Overzicht masteropleidingen

geo-information science and Earth Observation

De 18-maands masteropleiding Geo-Information Science and Earth Observation is een Engelstalige opleiding die start in september. Elk jaar komen 120 studenten uit meer dan 30 landen voor deze internationale masteropleiding naar Enschede. Op onze Engelse website lees je meer over de opbouw van de opleiding en de toelatingseisen. Bovendien vind je op de website ook informatie over beroepsperspectieven en ervaringsverhalen van onze studenten.

» Ga door naar de Engelstalige website van Geo-Information Science and Earth Observation

Geo-informatie en aardobservatie hebben betrekking op het inwinnen, verwerken en gebruiken van informatie over de aarde en vooral over processen die op het aardoppervlak plaatsvinden.

Geo-informatie is een snel groeiende industrie wereldwijd. Geografische informatiesystemen (GIS) en remote sensing (RS) instrumenten kunnen worden gebruikt voor het oplossen van wereldproblemen en complexe vraagstukken met betrekking tot de gezondheidszorg, voedselzekerheid, klimaat, water, stedelijke planning, veiligheid en land schaarste. De toepassingen zijn talrijk en divers.

GIS en RS werden traditioneel gebruikt door overheden, ministeries, onderzoeksinstituten, provincies en gemeenten. Maar tegenwoordig maken alle organisaties waar ruimtelijke informatie een belangrijke rol speelt - van openbare diensten en telecommunicatiebedrijven tot aan waterschappen en retailers er gebruik van. Er is behoefte aan geschoold personeel met de nodige deskundigheid om de informatie en de mogelijkheden van deze nieuwe technologieën effectief te beheren. Een master Geo-information Science and Earth Observation stelt je in staat je vaardigheden en expertise optimaal in te zetten.

Deze opleiding behoort tot de beste masteropleidingen van Nederland– Keuzegids Masters 2017

Opleidingsoverzicht

Topopleiding
Diploma
Master’s degree in Geoinformation Science and Earth Observation (M.Sc.)
Graad: MSc
Duur
2 jaar
Voltijd/deeltijd
Voltijd (geen deeltijd programma mogelijk)
Taal
Engelstalig
Instroommoment
3 september 2018
Numerus fixus
Niet bij deze opleiding
Accreditatie
NVAO

specialisaties

  • Applied Earth Sciences: Natural Hazards, Risk and Engineering
  • Applied Earth Sciences: Geological Remote Sensing
  • Geoinformatics
  • Land Administration
  • Natural Recources Management
  • Urban Planning and Management
  • Water Resources and Environmental Management
Chat offline (info)