Zie Human Resources

Arbeidsvoorwaarden

De UT biedt medewerkers een breed en aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Via het Keuzemodel arbeidsvoorwaarden kunnen medewerkers dit pakket deels afstemmen op hun persoonlijke voorkeur. Sommige arbeidsvoorwaarden zijn wettelijk geregeld, andere liggen vast in de cao Nederlandse Universiteiten. In aanvulling op wetgeving en de cao, kent de UT bovendien eigen regelingen en gedragscodes waarin rechten en plichten van medewerkers zijn vastgelegd en uitgewerkt.

De onderwerpen die onder de noemer arbeidsvoorwaarden vallen, zijn op deze website in rubrieken onderverdeeld. Via het Diensten ABC, kun je onderwerpen ook alfabetisch zoeken.

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren per 1 januari 2020 kunt u vanaf 31-12-2019 aan de informatie op deze webpagina’s geen rechten meer ontlenen. Voor de juiste informatie wordt verwezen naar de pagina

Oude regelingen, geldig tot 31 december 2019:

Cao, regelingen en gedragscodes
In dienst
Nevenwerkzaamheden
Vertrouwenspersoon, klachten en bezwaar
Verzuim en re-integratie