Zie Wetenschappelijke thema's

Engineering for a resilient world

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn ambitieus en inspirerend, tegelijkertijd laten ze zien hoe kwetsbaar de wereld is.

Beëindigen van armoede en honger, omgaan met klimaatverandering, zorgen voor schoon water en goede sanitaire voorzieningen, verantwoorde productie en consumptie en duurzame steden en gemeenschappen. Deze doelen vragen om nieuwe, bredere perspectieven, een andere manier van werken, nieuwe middelen. Technologie - hoewel soms zelf oorzaak van verwarring en complicaties - speelt een belangrijke rol in de oplossingen voor deze uitdagingen. De ontwikkeling van nieuwe technologieën, vanuit een actiegericht design perspectief, draagt duurzaam bij aan menselijke, ecologische en economische weerbaarheid en veerkracht.

Onze wetenschappers en hun onderzoek

‘Extremer weer hoeft niet uit te monden in extremere rampen’

Overheden en bedrijven steken nu en in de komende jaren honderden miljarden euro’s in het bedenken en implementeren van maatregelen die ons moeten beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering – of nog beter, die de klimaatverandering kunnen afremmen of terugdraaien. Klimaatwetenschapper Maarten van Aalst onderzoekt hoe en waar we al dat geld het slimst kunnen investeren.

Lees meer
Veerkracht in het Vechtdal

Volgens de nieuwste Nederlandse normen vormen de dijken langs de rivier de Vecht een veiligheidsrisico. Aan de noordkant is 76% afgekeurd, aan de zuidkant 93%. Daarvan is 60% te laag. Onder de noemer POV (Project Overstijgende Verkenning) Systeemuitwerking Hoogwaterperspectief Overijsselse Vecht onderzoeken Waterschap Vechtstromen, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Provincie Overijssel gezamenlijk wat de beste en meest doelmatige oplossingen zijn voor de waterveiligheid in het Vechtdal. UT-onderzoeker Joanne Vinke-De Kruijf is er nauw bij betrokken. ‘De traditionele oplossing zou zijn: dijkverhoging. Maar in deze POV kijken we verder en zoeken we systeemmaatregelen: slimmere, efficiëntere en goedkopere alternatieven waarmee we meer bereiken dan het uitbannen van overstromingen.’

Lees verder
UT en NASA Gebruiken Satellietinformatie om Kleine Boeren te Helpen

In landen als Nederland maken wij dagelijks gebruik van zogenaamde aardobservatiegegevens en geo-informatie. Van de klik op buienradar.nl tot het ontwikkelen van overheidsbeleid rond klimaatverandering. En van de online zoektocht naar de zwemwaterkwaliteit in de plaatselijke recreatieplas tot het monitoren van broeikasgasemissies. Veel van de data waaruit dit soort informatie wordt afgeleid, is afkomstig van satellieten van NASA. Dag en nacht observeren deze de aarde en genereren gegevens die van doorslaggevende waarde kunnen zijn bij het anticiperen op weersveranderingen, droogte, overstromingen, oogst(mislukking)en en andere ingrijpende gebeurtenissen. In ontwikkelingslanden is het gebruik van geo-data nog beperkt. De Universiteit Twente en NASA werken sinds kort samen om overheden, organisaties en gemeenschappen in ontwikkelingslanden te helpen aansluiten op deze rijke kennisbron.

Lees verder
Europa en Europese Migranten Veerkrachtiger Maken

Migranten die Europa binnenkomen staan op allerlei plekken en manieren gegevens af. De vraagstelling en de registratiesystemen die nationale, Europese en internationale organisatie daarvoor gebruiken verschillen onderling sterk. Deze informatiesystemen hebben grote invloed hoe wij de nieuwkomers zien – en op hoe Europa zich ontwikkelt, zegt UT-onderzoeker Annalisa Pelizza. Zij ontving in 2016 een prestigieuze Europese beurs, de ERC Starting Grant, voor haar project Processing Citizenship, oftewel de verwerking van burgerschap. ‘Later ben ik het ‘Processing Alterity’ gaan noemen, oftewel de verwerking van het anders-zijn,’ vertelt ze. Centraal staat het onderwerp ‘Digitale registratie van migranten als coproductie van burgers, de betrokken gebieden en Europa’. Pelizza wil met het onderzoek een bijdrage leveren aan de veerkracht van Europa en van migranten die hier komen.

Lees verder

DRIE KENNISGEBIEDEN

Het onderzoek, onderwijs en valorisatie van de Universiteit Twente bieden een unieke manier om deze globale ambities waar te maken. Onze wetenschappers, docenten en studenten houden zich bezig met drie heel verschillende, maar vitale kennisgebieden. Door de combinatie van deze kennisgebieden kan de komende decennia het verschil worden gemaakt voor onze planeet en samenleving:

  • Data
  • Technologie
  • Mensen

NIEUWE VERBINDINGEN

Als ‘engineers of resilience’ zetten we onderzoek, onderwijs en valorisatie in om wereldwijde en lokale capaciteit te ontwikkelen om de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties te bereiken. We zien daarbij ‘resilience’ - veerkracht - zowel als ontwerpvoorwaarde als resultaat. Door ons dynamische, wereldwijde netwerk, zijn we in staat waar nodig sterke publiek-private samenwerkingen op te zetten en deze toe te rusten om snel en effectief praktische, veerkrachtige oplossingen te implementeren. Hiermee bereiden we steden, gemeenschappen en individuen op een goede manier voor op een onvoorspelbare en veranderlijke toekomst.

Actualiteiten binnen dit thema

SPIN OFFS

Voor de derde keer op rij zijn we benoemd tot de meest ondernemende universiteit van Nederland. We zijn succesvol in het vertalen van ontwikkelde kennis naar economische bedrijvigheid: ruim duizend spinoffs hielpen we opstarten. Onderstaand een aantal voorbeelden: 

Relevante opleidingen voor dit thema