Studieopbouw Communication Science

Studiekeuze gemaakt?

Studieoverzicht BSC Communicatie Science

Menselijke interacties en technologie zijn een essentieel onderdeel van het menselijk leven. Op privévlak bijvoorbeeld, vormen ze onze identiteit en beïnvloeden ze onze houding en ons gedrag. Denk maar aan hoe smartphonegebruik de dingen beïnvloedt die we leuk vinen, zien en kopen. Op organisatieniveau bevorderen interacties bijvoorbeeld de bedrijfsidentiteit en leiderschap. En op maatschappelijk niveau beïnvloeden sociale interacties zaken als polarisatie, democratisch wantrouwen en ongelijkheid. De uitdagende bachelor Communication Science richt zich op alle drie de niveaus en zal je helpen begrijpen hoe interactieprocessen werken en je uitrusten met de vaardigheden die je nodig hebt om de sociaal-technische problemen van vandaag aan te pakken.

Communication Science: 100% futureproof

Om je voor te bereiden op de toekomst, is de opleiding opgebouwd rondom drie actuele thema’s: Digital Society (digitalisering), Changing Organizations (organisatieverandering) en Persuasive Tech (gedragsbeinvloedende technologie).

Modules Communication Science

In onze modules combineren we subdisciplines van communicatiewetenschap zoals bedrijfscommunicatie, marketingcommunicatie en mediacommunicatie met aanverwante disciplines zoals sociale psychologie en mens-machine-interactie.

Tijdens de eerste twee jaar van de opleiding volg je vier modules per jaar, elk gericht op een bepaald socio-technisch probleem dat je uitdiept tijdens colleges en workshops. Elke module duurt 10 weken en is 15 EC waard. De modules bestaan uit vier onderdelen: Project, Theorie, Onderzoek en Academische & Professionele Vaardigheden. In elke module staat een nieuw Project centraal waarin je aan de slag gaat met een hedendaagse, wereldwijde uitdaging. Om deze uitdagingen op te lossen, krijg je input van de andere moduleonderdelen. Dit betekent dat je kennismaakt met de theoretische onderbouwing van de vraagstukken (Theorie), dat je weet hoe je het betreffende onderwerp bestudeert en je eigen onderzoek uitvoert (Onderzoek) en hoe je je bevindingen effectief communiceert (Academische & Professionele Vaardigheden). Tijdens de modules word je begeleid en gecoacht door enthousiaste docenten en mentoren. De beoordelingsmethoden variëren van individuele schriftelijke examens en individuele en groepsopdrachten, tot mondelinge toetsen en individuele en groepspresentaties.

Overzicht modules

 • Jaar 1EC
  • Module 1 | We connect society15

   In de eerste module van de bachelor Communicatiewetenschap word je geïntroduceerd in de wereld van communicatiewetenschap en ontdek je wat onze discipline kan betekenen voor de samenleving. Tijdens het Project kruip je in de huid van een content strateeg en ontwikkel je een content strategie gerelateerd aan één van de wereldwijde, duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, zoals schone energie, gendergelijkheid of gezondheid en welzijn. Bij Theorie bestudeer je een aantal basistheorieën, modellen en concepten die verklaren hoe en waarom mensen zich met elkaar verbinden en bepaald gedrag vertonen, wat je een sterke academische basis geeft voor de volgende modules. Tijdens het onderdeel Onderzoek leer je de basis van sociaal-wetenschappelijk onderzoek, het formuleren van heldere en meetbare onderzoeksvragen, de verschillende methodes van dataverzameling en het maken van een onderzoeksvoorstel. Verder doe je belangrijke academische en professionele vaardigheden op, zoals schrijfvaardigheden, visuele ontwerpvaardigheden en vaardigheden om samen te werken in een internationale projectgroep.

  • Module 2 | Understanding media15

   De meeste manieren waarop we met elkaar communiceren worden beïnvloed door (sociale) media. We beschrijven ons professionele leven op LinkedIn, kijken series op Netflix en praten constant met elkaar via WhatsApp. In deze module duiken we in de kleinschalige effecten van digitale media op individuen en onderzoeken we waarom en hoe mensen media gebruiken voor communicatie, sociale interactie en entertainment. Tijdens het Project duik je in de wereld van een mediaonderzoeker en doe je onderzoek naar, bijvoorbeeld, sociale media en geluk, influencer marketing of motivaties om te gamen. Bij Theorie komen, onder andere, de volgende onderwerpen aan bod: de ontwikkeling van mediatheorieën, het cultiveren van overtuigingen, mediakeuze en selectieve blootstelling, de invloed van media op identiteit en het individu, sociale media en reclame- en gamingeffecten. Bij Onderzoek ontdek je de basisprincipes van kwantitatief onderzoek (d.w.z. enquêtes) en bij Vaardigheden leer je hoe je een theoretisch kader schrijft en onderzoeksresultaten presenteert.

  • Module 3 | The innovation journey15

   Technologie ontwikkelt zich razendsnel. Maar wat maakt de ene innovatie tot een succes en de andere tot een flop? In deze module leer je over de successen en mislukkingen binnen de ontwikkeling en implementatie van innovaties die de samenleving kunnen veranderen - met de nadruk op de rol van stakeholder-, reputatie- en crisiscommunicatie. Tijdens het Project zet je een communicatiebureau op en adviseer je een start-up op basis van een grootschalige big data media-analyse over hoe hun innovatie door de samenleving wordt ontvangen. Bij Theorie richten we ons op corporate communicatietheorieën, met onderwerpen als bedrijfsidentiteit en -reputatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, stakeholdercommunicatie, public relations en crisiscommunicatie. Bij Onderzoek maak je kennis met big data analytics en bestudeer je de methoden en software die beschikbaar zijn voor het analyseren van online informatie. Tot slot leer je bij Vaardigheden de academische en professionele basisvaardigheden van een public relations-professional door het voortouw te nemen in een crisissituatie.

  • Module 4 | Design for user experience15

   De mogelijkheden van technologie in de huidige maatschappij zijn eindeloos. In het verleden moesten communicatieprofessionals vertrouwen op traditionele communicatiestrategieën om gedragsverandering te bewerkstelligen. Tegenwoordig helpen 'nieuwe' theorieën en inzichten uit de sociale psychologie in combinatie met nieuwe communicatietechnologieën om overtuigende en effectieve interacties met doelgroepen te creëren. In het Project van de laatste module van het eerste jaar word je uitgedaagd om een prototype van een app te ontwerpen, met als doel het gedrag van de doelgroep positief te veranderen – denk aan minder zwerfafval achterlaten of een gezondere levensstijl creëren. Bij Theorie leer je over de relatie tussen mens en technologie, en hoe technologie gebruikt kan worden om menselijk gedrag te beïnvloeden. Laat je dus inspireren om met het beste ontwerp te komen! Om het prototype van je app te kunnen testen, maak je in Research kennis met verschillende kwalitatieve dataverzamelingsmethoden die worden gebruikt in gebruikersgerichte ontwerpprocessen, zoals interviews, observaties en gebruiksvriendelijkheidstesten. Tot slot word je bij Skills getraind in het communiceren met bedrijven die mogelijk geïnteresseerd zijn in een samenwerking met jouw team om het prototype van de app verder te ontwikkelen: je gaat je app-ontwerp presenteren in een pitch tijdens een Shark Tank presentatie.

 • Jaar 2EC
  • Module 5 | The network society15

   In deze module duiken we in de rol van nieuwe media in onze samenleving. We bespreken de kenmerken van de netwerksamenleving en onderzoeken hoe de digitale wereld wordt gevormd door sociale, economische en politieke krachten, met speciale aandacht voor wie er met elkaar in contact staat achter de schermen van kwesties die het publieke debat domineren. Tijdens het Project word je opgeleid tot media influencer: je creëert een transmediaal verhaal met behulp van verschillende social media platformen (bijv. een combinatie van vlogs, podcasts, Instagram stories, livestreaming en social network analysis) om je onderzoeksresultaten te presenteren. De Theorie gaat daarbij over de krachten die de ontwikkeling van de digitale omgeving, sociale netwerken en technologieën aansturen, en hoe deze onze samenleving beïnvloeden - zowel op groeps- als op individueel niveau. Bij Onderzoek leer je hoe je gegevens van sociale netwerken kunt analyseren en bij Vaardigheden duik je in audiovisueel ontwerpen en ‘storytelling’ om een professioneel, maar ook boeiend transmediaal verhaal te kunnen neerzetten.

  • Module 6 | Lead the change15

   Innovatie is de drijvende kracht achter de moderne organisatie. We gaan een nieuwe industriële revolutie tegemoet en automatisering begint ook cognitieve taken over te nemen. Daarom wordt, net als in de eerste industriële revolutie, de rol van de mens in hoog tempo opnieuw gedefinieerd. Deze module gaat in op de vraag hoe de organisatie van de toekomst eruit kan zien en hoe communicatieprocessen in deze moderne organisaties kunnen worden geoptimaliseerd. Tijdens het Project interview je leden van een organisatie en onderzoek je hoe praktische vragen op het gebied van organisatiecommunicatie ons inzicht in de veranderende werkomgeving kunnen geven. De Theorie gaat over hoe nieuwe technologieën de activiteiten van organisaties en hun manier van werken fundamenteel kunnen veranderen – denk bijvoorbeeld aan leiderschap, de bedrijfsidentiteit, besluitvorming en veranderingsmanagement. Bij Onderzoek leer je hoe je diepte-interviews uitvoert en hoe je de kwalitatieve gegevens analyseert. Vaardigheden, tot slot, gaat over hoe je een boeiende workshop ontwikkelt en geeft aan een bepaalde doelgroep. 

  • Module 7 | Persuasive design15

   De impact van design gaat veel verder dan esthetiek en plezier: het kan een grote invloed hebben op menselijke ervaringen en gedrag. Daarom speelt design een steeds grotere rol in initiatieven voor gedragsverandering. Denk bijvoorbeeld aan een prullenbak die geluid maakt of een geur afgeeft als je er gebruik van maakt, of een trap die ontworpen is (en klinkt) als een piano om mensen te verleiden de trap te nemen in plaats van de lift. In deze module ontdek je hoe design kan helpen om menselijk gedrag te veranderen en leer je over de onderliggende dynamieken en processen die hieraan ten grondslag liggen, zoals bewuste en onbewuste gedachten en sociale invloed. Op basis van deze inzichten bedenk je een ontwerp voor een gedragsveranderende interventie in een echte omgeving, of test je de effecten van een ontwerp in een gesimuleerde omgeving tijdens het Project. De Theorie richt zich op mens-technologie interactie, multisensorisch ontwerp, visuele communicatie, interactieve marketing, consumentenpsychologie en sociale psychologie. Bij Onderzoek maak je kennis met kwantitatieve, experimentele onderzoeksinstrumenten die een vergelijking tussen twee of meer groepen mogelijk maken en bij Vaardigheden leer je hoe je je onderzoek rapporteert als een wetenschappelijke publicatie.

  • Module 8 | The quantified self15

   Digitale innovatie verandert de manier waarop veel industrieën, organisaties en individuen functioneren. Robotica, augmented/virtual reality-technologie en the Internet of Things vergemakkelijken het verzamelen en analyseren van gegevens, die de basis vormen van toekomstige diensten en bedrijfsmodellen. Big data is het nieuwe goud geworden! Maar hoe worden (big) data gegenereerd? En hoe leven mensen met de kwantificering van zichzelf? In het Project van deze module ervaar en reflecteer je op de betekenis van data in onze sterk gedigitaliseerde samenleving door je dagelijks leven te kwantificeren. Tijdens dit sociale experiment, waarin we de mogelijkheden en (morele) grenzen van data verkennen, zijn ethiek, taalfilosofie en techniekfilosofie onmisbaar (Theorie). Bij Research gaat het over deep data en predictive modelling, waarin we verschillende datasets proberen te combineren met als uiteindelijke doel toekomstig gedrag te kunnen voorspellen. Tot slot leer je in Vaardigheden hoe je op een overtuigende manier een standpunt kunt presenteren over een maatschappelijk vraagstuk gerelateerd aan de 'gekwantificeerde zelf', met behulp van logische argumentatie en retorische tactieken.

 • Jaar 3EC
  • Modules 9&10 | Vrije keuze15

   Je vult de keuzevakken in volgens je eigen wensen en ambities buiten de bachelor Communication Science: je baseert je keuze op het toekomstige pad dat je wilt volgen. Waarom zou je het, bijvoorbeeld, niet gebruiken voor een ervaring in het buitenland?

   Dit zijn enkele van de mogelijkheden:

   -          Om je kennis te verbreden kun je vakken uit andere bachelors van de UT volgen, zoals We Create Identity (bachelor Creative Technology), Human Factors & Engineering Psychology (bachelor Psychologie), Public Management (bachelor Management, Society & Technology) of Professional Learning in Organisations (master Education Science and Technology).

   -          Studeer een half jaar aan een andere universiteit - in Nederland of in het buitenland.

   -          Loop stage bij een (internationaal) bedrijf. Hierdoor leer je vraagstukken vanuit een andere cultuur te benaderen en ontwikkel je de flexibiliteit om in verschillende teams en omstandigheden te werken.

   -          Volg een pre-masterprogramma ter voorbereiding op een andere master dan Communication Science.

  • Module 11 | COM @ Work10

   Deze module is opgezet om je meer inzicht te geven in je eigen vaardigheden en interesses, het vakgebied van communicatiewetenschap en de typische functies die studenten na hun opleiding vervullen. De module begint met een verkenning van de trends, maatschappelijke ontwikkelingen en dynamiek binnen het vakgebied. Vervolgens verken je het professionele veld in de praktijk door middel van bedrijfsbezoeken en interviews met afgestudeerden van de master Communication Science. Dit leidt tot het eindproduct van deze module: een podcast over jouw visie op het vakgebied van communicatiewetenschap.

  • Module 12 | Bacheloropdracht20

   Na twee jaar verschillende bachelor modules en een half jaar keuzevakken te hebben gevolgd, is het tijd om de bachelor Communication Science af te ronden met een scriptie. Je doet zelfstandig onderzoek - inclusief literatuuronderzoek en dataverzameling - naar een relevant onderwerp van jouw interesse. In dit half jaar ga je alle kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan tijdens de opleiding toepassen. Je schrijft een onderzoeksrapport en presenteert je resultaten tijdens een slotsymposium. Als je deze fase succesvol hebt afgerond, ontvang je je bachelordiploma en mag je jezelf officieel Bachelor of Science (BSc) noemen!

Eerste keer op de universiteit

Als je eerstejaars student bent, komen er veel nieuwe dingen op je af. Hier leggen we een aantal zaken voor je uit.

 • Je volgt modules

  Je bachelor duurt drie jaar. Ieder jaar volg je vier modules van tien weken: je rondt tijdens de opleiding dus twaalf modules af. In elke module behandel je een actueel thema uit de samenleving of bedrijfsleven. Binnen dat thema komen alle onderdelen van je studie samen: theorievakken en practica, onderzoek en het ontwerpen van oplossingen, zelfstudie én teamwerk. Vast onderdeel is het teamproject, waarin je de opgedane kennis toepast op een actuele uitdaging en met medestudenten een werkbare oplossing ontwerpt. De thema's draaien vaak om vraagstukken waarop wetenschappers nog geen antwoord hebben gevonden. 

 • Studiepunten, hoe werkt het?

  De studielast van studenten aan Nederlandse universiteiten wordt uitgedrukt in EC, ook wel ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) genoemd, dat in de hele Europese Unie wordt gebruikt. In Nederland staat ieder studiepunt voor 28 uur werk. Je moet elk jaar 60 studiepunten verzamelen.

  Je krijgt studiepunten voor elk studieonderdeel waarvoor je slaagt. Je opleiding kent vaste aantallen uren toe aan elke opdracht en ieder projectverslag of tentamen. In het eerste jaar moet je ten minste 45 van de 60 punten halen.

 • Heb je 45 EC of meer gehaald en voldoe je aan de aanvullende programmaspecifieke eisen? Dan kun je instromen in het tweede jaar.

  Ons doel is om je zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen en daarom hanteren we het principe van een bindend studieadvies (BSA). Alle eerstejaars ontvangen aan het einde van hun eerste jaar een BSA. Je krijgt een positief advies als je 45 of meer van de 60 EC in het eerste jaar hebt behaald en als je aan de opleidingsspecifieke eisen hebt voldaan. Een negatief advies is bindend en betekent dat je de opleiding moet verlaten. 

  Onder bepaalde omstandigheden kunnen we je ondanks een te lage score toch een positief advies geven, bijvoorbeeld als we er voldoende vertrouwen in hebben dat je op de juiste plek zit. Staan persoonlijke omstandigheden zoals ziekte of problemen je studieprestaties in de weg? Je studieadviseur helpt je verder.

Ontvang digitale brochure
We hebben de brochure opgestuurd. Check je inbox!

[naam], klik op download om de brochure te downloaden.
Beste [naam], wil je ook deze brochure downloaden?

Brochure verstuurd

We hebben je een e-mail gestuurd met een link naar de brochure. Check je inbox!

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies