Zie Wetenschappelijke thema's

Engineering for a resilient world

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn ambitieus en inspirerend, tegelijkertijd laten ze zien hoe kwetsbaar de wereld is.

Beëindigen van armoede en honger, omgaan met klimaatverandering, zorgen voor schoon water en goede sanitaire voorzieningen, verantwoorde productie en consumptie en duurzame steden en gemeenschappen. Deze doelen vragen om nieuwe, bredere perspectieven, een andere manier van werken, nieuwe middelen. Technologie - hoewel soms zelf oorzaak van verwarring en complicaties - speelt een belangrijke rol in de oplossingen voor deze uitdagingen. De ontwikkeling van nieuwe technologieën, vanuit een actiegericht design perspectief, draagt duurzaam bij aan menselijke, ecologische en economische weerbaarheid en veerkracht.

Onze wetenschappers en hun onderzoek

‘Extremer weer hoeft niet uit te monden in extremere rampen’

Overheden en bedrijven steken nu en in de komende jaren honderden miljarden euro’s in het bedenken en implementeren van maatregelen die ons moeten beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering – of nog beter, die de klimaatverandering kunnen afremmen of terugdraaien. Klimaatwetenschapper Maarten van Aalst onderzoekt hoe en waar we al dat geld het slimst kunnen investeren.

Lees meer
Veerkracht in het Vechtdal

Wat zijn de beste en meest doelmatige oplossingen voor de waterveiligheid in het Vechtdal? UT-onderzoeker Joanne Vinke-De Kruijf is er nauw bij betrokken. ‘De traditionele oplossing zou zijn: dijkverhoging. Maar in deze POV kijken we verder en zoeken we systeemmaatregelen: slimmere, efficiëntere en goedkopere alternatieven waarmee we meer bereiken dan het uitbannen van overstromingen.’

Lees verder
UT en NASA gebruiken satellietinformatie om kleine boeren te helpen

In landen als Nederland maken wij dagelijks gebruik van zogenaamde aardobservatiegegevens en geo-informatie. Van de klik op buienradar.nl tot het ontwikkelen van overheidsbeleid rond klimaatverandering. De Universiteit Twente en NASA werken samen om ontwikkelingslanden te helpen aansluiten op deze rijke kennisbron.

Lees verder
Europa en Europese Migranten Veerkrachtiger Maken

Migranten die Europa binnenkomen staan op allerlei plekken en manieren gegevens af. De vraagstelling en de registratiesystemen die nationale, Europese en internationale organisatie daarvoor gebruiken verschillen onderling sterk. Deze informatiesystemen hebben grote invloed hoe wij de nieuwkomers zien – en op hoe Europa zich ontwikkelt, zegt UT-onderzoeker Annalisa Pelizza.

Lees verder

DRIE KENNISGEBIEDEN

Het onderzoek, onderwijs en valorisatie van de Universiteit Twente bieden een unieke manier om deze globale ambities waar te maken. Onze wetenschappers, docenten en studenten houden zich bezig met drie heel verschillende, maar vitale kennisgebieden. Door de combinatie van deze kennisgebieden kan de komende decennia het verschil worden gemaakt voor onze planeet en samenleving:

  • Data
  • Technologie
  • Mensen

NIEUWE VERBINDINGEN

Als ‘engineers of resilience’ zetten we onderzoek, onderwijs en valorisatie in om wereldwijde en lokale capaciteit te ontwikkelen om de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties te bereiken. We zien daarbij ‘resilience’ - veerkracht - zowel als ontwerpvoorwaarde als resultaat. Door ons dynamische, wereldwijde netwerk, zijn we in staat waar nodig sterke publiek-private samenwerkingen op te zetten en deze toe te rusten om snel en effectief praktische, veerkrachtige oplossingen te implementeren. Hiermee bereiden we steden, gemeenschappen en individuen op een goede manier voor op een onvoorspelbare en veranderlijke toekomst.

Actualiteiten binnen dit thema

SPIN OFFS

Voor de vierde keer op rij zijn we benoemd tot de meest ondernemende universiteit van Nederland. We zijn succesvol in het vertalen van ontwikkelde kennis naar economische bedrijvigheid: ruim duizend spinoffs hielpen we opstarten.

Relevante opleidingen voor dit thema