Al ons onderzoek en onderwijs is erop gericht om het verschil te maken in de huidige maatschappij, terwijl we de volgende generatie voorbereiden op de toekomst.

Vandaag de dag zijn de uitdagingen groter dan ooit. Om voorbereid te zijn op een onvoorspelbare toekomst, voelen onze wetenschappers, docenten en studenten een grote verantwoordelijkheid om oplossingen voor wereldwijde vraagstukken te ontwikkelen.

onze wetenschappelijke thema's

Met scherp oog voor de behoeften van mensen, bedrijven en maatschappij, verleggen we grenzen en gaan we voorbij aan verschillen in disciplines. Deze unieke cross-disciplinaire benadering maakt iedere keer weer het onverwachte mogelijk - zéker in combinatie met onze creativiteit, ondernemende mind-set en wetenschappelijke excellentie.

Ons onderwijs en onderzoek dragen bij aan verandering, vooruitgang en innovatie op onderstaande - door ons benoemde - wetenschappelijke thema's:

HIGH TECH HUMAN TOUCH

Om te begrijpen wat er op onze planeet gebeurt en om bij te dragen aan een beter leven, verbinden we mensen en technolgie. Met scherpe focus op maatschappelijke impact, ontwikkelen we slimme oplossingen waarin onze High Tech Human Touch-filosofie staat: het verbinden van natuurwetenschappen, data-science, biologie en technische wetenschappen met sociale en gedragswetenschappen.

State-of-the-art onderzoeksinstituten 

De Universiteit Twente is toonaangevend in nieuwe technologie als aanjager voor verandering, vernieuwing en vooruitgang in de samenleving. Onze multiculturele gemeenschap van getalenteerde, ambitieuze studenten, wetenschappers en docenten hebben - samen met onze business en overheidspartners - toegang tot uitmuntende labfaciliteiten. Op onze innovatieve campus staan eersteklas onderzoeksinstituten gericht op nanotechnologieICTbiomedische technologie en technische geneeskunde, governance & gedragswetenschappen, engineering en geo-informatie wetenschappen en aardobservatie.

Van kennis naar spin-off

Onze toonaangevende instituten combineren wetenschappelijke excellentie met een scherp oog voor kennisvalorisatie en maatschappelijke toepassingen. Ze zijn succesvol in het vertalen van ontwikkelde kennis naar economische bedrijvigheid. Tot nu toe levert dat al meer dan duizend start-ups en spinoffs op die vaak erg succesvol zijn, zoals DEMCOM, ClearFlightSolutions en SciSports.