Overzicht masteropleidingen

Science Education and Communication

UT-LERARENOPLEIDINGEN NATUURKUNDE, WISKUNDE, SCHEIKUNDE, INFORMATICA EN ONTWERPEN

Heb jij een technische bachelor- of masteropleiding gevolgd en wil je jouw kennis graag delen met jongeren of volwassenen? Dan is de master Science Education and Communication iets voor jou. Met onze opleiding krijg je een eerstegraads lesbevoegdheid en mag je lesgeven in de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vawo).

Onze specialisaties:

·       Wiskunde

·       Natuurkunde

·       Scheikunde

·       Informatica

·       Ontwerpen (O&O)

EERSTEGRAADS LESBEVOEGHEID

De master Science Education and Communication leidt je op tot docent voor het voortgezet onderwijs. Je vervult in de rol van docent een belangrijke brugfunctie tussen wetenschap, technologie en maatschappij. Als geen ander kun je als academicus jouw leerlingen uitdagen, inspireren en enthousiasmeren voor het schoolvak en het wetenschappelijk denken. In de lerarenopleiding ontdek je hoe je wetenschappelijke en technische kennis toegankelijk maakt.

OMVANG EN STUDIEPROGRAMMA 

De master Science Communication is een tweejarige opleiding van (maximaal) 120EC. Alle studenten SEC volgen een gemeenschappelijk programma van 30 EC met daarnaast een educatief en een vakinhoudelijk programma dat samenhangt met de gekozen specialisatie. Afhankelijk van je vooropleiding(en) kun je vrijstellingen krijgen. De UT-lerarenopleidingen maken voor iedere student een op studieprogramma op maat. Kijk hier voor meer informatie over toelating.

Het studieprogramma is afhankelijk van de gekozen specialisatie. 

  

Opleidingsoverzicht

Diploma
Master’s degree in Science Education and Communication
Graad: MSc
Duur
2 jaar
Voltijd/deeltijd
Voltijd / deeltijd
Taal
Nederlandstalig
Instroommoment
1 september 2017
1 februari 2018
1 september 2018
1 februari 2019
1 september 2019
Numerus fixus
Niet bij deze opleiding
Accreditatie
NVAO

WAAROM DE UT-LERARENOPLEIDINGEN?

Kenmerkend voor de lerarenopleiding aan de Universiteit Twente is onderwijs op maat. Het studieprogramma is afgestemd op je eigen kennis, vaardigheden en interesses. Door de stage op een school voor voorgezet onderwijs leer je hoe je de in de opleiding opgedane vaardigheden in de praktijk toepast. De kracht van de UT-lerarenopleidingen ligt in de samenhang tussen vakinhoud en (leren) lesgeven. De masteropleiding SEC is een beroepsopleiding tot docent met een academisch karakter. Er is diepgaande aandacht voor vakdidactische aspecten van het docentschap.

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING

Maak kennis met de opleiding Science Education and Communication aan de Universiteit Twente: 

·       Bezoek een open dag;

·       Stel je vraag of chat met het Study Information Center.

·       Neem contact op met de studieadviseur Gerdy ten Bruggencate via g.c.tenbruggencate@utwente.nl of +31 53 489 3276

ARBEIDSMARKT

Na de lerarenopleiding mag je als Master of Science lesgeven in de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vawo). Je kunt ook gaan voor een carrière buiten het klaslokaal, bijvoorbeeld als onderzoeker, onderwijsontwerper of educatief professional bij de overheid of in het bedrijfsleven.

TEGEMOETKOMING STUDIEKOSTEN

Voor leraren in opleiding zijn verschillende tegemoetkomingen in de studiekosten beschikbaar. Lees hierover de informatie van DUO https://duo.nl/particulier/leraar/ en bezoek deze website voor de speciale tegemoetkoming voor onderwijsmasters.

4UT MASTEROPLEIDING

De masteropleiding Science Education and Communication is een 4TU masteropleiding. De opleiding biedt ook de mogelijkheid tot een specialisatie in de wetenschapscommunicatie. Deze specialisatie kun je volgen aan de TUDelft.

Chat offline (info)