Nieuws

'Wall of fame' voor UT-gepromoveerden

Promovendi van de Universiteit Twente gaan geschiedenis schrijven. Niet alleen met hun proefschrift, zij zetten na afloop van de verdediging ook hun handtekening op de wand van de speciale ‘promovenduskamer’. Zo ontstaat, door de jaren heen, een wand vol illustere namen. De eerste handtekeningen zijn op 12 januari gezet door oud-rector Ed Brinksma en vicevoorzitter Mirjam Bult.

In de promovenduskamer kan de promovendus zich omkleden en gereedmaken voor de verdediging van zijn of haar proefschrift. Spannende momenten: bij sommige universiteiten staat de kamer dan ook bekend als het ‘zweetkamertje’. De kamer in gebouw Waaier gaat nu historische waarde krijgen, als promovendi er na de succesvolle verdediging hun handtekening kunnen achterlaten. Dit is een initiatief van de pedellen Antoinette ten Veen en Wim Koehorst, die deze gewoonte al zagen bij enkele andere universiteiten. De promovendi die zij erover spraken, waren enthousiast. Immers: hoe hun verdere loopbaan ook zal verlopen, er is die ene beslissende plek die hen bindt.

Oud-rector Ed Brinksma, die aan de UT promoveerde in 1988, en CvB-vicevoorzitter Mirjam Bult, in 2003 gepromoveerd, hebben op 12 januari de eerste handtekeningen gezet. Richte Schuurmann, die op deze dag promoveert, is de eerste jonge doctor die een handtekening zet.

Ook eerdere UT-gepromoveerden krijgen de kans om een handtekening te zetten in de  promovenduskamer in gebouw Waaier. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de pedellen via pedel@utwente.nl

Wiebe van der Veen
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)