Na de bachelor Mechanical Engineering

Studiekeuze gemaakt?

Na het behalen van je bachelordiploma Mechanical Engineering, kun je je verder specialiseren door een masteropleiding te volgen. Ongeveer 75% van onze afgestudeerden kiest voor onze tweejarige Engelstalige masteropleiding Mechanical Engineering. Van de resterende 25% doet het gros een andere master, bijvoorbeeld Sustainable Energy Technology of Robotics aan de Universiteit Twente, of een master in de luchtvaart- of automotive-technologie aan een andere universiteit. Een enkeling gaat meteen de arbeidsmarkt op of start een eigen bedrijf.

Doorstuderen

De meeste alumni van Mechanical Engineering stromen door naar de masteropleiding Mechanical Engineering aan de Universiteit Twente. Met je bachelordiploma Mechanical Engineering heb je direct toegang tot deze masteropleiding. 

Populaire masteropleidingen na deze bacheloropleiding

Bekijk alle opleidingen
 • Mechanical Engineering

  MSc2 jaarVoltijdEngelstalig7 specialisaties
  Richt je op het toekomstbestendig ontwerpen, analyseren en onderhouden van machines, constructies, producten en productieprocessen als werktuigbouwkundig expert.

  7 specialisaties voor Mechanical Engineering

  Aeronautics

  MSc2 jaarVoltijd
  De specialisatie Aeronautics maakt van jou een expert in de ontwikkeling van nieuwe technologische toepassingen waarbij aerodynamica in wisselwerking staat met akoestiek, structuren en voortstuwing.

  Design & Manufacturing

  MSc2 jaarVoltijd
  In deze specialisatie krijg je meer inzicht in ontwerp- en productieprocessen en productiefaciliteiten als geheel, door je te richten op het methodologisch ontwerp ervan.

  Energy & Flow

  MSc2 jaarVoltijd
  Als je graag wilt bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame energiesystemen, -processen en -apparatuur met hoge prestaties en minimale milieueffecten, dan is deze specialisatie de juiste keuze.

  High-Tech Systems & Materials

  MSc2 jaarVoltijd
  Deze brede, maar diepgaande specialisatie leert je het gedrag van materialen en systemen te begrijpen om optimale interactie en prestaties binnen producten en productieprocessen te bewerkstelligen.

  Maintenance Engineering & Operations

  MSc2 jaarVoltijdEngelstalig
  Deze specialisatie leert je innovatieve oplossingen te bedenken om het onderhoud van machines, structuren en productiefaciliteiten te verbeteren en prestaties van systemen en bedrijven te vergroten.

  Personalised Health Technology

  MSc2 jaarVoltijd
  Als je als werktuigbouwkundig ingenieur expertise wilt opbouwen in het domein van de gezondheidszorgtechnologie, dan is deze specialisatie echt iets voor jou.

  Smart & Sustainable Industry

  MSc2 jaarVoltijd
  Deze specialisatie richt zich op de ontwikkeling, analyse, simulatie en besturing van innovatieve en digitaal gestuurde productiesystemen.
 • Robotics

  MSc2 jaarVoltijdEngelstalig3 specialisaties
  Leer om robotoplossingen te ontwikkelen voor industrie en maatschappij. Je leert disciplines als mechatronica en AI kennen, en werkt tegelijkertijd aan ethische, wettelijke en economische issues.

  3 specialisaties voor Robotics

  Algorithms and Software AI

  MSc2 jaarVoltijd
  In Algorithms and Software AI, richt je je op het besluitvormingsproces binnen een robotsysteem en zijn vermogen om externe signalen te verwerken en om te zetten tot autonome, relevante bewegingen

  Human-Robot Interaction and Social AI

  MSc2 jaarVoltijd
  HUMAN-ROBOT INTERACTION AND SOCIAL AI draait om effectieve interactie tussen robots en mensen, bepaald door de bewegingen van de robot en de wijze van communiceren.

  Mechatronics and Physical AI

  MSc2 jaarVoltijd
  MECHATRONICS AND PHYSICAL AI gaat over de hardware van een robot en zijn bewegingen. In deze specialisatie worden mechatronica, electronica, bestuur en informatica met elkaar gecombineerd.
 • Sustainable Energy Technology

  MSc2 jaarVoltijdEngelstalig
  Voel jij je geroepen om bij te dragen aan de duurzame energietransitie? Deze master helpt jou expert te worden in de ontwikkeling, implementatie en integratie van duurzame energieopwekking.

ANDERE MASTEROPLEIDINGEN, ELDERS IN NEDERLAND OF HET BUITENLAND

Bij de meeste engineering & technology-masters aan onze en ook andere universiteiten in Nederland of daarbuiten, ben je met een bachelordiploma Mechanical Engineering toelaatbaar, al of niet na het afronden van een pre-master. Zo’n pre-master kun je ook als minor tijdens je bachelorstudie volgen. Ook een masteropleiding in de sociale wetenschappen, bijvoorbeeld psychologie, filosofie of bestuurskunde, is mogelijk.  

Sommige studenten combineren hun vervolgstudie met onze Nederlandstalige master Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen, waarmee je onder meer in het onderwijs aan de slag kunt. Na afronding van deze extra master beschik je dan niet alleen over een tweede masterdiploma, maar ook over de eerstegraads lesbevoegdheid waarmee je als leraar mag lesgeven in het hele voortgezet onderwijs en natuurlijk unieke ervaringen in het onderwijs kunt opdoen! 

Na je master een baan vinden in de werktuigbouwkunde

De meeste studenten betreden de arbeidsmarkt pas na het behalen van een masterdiploma, hoewel dat ook na het behalen van een bachelordiploma kan. Je bent opgeleid als expert in het ontwerpen, verbeteren en onderhouden van de machines, apparaten, installaties, constructies en processen die van belang zijn voor de samenleving nu en in de toekomst. Er is en blijft op de arbeidsmarkt veel vraag naar hoogopgeleide technici. Denk alleen al aan Twente, de snelst groeiende industriële regio van Nederland. Overal waar high-techoplossingen nodig zijn die uitgaan van een scherp inzicht in menselijke of maatschappelijke behoeften kun jij aan de slag. Enkele voorbeelden van waar je kunt komen te werken:

Bekende bedrijven waar afgestudeerden van deze opleiding aan de slag zijn gegaan zijn onder meer: TNO, Unilever, Tesla, Shell of Tata Steel. In de regio Twente hebben we alumni bij onder meer Demcon, Apollo Vredestein, OPRA Turbines, AkzoNobel en Thales.

Start je eigen bedrijf

Je kunt met een door jou ontwikkelde oplossing ook een eigen bedrijf beginnen. De UT geniet erkenning als 'de meest ondernemende universiteit' van Nederland. Wij zijn sterk in de toepassing van expertise om de samenleving zinvol te beïnvloeden. Samen met onze studenten werken we daarbij graag samen met de innovatiespecialisten van Novel-T, die zich graag vastbijten in kansrijke innovatieve business cases.

Spin-offs van de werktuigbouwkundebachelor

Een voorbeeld van een spin-off die uit deze opleiding is voortgekomen is The Drone Bird Company, een bedrijf dat onder meer drone birds inzet voor vogelregulering rond luchthavens.

Een ander voorbeeld is HoSt, één van de grootste leveranciers van installaties voor bio-energie in Europa.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies