Zie Evenementen

Op weg naar Die Tolle Woche 2.0 - Workshop #1 Samen het Euregionale potentieel verkennen

This workshop is part of the Overijssel-UT collaboration. Please note: for this workshop, proficiency in Dutch and/or German is required. Text continues in Dutch.

Powered by

   

De Provincie Overijssel en Universiteit Twente gaan met hulp van DesignLab intensiever samenwerken. Eén van de samenwerkingsthema's is 'grensoverschrijdende samenwerking’. Na het succes van een workshop over 'Op naar een arbeidsmarkt' volgt nu ‘Die Tolle Woche 2.0’.

VOOR WIE?

De workshop is bedoeld voor studenten, professionals en inwoners van het EUREGIO-gebied die ideeën hebben voor Die Tolle Woche 2019 en zich willen inzetten om deze week een succes te laten worden. We nodigen jullie van harte uit om met ons mee te denken. De workshop is tweetalig (Nederlands en Duits).

WAT GAAN WE DOEN?

2 WORKSHOPS:

  • 28 JAN: aan de slag met de ideeën en het nieuwe concept
  • 13 FEB: verder met het uitwerken van de aanpak, en hoe we het publiek hier zo goed mogelijk bij kunnen betrekken

Samen met de buurregio Münsterland organiseert de gemeente Enschede al enkele jaren Die Tolle Woche. In deze week staat de Enschedese Duitslandagenda in de schijnwerpers, die tot doel heeft om met elkaar de landsgrens te laten vervagen en te komen tot een sterke grensoverschrijdende regio, dé EUREGIO. De volgende editie vindt plaats van 28 september t/m 6 oktober 2019.

Steeds meer partijen aan beide zijden van de grens willen deelnemen aan deze week. Daarom willen we graag samen met jullie aan de slag om te komen tot een nieuw ontwerp van Die Tolle Woche.

In een tweedelige ontwerpsessie onder leiding van DesignLab gaan we samen het Euregionale potentieel van Die Tolle Woche verkennen en een nieuwe Die Tolle Woche ontwerpen.

We focussen op de volgende thema's:

  1. Ondernemen
  2. Werken: op naar één arbeidsmarkt
  3. Leren (kennen)
  4. Bereikbaarheid
  5. Cultuur, toerisme en sport
  6. Duurzaamheid

We nodigen jullie van harte uit om met ons mee te denken én mee te doen!

Achtergrond Die Tolle Woche / samenwerking Overijssel-UT

De provincie Overijssel (Provincie) en de Universiteit Twente (UT) hebben de ambitie om met het oog op de grote opgaven die we regionaal en wereldwijd hebben, samen te werken aan het vitale kennisecosysteem in de Provincie om gezamenlijk tot succesvolle oplossingen te komen. Hiertoe is onlangs een samenwerkingsovereenkomst gesloten. In de samenwerking gaat het om het delen van kennis respectievelijk het gezamenlijk ontwikkelen van kennis die relevant is voor de provincie en in het bijzonder voor het beleid en de uitvoeringspraktijk van de Provincie, de gemeenten en maatschappelijke organisaties.

Een van de thema’s in deze samenwerking is grensoverschrijdende samenwerking. Een workshop over grensoverschrijdende arbeidsmarkt heeft in november 2018 plaatsgevonden. Na deze workshop wordt ingezoomd op “Die Tolle Woche” (DTW) die de gemeente Enschede al enkele jaren organiseert met de buurregio Münsterland onderdeel van een bredere Nederlands-Duitse samenwerking. Enschede wil dit graag in een vroeger stadium met betrokkenheid van organisaties en instellingen bespreken om zo te komen tot een nieuw ontwerp en verkenning van de samenwerking die zich meer richt op inwoners aan beide zijden van de grens, met (mogelijk) terugkerende activiteiten door het jaar heen.

designlab

De workshop staat onder leiding van DesignLab, onderdeel van Universiteit Twente. De unieke aanpak van DesignLab heeft al vaak tot nieuwe concepten en producten geleid. De inzet van DesignLab wordt mogelijk gemaakt door Provincie Overijssel.