Educatieve module

Hulp nodig bij het kiezen van je studie?

Met de educatieve module kun je binnen een halfjaar een tweedegraads lesbevoegdheid halen!

Heb jij een universitaire bacheloropleiding (en eventueel daarna een masteropleiding) afgerond en wil je jouw kennis graag delen met jongeren? Dan kun je via de educatieve module een tweedegraads lesbevoegdheid halen. Met deze bevoegdheid kun je lesgeven in vmbo en in de onderbouw van de havo en het vwo. Dit studieprogramma start in september en duurt een half jaar (30EC).

Binnen de educatieve module aan de Universiteit Twente kun je je laten opleiden tot tweedegraads docent in wiskunde, scheikunde, natuurkunde, informatica of techniek/onderzoek & ontwerpen.

Wanneer kun je een Educatieve Module volgen aan de UT?

Je kunt je inschrijven voor de educatieve module als de door jou afgeronde bachelor toegang geeft. Bekijk de regeling verwantschapstabel educatieve minor om te zien of dit het geval is. Als student voor de educatieve module moet je je bij je vorige bacheloropleiding inschrijven. Mocht je aan een andere universiteit een bacheloropleiding hebben gevolgd die wel in de verwantschapstabel staat, maar niet aan de Universiteit Twente gegeven wordt, dan kun je de educatieve module volgen onder een bacheloropleiding die wel wordt gegeven aan de Universiteit Twente.

STUDIEPROGRAMMA

In de educatieve module ontwikkel je de didactische vaardigheden om in het vmbo en de onderbouw van de havo en het vwo les te geven. Het studieprogramma bestaat uit de volgende vakken:

Aanmelden

De inschrijving voor de educatieve module sluit elk jaar op 15 april. Meld je dus voor deze datum aan via een e-mail naar lerarenopleiding@utwente.nl. Deze mail bevat:

Als onderdeel van de intakeprocedure nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek. Na de toelating tot de educatieve module schrijf je je in via Studielink

Vervolgen met een eerstegraads lesbevoegdheid?

Wil je na de educatieve module verder studeren om je eerstegraads onderwijsbevoegdheid te behalen? Dan kun je ervoor kiezen om in te stromen in de master Educatie in de Bètawetenschappen. Je hebt dan een deel van de vakken binnen deze masteropleiding al afgerond tijdens de educatieve module. Dat betekent dat je voor een deel vrijstelling krijgt, en je deze lerarenopleiding dus sneller af kunt ronden.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies