See Browse projects

Transformeren met Beleid Een Vitaal Kennisecosysteem

DesignLab

Project information

The Province of Overijssel and University of Twente collaborate for a vital ecosystem of knowledge in the province. This is done in the context of challenges we face at a regional and worldwide level. The main working language for this project is Dutch, which is why further communication will continue in that language. 

--

De provincie Overijssel (Provincie) en de Universiteit Twente (UT) willen met het oog op grote regionale en wereldwijde opgaven samenwerken. Voor het vitale kennisecosysteem in de Provincie, om samen tot succesvolle oplossingen te komen. Doel daarbij is enerzijds het vergroten van de maatschappelijke impact van het wetenschappelijk onderzoek. Anderzijds de versterking van het kennisfundament onder regionale beleidsontwikkeling- en uitvoering onder de naam Smart Region.

project-overzicht

De samenwerking Transformeren met Beleid focust zich in eerste instantie op de periode 2018 - 2019. Thema's waar de partners aan werken zijn: 

 • Grensoverschrijdende arbeidsmarkt – samen met onderwijspartners aan de slag met barrières die grensoverschrijdende arbeidsmarkt in de weg staan voor de werknemers in de toekomst
 • Sociale kwaliteit – het versterken van burgerparticipatie in het ontwikkelen en duurzaam maken van sociale kwaliteit in stad en op platteland
 • Big data/ICT - ontwerpgericht omgaan met digitalisering (o.a. internet-of-things, smart civil infrastructure, big data, machine learning, blockchain, simulaties) in overheid en openbaar bestuur op regionale/lokale schaal
 • Digitale dorpen – versterken innovatief vermogen regionale economie door inbreng ontwerpgerichte aanpak in omgaan met nieuwe technologie i.r.t. maatschappelijke kwesties op regionale/lokale schaal, zoals: wat kan ICT betekenen voor voorzieningenniveau in kleine kernen
 • Cultureel erfgoed – het verduurzamen van monumentale panden door bewoners
 • Ontwerpgericht benaderen van innovatiekansen voor maatschappelijke opgaven

draag bij!

Op deze pagina delen we graag updates over diverse publieke activiteiten voor dit initiatief met u. 

Interesse in samenwerken met ons aan deze thema's? Neem contact op met Maya van den Berg <m.m.vandenberg@utwente.nl>, Project Coordinator bij Universiteit Twente.

Want to participate in this project?
Managing informationResearch and analysisProject and task managementTeamworkCommitment to qualityProfessional behaviourSocial responsibilityContinuous learningEntrepreneurialDesigningCollaborationAcademic excellencePerformance managementCustomer focusAmbitiousInnovativeCreativeHigh Tech, Human TouchOpinion leader in public debate

My project updates

14 Nov 2018

Highlights eerste workshop Grensoverschrijdend werken


Nieuwe connecties, veel inspiratie, waardevolle gesprekken met studenten en verrassende werkvormen - highlights die deelnemers meenemen naar huis na de tweetalige (Nederlandse-Duitse) workshop Grensoverschrijdend werken.

Zo’n 40 professionals en studenten bogen zich samen over nieuwe aanpakken voor een euregionale benadering van de arbeidsmarkt. 

Honorair consul Ben Kuipers riep de aanwezigen in zijn introductie vooral op om te denken in kansen. Dat bleek aan het einde van de avond ruimschoots gelukt.

 

Kansen die gevonden zijn:

 • samenwerking tussen onderwijsinstellingen langs de grens door gezamenlijke opleidingscentra zoals het Rijnlandinstituut;
 • beter gebruikmaken van het bemiddelingsplatform Jobteaser waar de UT nu mee experimenteert;
 • vroeger beginnen met het promoten van werken in het buurland;
 • en het actiever aanbieden van stageplekken;
 • beter betrekken van bedrijven.


Deze workshop was de eerste in een reeks activiteiten - gecoördineerd door DesignLab - die Universiteit Twente en de Provincie Overijssel samen ondernemen in het kader van Transformeren met Beleid