HomeOnderzoek

onze wetenschappelijke thema's

Al ons onderzoek en onderwijs is erop gericht om het verschil te maken in de huidige maatschappij, terwijl we de volgende generatie voorbereiden op de toekomst.

Vandaag de dag zijn de uitdagingen groter dan ooit. Om voorbereid te zijn op een onvoorspelbare toekomst, voelen onze wetenschappers, docenten en studenten een grote verantwoordelijkheid om oplossingen voor wereldwijde vraagstukken te ontwikkelen.

Onze wetenschappelijke thema's

Met scherp oog voor de behoeften van mensen, bedrijven en maatschappij, verleggen we grenzen en gaan we voorbij aan verschillen in disciplines. Deze unieke cross-disciplinaire benadering maakt iedere keer weer het onverwachte mogelijk - zéker in combinatie met onze creativiteit, ondernemende mind-set en wetenschappelijke excellentie. Ons onderwijs en onderzoek dragen bij aan verandering, vooruitgang en innovatie op onderstaande - door ons benoemde - wetenschappelijke thema's:

Onze wetenschappelijke thema's
Improving healthcare by personalised technologies

De zorgsector staat wereldwijd voor grote uitdagingen. Eén van de antwoorden is gepersonaliseerde technologie die effectievere behandelingen van patiënten mogelijk maakt. 

Lees verder
Creating intelligent manufactering systems

De uitputting van natuurlijke hulpbronnen dwingt ons vandaag de dag om verspilling tegen te gaan en een circulaire economie te creëren. Voorheen op zichzelf staande fabrieken en ketens smelten samen in zogeheten Intelligent Manufacturing Systems.

Lees verder
Shaping our world with smart materials

De maatschappelijke uitdagingen van onze tijd - van gezondheidszorg en energie tot digitalisering en logistiek – vragen om volledig nieuwe materialen met eigenschappen die nu nog niet bestaan.

Lees verder
Engineering our digital society

Digitalisering beïnvloedt de kern van onze maatschappij, verlegt machtsverhoudingen en verandert onze ideeën over privacy, identiteit en democratie.

Lees verder
Engineering for a resilient world

De VN Sustainable Development Goals zijn ambitieus en inspirerend, tegelijkertijd laten ze zien hoe kwetsbaar de wereld is. Technologie speelt een belangrijke rol in de oplossingen voor deze uitdagingen.

Lees verder

High Tech Human Touch

Om te begrijpen wat er op onze planeet gebeurt en om bij te dragen aan een beter leven, verbinden we mensen en technolgie. Met scherpe focus op maatschappelijke impact, ontwikkelen we slimme oplossingen waarin onze High Tech Human Touch-filosofie staat: het verbinden van natuurwetenschappen, data-science, biologie en technische wetenschappen met sociale en gedragswetenschappen.

Onderzoeksinstituten en laboratoria

Onze getalenteerde studenten, wetenschappers en docenten hebben - samen met onze business- en overheidspartners - toegang tot uitstekende labfaciliteiten. Op onze innovatieve campus vind je eersteklas onderzoeksinstituten en labs gericht op:

Van kennis naar spinoff en start-up

Onze toonaangevende onderzoeksinstituten combineren wetenschappelijke excellentie met een scherp oog voor kennisvalorisatie en maatschappelijke toepassingen. Samen met Novel-T zijn ze succesvol in het vertalen van ontwikkelde kennis naar economische bedrijvigheid. Tot nu toe levert dat al meer dan duizend start-ups en spinoffs op die vaak erg succesvol zijn, zoals DEMCOM, The Drone Bird Company en SciSports.