Universiteit Twente

Onderzoek op de Universiteit Twente

De Universiteit Twente is een jonge, ondernemende universiteit die toonaangevend is op het gebied van nieuwe technologie als aanjager voor verandering, vernieuwing en vooruitgang in de samenleving.

Onze kracht zit in het combinerend vermogen. Zo werken wij aan de technologieën van de toekomst: ICT, bio- en nanotechnologie waarbij gedrags- en maatschappijwetenschappelijk onderzoek onmisbaar zijn. De meest interessante en relevante innovaties vinden immers plaats op het snijvlak van deze technologieën en hun betekenis voor mens en maatschappij. 

De UT heeft krachtige onderzoeksinstituten die zich richten op nanotechnologieICTbiomedische technologie en technische geneeskundegovernance & gedragswetenschappenengineering en geo-informatie wetenschappen en aardobservatie. De instituten combineren wetenschappelijke excellentie met een scherp oog voor kennisvalorisatie (vertaling van ontwikkelde kennis naar economische bedrijvigheid) en maatschappelijke toepassingen: ze zijn succesvol in het genereren van spin-off bedrijven. Wetenschap draait om talent. De Universiteit Twente is aantrekkelijk door de hoogwaardige onderzoeksomgeving die ze biedt. En kansen voor zowel junior als senior onderzoekers. Nieuw onderzoekstalent wordt aangetrokken via de Twente Graduate School en ook via tenure tracks. Actuele vacatures zijn te vinden op de vacaturepagina.