Nieuws

Hans Hilgenkamp lid van Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

Prof. dr. ir. Hans Hilgenkamp van de Universiteit Twente is benoemd tot lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). De organisatie heeft tot doel het bevorderen van de wetenschap en het slaan van bruggen tussen wetenschap en samenleving.  

Hilgenkamp is aan de UT verbonden als decaan van de faculteit TNW en als hoogleraar Technische Natuurkunde. Hij doet onderzoek op het gebied van nieuwe (nano-)materialen met bijzondere elektronische eigenschappen.

KHMW

De KHMW staat te boek als het oudste ‘Geleerde Genootschap’ van Nederland. De organisatie is in 1752 opgericht en is sinds 1841 gevestigd in het monumentale Hodshon Huis in Haarlem. Sinds het 250 jarig bestaan in 2002 mag de Maatschappij het predicaat Koninklijk voeren. Koning Willem-Alexander is protector van de organisatie. De KHMW telt momenteel circa 480 leden uit alle takken van de Nederlandse wetenschap. Lidmaatschap geldt als prestigieus en kan enkel worden verkregen op uitnodiging. 

Foto: Rikkert Harink