Zie Nieuws

The Gallery Fase 2: Innovatiekatalysator voor ondernemende community

Koplopers starten ontwikkeling circulair innovatiecentrum op de Campus Universiteit Twente

Tijdens het KOP 500 Business Event in Deventer op 3 oktober 2018 worden de plannen voor The Gallery Fase 2 gepresenteerd. Dit leegstaande gebouw op de universiteitscampus wordt door de Universiteit Twente, Asito, Cisco, Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO), Novel-T en BLOC getransformeerd tot een innovatiecentrum dat de academische en ondernemende wereld verbindt. Bedrijven (corporates, startups, MKB), studenten en academici zullen in een open en dynamische omgeving oplossingen ontwikkelen voor de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst.  

Innovation- and community-driven

The Gallery is een groot complex bij de entree van de Campus van de Universiteit Twente. Het eerste deel van The Gallery is al getransformeerd tot een ‘ecosysteem’ waarin startups hun business kunnen versnellen. De Universiteit Twente, Asito, Cisco, HMO, Novel-T en BLOC zetten nu hun tanden in Fase 2, het langgerekte, leegstaande complex aan de entree van de campus. Samen gaan ze de komende tijd innovatieprogramma’s opzetten, gekoppeld aan het motto van de universiteit: ‘High Tech, Human Touch’. Doel van deze programma’s is dat bedrijven, studenten en academici samen oplossingen ontwikkelen, testen en toepassen voor grote maatschappelijke opgaven, gebruikmakend van de exponentiële groei van technologische mogelijkheden. Niet naast elkaar, maar met elkaar. The Gallery Fase 2 wordt zodanig ingericht dat het innovatieprocessen maximaal ondersteunt. Zo komen er ruimtes voor ‘ideation’, bootcamps, conceptontwikkeling, prototyping en business development. Er komen grote, open ruimtes voor conferenties, lezingen en workshops en ‘hangouts’, een koffiebar en terrassen. Bovendien moet de omgeving zodanig flexibel worden, dat het voortdurend met de behoefte van de gebruikers mee kan veranderen. De gebruikers worden daarbij ondersteund door een dienstbare digitale infrastructuur en een uitgebreid dienstenpakket waaruit ze zelf kunnen kiezen wat ze nodig hebben. De bedrijven, studenten en academici die aan de innovatieprogramma’s deelnemen, worden allemaal ‘members’ van The Gallery. Dat betekent dat ze niet alleen bijdragen aan de innovatieprogramma’s, maar ook zorgen voor de programmering en organisatie. Ze worden tijdelijk eigenaar van hun eigen innovatie-omgeving.  

Circularity Center Twente

De ontwikkeling van het complex is een innovatieprogramma op zich. Vanuit de ambitie om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie, willen de partners The Gallery Fase 2 inzetten als Circularity Center Twente. Voor de ontwikkeling worden zoveel mogelijk materialen hergebruikt. Het complex zelf wordt gestript en met het sloopmateriaal worden nieuwe elementen geprint, zoals trappen en geveldelen. Bovendien wordt alles voor hergebruik ontworpen en ontwikkeld. Ook worden aan de hand van de praktijk nieuwe circulaire businessmodellen ontwikkeld en toegepast. Onderdeel van die aanpak is om het complex te ontwikkelen als ‘Building as a Service’. Dat betekent dat niet alleen faciliteiten als licht, energie en warmte als een dienst worden geleverd, maar zelfs ook het interieur, de installaties en de (energieleverende) gevels. En als The Gallery Fase 2 opent, moet het maximaal zelfvoorzienend zijn op het gebied van bijvoorbeeld voedsel en energie. De plannen voor het Circularity Center zijn tijdens het KOP 500 event aangeboden aan gedeputeerde Eddy van Hijum.  

Start. Now.

The Gallery Fase 2 wordt in 2020 geopend. Maar het innovatieprogramma is al open. De Universiteit Twente, Asito, Cisco, HMO, Novel-T en BLOC willen daarbij samenwerken met bedrijven en instituten die een bijdrage kunnen leveren aan de circulaire ontwikkeling van het complex. Aanmelden kan via www.thegallery2.nl.  

Voor meer informatie, neem contact op met Lennart Graaff, lennart@bloc.nl of telefonisch 06 5230 1664.

Copyright Artist Impressions: BLOC

Partners

Asito is een innovatieve facilitair dienstverlener die voorop loopt in gastvrijheid, technologie en inclusiviteit. Asito faciliteert verbinding, onder meer met service design thinking. Asito ontwikkelt The Gallery Fase 2 als dienstenplatform.

Cisco is wereldwijd marktleider op het gebied van netwerkoplossingen. Deze veranderen de manier waarop mensen met elkaar verbonden zijn, communiceren en samenwerken. Cisco maakt het dienstenplatform van The Gallery Fase 2 datagedreven en ontwikkelt de digitale infrastructuur.

HMO jaagt samen met gemeenten en ondernemers de revitalisatie aan van bedrijventerreinen, topwerklocaties en kennisparken in Overijssel, gericht op de groei van waarde. HMO zorgt als investerende partij voor financieel draagvlak voor The Gallery Fase 2.

Novel-T bouwt een omgeving waarin ondernemers nieuwe kansen grijpen en gamechanger worden. Door het verbinden en activeren van talent, kennis, kapitaal, netwerk en infrastructuur. Novel-T geeft programma’s vorm voor The Gallery Fase 2 inclusief een Centre of Entrepreneurship.

De Universiteit Twente is de meest ondernemende universiteit van Nederland. Een multiculturele community van getalenteerde, ambitieuze mensen in de best mogelijke leer-, werk- en leefomgeving. De Universiteit is het wetenschappelijk ‘geweten’ van de samenwerking en beschikt over de grond en het gebouw.

BLOC is ontwikkelaar van radicale projecten, concepten en strategieën die de maatschappij mooier, duurzamer en gezonder maken. BLOC heeft de ontwikkelvisie voor The Gallery Fase 2 ontwikkeld en begeleidt de andere partners bij de voorbereiding van de realisatie.

Hinke Mulder
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)