HomeOnderwijsKeuzeruimteMinorAanbod minorsCrossing Borders | Leren Lesgeven

Crossing Borders | Leren Lesgeven

Bekijk welke minors je kunt volgen via de keuzetool

Klik hieronder op de minor waar je meer over wil weten, voor informatie over de betreffende minor. 


 • Crossing Borders (2*15 EC)

  De Crossing Borders module streeft ernaar studenten voor te bereiden op het werken en functioneren in een internationale omgeving, zowel binnen de publieke sector als in het bedrijfsleven. Het ontwikkelen en implementeren van innovaties en strategieën die bijdragen aan wereldwijde duurzaamheid en bedrijvigheid staat hierbij centraal. De studenten verwerven vaardigheden om duurzame uitdagingen aan te gaan in een mondiale context. Crossing Borders biedt studenten de mogelijkheid om internationale ervaring op te doen via een studiereis of een individuele opdracht (eventueel in de vorm van een stage in het buitenland).

  Voor uitgebreide informatie over Crossing Borders verwijzen we naar de Engelse pagina.

 • Leren Lesgeven (2*15 EC)

  PRAKTISCHE INFORMATIE

  MINORCOöRDINATOR

  KORTE INHOUDELIJKE OMSCHRIJVING

  • Houd je van afwisseling en ben je geïnteresseerd in het onderwijs?
  • Wil je leren om kennis en vaardigheden over te brengen?
  • Wil je ervaren of je geschikt bent voor het lerarenberoep?

  BIJZONDERHEDEN

  Deze minor heeft in verband met de beschikbare stageplaatsen een maximum aantal deelnemers per schoolvak (15 voor wiskunde, natuurkunde en scheikunde, 10 voor informatica en techniek/onderzoek en ontwerpen). De inschrijving voor de minor Leren Lesgeven sluit eerder dan voor de andere minors. Inschrijven is mogelijk tot en met woensdag 10 april 2024. Als onderdeel van de intakeprocedure vragen we je een korte motivatiebrief te schrijven.

  Meer informatie over de inschrijving en de motivatiebrief vind je in dit document

  BASISMODULE 'ORIËNTATIE OP HET BEROEP VAN LERAAR'

  De basismodule van 15 EC biedt een oriëntatie op het beroep van docent in het voorgezet onderwijs en vormt een voorbereiding op de tweedegraads of eerstegraads lerarenopleiding. Als platform voor die oriëntatie kies je bij de inschrijving op deze minor voor een van de volgende schoolvakken: informatica, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, of techniek/onderzoek en ontwerpen. Deze laatste minorvariant richt zich specifiek op de vakken techniek en onderzoek & ontwerpen, maar speelt ook in op de ontwikkeling van andere brede bèta schoolvakken. Projectmatig werken, samenwerkend leren en coachend lesgeven krijgen speciale aandacht.

  VERVOLGMODULE EN TWEEDEGRAADS BEVOEGDHEID

  De basismodule van de minor geeft je een goed beeld van het leraarschap, waarbij je uitvoerig feedback krijgt van je stageschool en je minorbegeleider(s). In de 30 EC versie van de minor wordt de basismodule aangevuld met een vervolgmodule die is gericht op het behalen van de tweedegraads lesbevoegdheid voor vmbo en onderbouw havo/vwo.

  In het opleidingsjaar 2024-2025 staat de 30 EC educatieve minor open voor studenten AM, AT, BIT, BMT, CE, CREA, CS, EE, ID, ME, CSE, IEM, en TN (AP), die, indien de minor wordt afgerond met het niveau ‘startbekwaam’, onderbouwbevoegd kunnen worden in een schoolvak volgens onderstaande tabel. De onderbouwbevoegdheid wordt toegekend bij het behalen van het bachelordiploma.

  EERSTEGRAADS ONDERWIJSBEVOEGDHEID

  Als je na de afronding van je bachelor- of masteropleiding de eerstegraads onderwijsbevoegdheid wilt halen in informatica, natuurkunde, scheikunde, wiskunde of onderzoek en ontwerpen, dan kun je aan de UT de masteropleiding Educatie in de Bètawetenschappen (EB). De vakken die zijn gehaald tijdens de minor Leren lesgeven leveren vrijstellingen op in de eerstegraads masteropleiding.