Zie Human Resources

Arbeidsvoorwaarden

De UT biedt medewerkers een breed en aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Via het Keuzemodel arbeidsvoorwaarden kunnen medewerkers dit pakket deels afstemmen op hun persoonlijke voorkeur. Sommige arbeidsvoorwaarden zijn wettelijk geregeld, andere liggen vast in de cao Nederlandse Universiteiten. In aanvulling op wetgeving en de cao, kent de UT bovendien eigen regelingen en gedragscodes waarin rechten en plichten van medewerkers zijn vastgelegd en uitgewerkt.

De onderwerpen die onder de noemer arbeidsvoorwaarden vallen, zijn op deze website in rubrieken onderverdeeld. Via het Diensten ABC, kun je onderwerpen ook alfabetisch zoeken.

Het personeelshandboek bevat de actuele informatie voor 2020. Alle andere onderwerpen zullen in de komende weken worden geupdated.