Nieuws

A Taste of Red Hot Innovation Terugblik Opening Academisch Jaar

Met een feestelijke bijeenkomst in de Waaier opende de Universiteit Twente het Academisch Jaar 2017-2018. Robert-Jan Smits, Directeur-Generaal voor Onderzoek en Innovatie van de Europese Unie, verzorgde de keynote speech.

A Taste of Red Hot Innovation, zo luidde het thema van de Opening van het Academisch Jaar. Red Hot Innovation, verwijzend naar het rood van Twente en de noodzaak voor baanbrekende innovaties voor de uitdagingen van de wereld. Innovaties die alleen tot stand komen door het samenbrengen van de absolute top in wetenschap, onderwijs en bedrijfsleven.

Wereldtop

Overal ter wereld steken landen veel energie in onderzoek en innovatie. Europa kan daarin niet achterblijven maar de landen moeten substantieel budget vrij maken, stelde Robert-Jan Smits, die liet zien hoe landen buiten Europa grote sprongen maken. Smits: “Europa heeft de potentie om weer dé wereldwijde leider op het gebied van wetenschap en innovatie te zijn. We hebben de beste wetenschappelijke basis van de wereld. Met slechts zeven procent van de wereldbevolking produceren we een derde van de kennis.”

Toewijding

Meedoen in de wereldtop vraagt om absolute toewijding vanuit alle Europese landen. Victor van der Chijs, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente, maakte daarbij een kritische noot over de Nederlandse inzet: “Eerder vandaag publiceerde het Rathenau Instituut een analyse waarin ze stelt dat de Nederlandse overheid slechts beperkt investeert in universiteiten. De afgelopen zeven jaar zijn de investeringen nauwelijks verhoogd, terwijl de studentenaantallen flink toenemen, in het bijzonder bij de vier technische universiteiten. Er is een grote vraag naar hooggekwalificeerd personeel, maar de financiering daarvoor ontbreekt. En ook op onderzoeksgebied: er is nog zo veel te ontdekken, onze samenleving is op zoek naar de oplossingen voor de vele problemen op cruciale thema’s. Maar tegelijkertijd steken we veel tijd in het verkrijgen van het beperkt beschikbare onderzoeksbudget.”

Nieuwe manier van denken en werken

Een kwalitatieve sprong voor onderzoek en innovatie in Europa vraagt om het verhogen van de lat: een nieuwe manieren van denken en werken. Smits: “We moeten daarbij ook kritisch kijken op welke wijze we de prestaties van onze universiteiten beoordelen en evalueren. Het is tijd om in een breder perspectief te kijken wat we van ze verwachten.” Als voorbeeld haalt hij de ontwikkeling van talent aan. “Om aan de vraag van de moderne samenleving te voldoen, moeten studenten getraind worden in ondernemende vaardigheden, in de kunde om complexe informatie te management, om autonoom en creatief te denken. Om bronnen, ook digitaal, effectief in te zetten, om effectief te communiceren en veerkracht te tonen wanneer nodig.”

Studente Advanced Technology Elise de Groote, die afgelopen jaar het initiatief nam voor het houden van de Model United Nations op de UT, kon zich wel vinden in die boodschap. “Met initiatieven als de Model United Nations leer je zoveel meer dan alleen nieuwe technologie en gave nieuwe innovaties bedenken. Je leert ook de context verder uit te diepen en te redeneren vanuit de ander. Dat zijn waardevolle ervaringen die helpen in mijn verdere ontwikkeling.”

Plechtigheden

Traditioneel worden tijdens de Opening van het Academisch Jaar de onderwijsprijzen uitgereikt. Bram de Rooij, Yoeri Boink, Max Klaassen, Carolyne Danilla en Rick Driessen ontvingen een prijs voor beste afstudeerder bij hun faculteit. Ze ontvingen uit handen van Rector Magnificus Thom Palstra een oorkonde en een cheque. Pieter Roos kreeg de centrale onderwijsprijs uitgereikt, de prijs voor de beste docent van de Universiteit Twente. De TGS Award 2017 voor Twents promotie van toptalent gaat naar Koen Dwarshuis, student werktuigbouwkunde aan de UT.

Tijdens de opening ontving Herman Hazewinkel, die afscheid neemt als voorzitter van de Stichting Universiteitsfonds Twente, de erepenning van de universiteit.

Marieke Huisman werd gepresenteerd als nieuwe voorzitter van het Ambassadeursnetwerk en ook kreeg het nieuwe Electric Superbiketeam Twente de gelegenheid zich aan het publiek te presenteren. De muzikale omlijsting was in handen van de band Rondé.

Laurens van der Velde
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)