaald. Een negatief advies is bindend en betekent dat je met de opleiding moet stoppen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we je, ondanks een te lage score, toch een positief BSA geven, bijvoorbeeld als we voldoende vertrouwen hebben dat je op de juiste plek zit. Belemmeren persoonlijke omstandigheden zoals ziekte of problemen jouw studieprestaties? Jouw studieadviseur helpt je verder.

  Let op: Bij Civil Engineering geldt dat je naast 45 EC ook vier van de zeven technische vakken afgerond moet hebben in het eerste jaar om een positief advies te krijgen.

Ontvang digitale brochure
We hebben de brochure opgestuurd. Check je inbox!

[naam], klik op download om de brochure te downloaden.
Beste [naam], wil je ook deze brochure downloaden?

Brochure verstuurd

We hebben je een e-mail gestuurd met een link naar de brochure. Check je inbox!

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies