HomeOnderzoekWetenschappelijke thema'sEngineering for a resilient world

Engineering for a resilient world

Wij leven in een steeds complexere en verbonden wereld waarin maatschappelijke en milieuveranderingen een steeds grotere impact hebben op onze omgeving en het menselijk welzijn. Aangezien de gevolgen van milieu- en maatschappelijke veranderingen steeds moeilijker te voorzien zijn, moeten we onze veerkracht tegen deze veranderingen versterken.

Het interfacultaire Resilience@UT-programma is opgericht om in te spelen op de uitdagingen van toenemende schade door rampen, een veranderend klimaat, tekortkomingen in de kwaliteit van de gezondheidszorg, onrust en criminaliteit. Het programma combineert de expertise en belangen van zijn academische gemeenschap met die van organisaties uit de publieke en private sector om een gezamenlijke onderzoeksagenda te ontwikkelen en uit te voeren en zo een veerkrachtige samenleving te bevorderen.

Het universiteitsbrede Resilience@UT-programma kent drie focusgebieden:

LEES MEER OVER RESILIENCE@UT op onze EngelsTalige Site:

Engineering for a Resilient World | The Resilience@UT programme (utwente.nl)