Nieuws

Pro-U Universiteit Twente van start

Onder de noemer ‘Pro-U’ van de Universiteit Twente is er een vernieuwd overzichtelijk programma voor docenten en scholen samengesteld.

Doel van het professionaliseringsaanbod is om uiteindelijk beter onderwijs te genereren voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Pro-U biedt vanaf het schooljaar 2018-2019 op de maandagmiddagen verschillende workshops en cursussen aan voor docenten, teamleiders en onderwijspersoneel.  

Prof.dr. Susan McKenney, programmaleider van Pro-U, is verheugd met de nieuwe naam en de nieuwe opzet van het programma. “We gaan onder de nieuwe noemer ‘Pro-U’ van start met een gevarieerd aanbod aan activiteiten, wat tot stand is gekomen in afstemming met het werkveld. Het vernieuwde programma kent een heldere structuur en is voor ál het onderwijspersoneel in het primair en voortgezet onderwijs interessant en nuttig.” 

Pro-U aanbod

De activiteiten van Pro-U zijn verdeeld in drie thema’s: (1) vakspecifiek: bijvoorbeeld natuurkunde, wiskunde of scheikunde, (2) didactiek en (3) onderwijsontwikkeling. Alle activiteiten komen voort uit een praktijkbehoefte en zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek uit de vakgroep ELAN of haar partners. 

Voor de volgende activiteiten kan er ingeschreven worden:

  • Workshops (1 dagdeel)
  • Cursussen (meerdere dagdelen)
  • Docentontwikkelteams (DOT’s) (60 uur in 1 jaar)
  • Conferenties (1 dag)
  • Verandertrajecten (maatwerk)
  • Assessments (maatwerk) 

Meer informatie

Op de Pro-U website staat meer informatie over het aanbod en kan tot 15 oktober worden ingeschreven voor de eerste activiteiten. Op 5 november vindt de eerste activiteit van Pro-U plaats.Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via deze link.

Martine van Hillegersberg
Persvoorlichter (aanwezig, ma, di, do)