HomeNieuws & eventsCorporate mededelingenCO2-voetafdruk 2023: lager energieverbruik, maar meer dienstreizen

CO2-voetafdruk 2023: lager energieverbruik, maar meer dienstreizen

Het CO2-footprintrapport van de Universiteit Twente voor 2023 is gepubliceerd. In het footprintrapport vind je alle informatie over de uitstoot die de UT veroorzaakt, inclusief de uitstoot veroorzaakt door externe leveranciers, dienstreizen en woon-werkverkeer. Op papier is de koolstofuitstoot in 2023 toegenomen ten opzichte van 2022, omdat de UT besloot om de uitstoot door gasgebruik in UT-gebouwen niet te compenseren met certificaten zoals in 2022, en door een toename in zakenreizen. Het totale energieverbruik van de UT is echter met ruim 9% gedaald ten opzichte van 2022, en het gasverbruik met 23%.

Het CO2-voetafdrukrapport wordt gepubliceerd door het SEE-programma van de UT in samenwerking met Realised.

Totale CO2-footprint

UT CO2-footprint 2019-2023

UT CO2-footprint 2023

Groene stroom en VER-certificaten

De sterke daling van de uitstoot vanaf 2022 is grotendeels het gevolg van het feit dat UT sinds dat jaar groene stroom inkoopt via Garanties van Oorsprong (GvO). Een groot deel van de stijging in 2023 ten opzichte van 2022 kan worden toegeschreven aan het feit dat de UT in 2023, in tegenstelling tot 2022, haar uitstoot door gasgebruik niet heeft gecompenseerd via Voluntary Emission Reduction (VER) certificaten. Zonder deze certificaten zou de voetafdruk van de UT in 2022 8,3 kton zijn geweest, hoger dan onze voetafdruk in 2023.

Het besluit om in 2023 niet opnieuw VER-certificaten te kopen is genomen omdat zulke certificaten op papier de uitstoot van gasgebruik wel tot nul reduceren, maar er veel discussie is over de daadwerkelijke effectiviteit ervan. Daarnaast blijft de UT zich richten op het voorkomen van emissies door het gasgebruik in UT-gebouwen verder terug te dringen.

Lager gas- en energieverbruik

In 2023 is het gasgebruik van de UT met 23% gedaald ten opzichte van 2022. Sinds 2019 is het gasgebruik met meer dan 45% gedaald. Dit is voornamelijk mogelijk gemaakt door steeds meer UT-gebouwen aan te sluiten op het warmtenet, waardoor gas als warmtebron voor gebouwen wordt vervangen. Het belangrijkste voorbeeld in 2023 was de verhuizing van de faculteit ITC van hun met gas verwarmde gebouw in het centrum van de stad naar hun nieuwe gebouw op de campus, dat is aangesloten op het warmtenet. Het grootste deel van het overige gasgebruik van de UT is afkomstig van gebouwen buiten de campus, zoals de Pakkerij, en luchtbevochtiging in laboratoria. De UT werkt aan alternatieven waar mogelijk.

Het totale energieverbruik op de UT is in 2023 met meer dan 9% gedaald ten opzichte van 2022, na een stijging in de coronaperiode vanwege hogere ventilatie-eisen. De UT werkt verder aan het verlagen van het energieverbruik, bijvoorbeeld door het verduurzamen van oudere gebouwen zoals Cubicus, meer elektriciteitsopwekking op de campus en het verminderen van door gebruikers beïnvloed energieverbruik, bijvoorbeeld in laboratoria.

Totaal energieverbruik Universiteit Twente 2014-2023

Dienstreizen

De grootste toename in CO2-uitstoot is te vinden in scope 3 (indirecte emissies): dienstreizen. UT-medewerkers reisden in 2023 meer voor hun werk dan een jaar eerder. Dit geldt voor alle vervoersmiddelen: trein, (elektrische) auto, bus en vliegtuig. De uitstoot van vluchten steeg met bijna 19% ten opzichte van 2022. Deze stijging is voor het grootste deel toe te schrijven aan een groei van 19% in langeafstandsvluchten (>2500 km). Het toegenomen aantal vluchten compenseerde ruimschoots de winst die op andere gebieden in scope 3 werd geboekt. In totaal zijn vluchten verantwoordelijk voor 37% van de totale uitstoot van onze universiteit. De UT blijft alternatieve vervoerswijzen, zoals de trein, stimuleren via de Treinkaart.

Over het CO2-footprintrapport

Sinds 2014 publiceert de UT jaarlijks een rapport over onze CO2-voetafdruk. Doel is transparantie over onze impact en het verkrijgen van inzicht in oorzaken en verbeterpunten. CO2-gegevens worden verzameld en opgeslagen in het Carbon Platform, met als doel de frequentie van gegevensverzameling te verhogen en een betere monitoring mogelijk te maken, de communicatie te verbeteren en meer impactvolle beleidsmaatregelen te creëren.

De data in scope 3 is gebaseerd op informatie die externe partners aanleveren. Doordat steeds meer van onze partners data aanleveren en die steeds preciezer wordt, kan dit leiden tot een stijging in de gerapporteerde uitstoot. Ook is de data soms een zo goed mogelijke schatting: de uitstoot over woon-werkverkeer is bijvoorbeeld gebaseerd op een survey over het reisgedrag van personeel en studenten. Omdat deze in 2022 voor het eerst in 10 jaar is gehouden, is er een flinke verandering ten opzichte van vorige jaren. Dit leidt tot een daling van de gerapporteerde uitstoot, met name doordat studenten aangaven veel minder vaak met de auto naar de campus te komen dan 10 jaar geleden.

Heb je vragen of opmerkingen over de CO2-footprintrapportage? Neem dan contact op met het SEE-programma!
Stuur een email