Human Resources

Nieuwe cao Nederlandse universiteiten met meer vaste contracten, hoger minimumloon en een vergoeding voor hybride werken

Beste medewerkers,

De onderhandelaars van de Vereniging van Universiteiten en de werknemersorganisaties hebben op vrijdag 25 juni 2021 een onderhandelaarsakkoord gesloten over de nieuwe cao Nederlandse universiteiten voor 2021. Hiermee zetten de cao-partijen een volgende stap naar meer vaste contracten voor universiteitsmedewerkers en worden meer mogelijkheden gecreëerd voor hybride werken na corona. Daarnaast komt er een structurele loonsverhoging van 1,64% per 1 juli 2021 en vanaf 1 januari 2022 komt daar 0,36% bij. Ook ontvangen medewerkers een eenmalige uitkering van €650 en zal het minimumloon van de universitaire sector per 1 juli 2021 worden verhoogd naar €14 per uur.

In de nieuwe cao is afgesproken dat universitair docenten, universitair hoofddocenten en hoogleraren in principe na één jaar in vaste dienst komen. Bij een eerste aanstelling op een universiteit is deze termijn anderhalf jaar. Ook komt tijdelijke wetenschappelijk personeel met een Vidi-beurs in vaste dienst. Het ondersteunend en beheerspersoneel komt na een jaar in vaste dienst. Marcel Nollen, vicevoorzitter van de VU en hoofdonderhandelaar namens de VSNU: “Universiteiten zetten hiermee een mooie stap in het realiseren van meer vaste banen voor zowel wetenschappelijk en ondersteunend personeel”.

Verder verwachten de cao-partijen dat na de versoepelingen van de coronamaatregelen, het thuiswerken niet zal verdwijnen. De universiteiten willen dit faciliteren. Voor medewerkers binnen Nederland wordt het mogelijk om hybride te werken voor zover de functie en het werken als team dat toelaat. Leidinggevenden en medewerkers maken daar samen afspraken over. Universiteiten gaan medewerkers een internetvergoeding aanbieden van €25 per maand en een thuiswerkvergoeding van €2 per dag.

De nieuwe cao loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022 en is van toepassing op de ruim 55.000 medewerkers in de universitaire sector. De tekst van het onderhandelaarsakkoord is hier te lezen. Uiterlijk 1 augustus moet het definitieve akkoord worden gesloten.

De VSNU, WOinActie, de studentenbonden en de vakbonden blijven intussen streven naar een Normaal Academisch Peil, waarop de student van vandaag kan worden opgeleid om de uitdagingen van morgen aan te pakken. We roepen de Tweede Kamer op om de doelmatigheids-korting van 149 miljoen euro uit de Voorjaarsnota te schrappen. Bij het nieuwe kabinet bepleiten we structurele investeringen in de universitaire sector ter hoogte van 1,1 miljard euro, dat is nodig om de werkdruk te verlagen en het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek weer op Normaal Academisch Peil te krijgen.

WE CONNECT AND INSPIRE PEOPLE TO CREATE IMPACT

De Universiteit Twente biedt jou als medewerker graag een stimulerende omgeving waarin je kunt excelleren in je vakgebied. Een inspirerende, uitdagende, flexibele en duurzame omgeving voor (wetenschappelijk) talent. De dienst HR faciliteert faculteiten, eenheden en medewerkers hierin. Op deze pagina vind je een toelichting op onze kernactiviteiten en hele praktische handvatten die je nodig hebt als medewerker van de universiteit. 

Actueel


WELZIJNSONDERZOEK TIJDENS COVID-19

In de zomerperiode heeft de UT een welzijnsonderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in hoe medewerkers het werken tijdens COVID-19 ervaren in relatie tot hun werk, welzijn, veiligheid en tevredenheid. In totaal hebben 3821 medewerkers en PhD kandidaten een digitale vragenlijst ontvangen en heeft 54% deelgenomen. Ondanks de moeilijke periode waar we ons door de Covid-19 pandemie in bevinden, weten de UT’ers daar over het algemeen goed mee om te gaan. De algemene tevredenheid wordt gewaardeerd met een 7,6 ten opzichte van een 7,2 in 2019. Zijn er vragen of suggesties over de uitkomst van dit onderzoek mail dan naar: wellbeing-hr@utwente.nl.

Resultaten Welzijnsonderzoek (Engels)
Volledig welzijnsonderzoek

TIJDELIJKE REGELINGEN IN VERBAND MET CORONAVIRUS (COVID-19)

De maatregelen die genomen zijn vanwege het Coronavirus leiden tot vragen op het gebied van thuiswerken, verlof vanwege opvang van kinderen en/of partner, doorbetaling van salaris etc. Op dit moment zijn er allereerst op het gebied van verlof specifieke tijdelijke richtlijnen getroffen. Deze hebben we voor jou verzameld op een aparte pagina.    

Personeelshandboek

Het personeelshandboek biedt jou alle informatie over de regelingen, salaris, rechten, plichten en voorzieningen op een rij. Naast een uitdagende werkomgeving biedt de UT jou als medewerker een breed en aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden. Deels zijn die via het Keuzemodel arbeidsvoorwaarden ook af te stemmen op je persoonlijke voorkeur. In het personeelshandboek hebben wij alle regelingen, gedragscodes, rechten en plichten voor jou op een rij gezet.

Voor ontwikkelingsvragen kijk bij het online leren platform GoodHabitz
Naar de GoodHabitz informatiepagina
Of klik op deze link, kies Universiteit Twente en log in met je M- of S-nummer om je account te activeren om te beginnen met leren! 

ANALYSE MINDLAB IDEE KAARTEN

Mindlab is een sciencefiction-theaterstuk dat zich richt op duistere verhalen in de wereld van de wetenschap. Het theaterstuk is ontwikkeld door prof. Giebels (faculteit BMS, UT), Universiteit Utrecht en TheaterMakers Radio Kootwijk.

Dit document bevat een analyse van de zogenoemde idee kaarten. Deelnemers aan de campusvoorstellingen van Mindlab werden gevraagd om twee vragen te beantwoorden:

  1. Wat is jouw wens voor een vervolg? Wat is jouw behoefte?
  2. Wat vond je van deze manier van napraten over Mindlab?
Analyse mindlab idee kaarten
Het rapport kun je hier vinden (Engels)