Studieprogramma

Hulp nodig bij het kiezen van je studie?

Ontwikkel jezelf tot een vakbekwame, creatieve en betrokken docent die steeds weet in te spelen op wat leerlingen nodig hebben.

Als leraar deel je je vakkennis met leerlingen en probeer je ze vertrouwd te maken met de leerstof. Maar leraar zijn is veel meer dan alleen lesgeven aan leerlingen. Je speelt een opvoedende, ondersteunende rol in een belangrijke fase van hun leven en bereidt ze voor op hun toekomst. Hoe kun je leerlingen enthousiast maken voor het bètavak? En hoe help je leerlingen die moeite hebben met de lesstof? Maar ook: hoe draag je bij aan hun algemene vorming en ontwikkeling? In deze lerarenopleiding combineer je pedagogische en didactische vaardigheden met inhoudelijke vakkennis in het bètavak van jouw keuze.

Voorbeelden van vakken die je volgt tijdens de master Educatie in de Bètawetenschappen:
 • Wat houdt het beroep van leraar in? En wat maakt een leraar een goede leraar? In het tweedelige vak Onderwijskunde leer je over o.a. de grondbeginselen uit de pedagogiek, sociologie, ontwikkelings- en cognitieve psychologie, toetsing, en de omgang met zorgleerlingen en individuele verschillen.
 • In het driedelige vak Vakdidactiek verdiep je je in de principes van het lesgeven in jouw specifieke schoolvak.
 • Hoe verhoudt jouw schoolvak zich tot andere vakken in het voortgezet onderwijs en hoe kun je deze integreren? In het vak Ontwerpstudio ontwikkel je samen met je medestudenten een vakoverstijgende lessenserie waarbij je gebruik maakt van zowel je eigen vakkennis als inzichten uit andere disciplines.

Dankzij de sterke combinatie van theorie en praktijk – een groot deel van de opleiding vindt plaats op een school – kun je groeien in jouw rol als leraar. Je observeert lessen, geeft eerst deellessen en later volledige lessen. Je houdt je bezig met de vragen waarmee een docent in de dagelijkse praktijk te maken krijgt. Hoe ontwikkel je goede lessen? Hoe kun je een leerling motiveren, of extra ondersteuning bieden? Hoe maak je effectief gebruik van ICT binnen je lessen? Maar ook: wat zijn de ontwikkelingen op landelijk niveau in het onderwijsbeleid en hoe ga je daarmee om? En hoe zie jij jouw rol als docent?

Jouw expertise

In deze master doe je specifieke kennis en vaardigheden op die relevant zijn voor jouw toekomstige baan als docent.

 • Kennis

  Na afronding van deze master heb je:

  • inzicht in de grondbegrippen en theorieën binnen het gekozen bètavak en het vermogen om verbanden te leggen met andere domeinen en het dagelijks leven en de actualiteit, om zo bij te dragen aan de algemene vorming van leerlingen;
  • diepgaande kennis over vakdidactische theorieën en over hoe (individuele) leerlingen leren;
  • inzicht in de ethische vraagstukken in het bèta- en techniekdomein.
 • Vaardigheden

  Na afronding van deze master kun je:

  • gebruik maken van wetenschappelijke kennis bij het onderzoeken en ontwerpen van leerprocessen;
  • duidelijk gestructureerde lessen opzetten met heldere leerdoelen en binnen de lessen zichtbaar leidinggeven aan de leerlingen;
  • veelvoorkomende leerproblemen, ontwikkelingsproblemen, gedragsproblemen en -stoornissen signaleren, indien nodig een passende oplossing zoeken met hulp van collega’s of doorverwijzen;
  • het werk van leerlingen op een transparante, betrouwbare en doordachte wijze toetsen en beoordelen.
  • bijdragen aan de vorming van leerlingen tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen door aan te sluiten bij hun leefwereld en het eigenaarschap van hun persoonlijke ontwikkeling te stimuleren;
  • individueel en in samenwerking met collega’s een bijdrage leveren aan de breedte, samenhang en actualiteit van het onderwijsprogramma binnen de eigen school.
 • Waarden

  Na afronding van deze master:

  • hecht je waarde aan het leven-lang-leren-principe en ben je in staat om je vakkennis en -kunde actueel te houden;
  • heb je inzicht in je eigen functioneren als docent en kun je vanuit een professionele werkhouding daarop reflecteren en collega’s, ouders en andere deskundigen betrekken;
  • kun je een veilig pedagogisch leerklimaat scheppen met ruimte voor fouten, aandacht voor het stimuleren van het zelfvertrouwen en rekening houdend met de leefwereld en denkniveau van de leerlingen.
Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies