HomeOnderzoekWetenschappelijke thema'sEngineering for a resilient world

Engineering for a resilient world

WE LEVEN IN EEN STEEDS COMPLEXER WORDENDE WERELD. ZOWEL MAATSCHAPPELIJKE VERANDERINGEN ALS VERANDERINGEN IN DE WERELD OM ONS HEEN HEBBEN EEN STEEDS GROTERE INVLOED OP ONS WELZIJN. EENVOUDIGE OPLOSSINGEN ZIJN NIET ALTIJD VOOR HANDEN, EN DE COMPLEXITEIT MAAKT HET LASTIG - ZO NIET ONMOGELIJK - OM ER ALTIJD ADEQUAAT OP TE ANTICIPEREN.

Het vraagt van ons als samenleving dat we onze veerkracht - in het Engels resilience - vergroten. Technologie speelt daarin een wezenlijke rol. Aan de Universiteit Twente is het vergroten van resilience van onze samenleving, door ontwikkeling en inzet van slimme inzet van technologie, één van de speerpunten voor onderzoek, onderwijs en valorisaties.

ONZE WETENSCHAPPERS EN HUN ONDERZOEK

‘Extremer weer hoeft niet uit te monden in extremere rampen’

Overheden en bedrijven steken nu en in de komende jaren honderden miljarden euro’s in het bedenken en implementeren van maatregelen die ons moeten beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering – of nog beter, die de klimaatverandering kunnen afremmen of terugdraaien. Klimaatwetenschapper Maarten van Aalst onderzoekt hoe en waar we al dat geld het slimst kunnen investeren.

Lees meer
Veerkracht in het Vechtdal

Wat zijn de beste en meest doelmatige oplossingen voor de waterveiligheid in het Vechtdal? UT-onderzoeker Joanne Vinke-De Kruijf is er nauw bij betrokken. ‘De traditionele oplossing zou zijn: dijkverhoging. Maar in deze POV kijken we verder en zoeken we systeemmaatregelen: slimmere, efficiëntere en goedkopere alternatieven waarmee we meer bereiken dan het uitbannen van overstromingen.’

Lees verder
UT en NASA gebruiken satellietinformatie om kleine boeren te helpen

In landen als Nederland maken wij dagelijks gebruik van zogenaamde aardobservatiegegevens en geo-informatie. Van de klik op buienradar.nl tot het ontwikkelen van overheidsbeleid rond klimaatverandering. De Universiteit Twente en NASA werken samen om ontwikkelingslanden te helpen aansluiten op deze rijke kennisbron.

Lees verder
Europa en Europese Migranten Veerkrachtiger Maken

Migranten die Europa binnenkomen staan op allerlei plekken en manieren gegevens af. De vraagstelling en de registratiesystemen die nationale, Europese en internationale organisatie daarvoor gebruiken verschillen onderling sterk. Deze informatiesystemen hebben grote invloed hoe wij de nieuwkomers zien – en op hoe Europa zich ontwikkelt, zegt UT-onderzoeker Annalisa Pelizza.

Lees verder

OP HET SNIJVLAK VAN STEDELIJK EN LANDELIJK GEBIED

Engineering for a resilient world is een breed begrip. Binnen het thema richten UT-wetenschappers zich op zogeheten rurban areas; gebieden met een van oorsprong landelijk karakter met een toenemende mate van verstedelijking. Ze worden getypeerd door de aanwezigheid van één of meerdere stedelijke kernen: zoals dorpen en steden.

Het universiteitsbrede Resilience@UT-programma kent drie focusgebieden:

NIEUWE VERBINDINGEN

Als ‘engineers of resilience’ zetten we onderzoek, onderwijs en valorisatie in om wereldwijde en lokale capaciteit te ontwikkelen en leveren daarmee een bijdrage aan het bereiken van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. We zien daarbij ‘resilience’ - veerkracht - zowel als ontwerpvoorwaarde als resultaat. Door ons dynamische, wereldwijde netwerk, zijn we in staat waar nodig sterke publiek-private samenwerkingen op te zetten en deze toe te rusten om snel en effectief praktische, veerkrachtige oplossingen te implementeren. Hiermee bereiden we steden, gemeenschappen en individuen op een goede manier voor op een onvoorspelbare en veranderlijke toekomst.

Vanuit de diverse faculteiten en instituten houden vele wetenschappers zich bezig met het thema. Zij hebben zich verenigd in het Resilience@UT-programma, en werken aan een gezamenlijke onderzoeksagenda op het thema resilience. Het programma sluit aan bij de langetermijnonderzoeksstrategie van ECIU University (Smart Regions - Resilient Communities). Wil je meer weten of een bijdrage leveren? Neem dan contact op met één van onderstaande leden van het programmanagementteam.

De volgende onderzoekers maken deel uit van het Resilience@UT-programma: 

Faculteit BMS

Faculteit ET

Faculteit ITC

Faculteit EEMCS

Faculteit TNW

Strategic Business Development (SBD)

De werkgroep “Resilience Meetings & Drinks” organiseert eens per maand een bijeenkomst waarin studenten, onderzoekers en mensen uit de praktijk hun visie delen op onderwijs, onderzoek of het in de praktijk brengen van resilience. Iedereen is welkom.

Meedoen? Stuur een mail aan 4ture-secretariat@utwente.nl om een uitnodiging te ontvangen.

ACTUALITEITEN BINNEN DIT THEMA

RELEVANTE LINKS

RELEVANTE OPLEIDINGEN VOOR DIT THEMA