In Memoriam Paul Havinga

Met groot verdriet en geheel onverwacht, hebben we afgelopen vrijdag het bericht ontvangen dat Prof.dr.ing. Paul Havinga is overleden.

Paul was een prominente en gerespecteerde wetenschapper, met veel diepe en brede kennis van het informaticaveld. Zijn wetenschappelijke invloed is groot, en niet alleen door zijn talloze, veel geciteerde publicaties. Als geen ander verstond hij de kunst om (soms werkelijk lastige) theorie uit te diepen om die vervolgens om te zetten naar oplossingen die hun weg vonden naar de praktijk. Die praktijk behoorde ook tot zijn werkelijkheid: hij heeft meerdere bedrijven gestart en begeleid om die oplossingen om te zetten naar diensten en producten. Als er een wetenschapper is die het ondernemerschap van de Universiteit Twente vertegenwoordigde dan was het wel Paul.

Hij stond voor, en leunde op, de mensen om hem heen en in het bijzonder de leden van de Pervasive Systems groep. Wars van hiërarchie verstond hij de kunst van het samenwerken, het duwen en trekken naar resultaten, en vervolgens het delen van succes. Deze houding heeft hem een bijzondere reputatie gebracht: iedereen kende Paul, en Paul kende iedereen. Niet alleen gaan we een sterke, vriendelijke persoonlijkheid missen. Bovenal gaan we een fijne collega missen.

Bij het secretariaat van de Pervasive Systems groep (Zilverling 5058) liggen condoleance kaarten, voor collega's en studenten. Er is ook de mogelijkheid een online condoleance te plaatsen.

Op vrijdag 10 mei is er gelegenheid afscheid te nemen van 19.00 tot 20.00 uur aan de Koninksweg 28, 7597 LW te Saasveld. De uitvaartdienst en begrafenis vinden in besloten kring plaats. 

We wensen Josephine, Pieter, Alexander en Hélène veel sterkte toe.

Dr. Özlem Durmaz, Associate Professor, namens de Pervasive Systems groep