Human Resources

HR informatie naar Service Portal

De informatie van HR is in de afgelopen maanden stuk voor stuk naar de Service Portal (utwente.nl/serviceportal) verhuisd. De Service Portal bundelt alle informatie voor medewerkers op één locatie. Binnenkort zal de oude HR-site worden opgeheven.

Via de verkorte link utwente.nl/hr bereik je specifiek de HR-informatie op de Service Portal.