Nieuws

UT-alumnus Guus Velders in 'Nature's 10'

Het toonaangevende Nature noemt UT-alumnus dr.ir. Guus Velders (RIVM) één van de tien meest invloedrijke wetenschappers van 2016.

Velders (52), nu atmosfeerwetenschapper bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), legde met zijn team de basis voor een nieuw klimaatverdrag door aan te tonen wat het effect is van zogenaamde hfk’s (fluorkoolwaterstoffen) op het klimaat en de opwarming. Deze hfk’s zitten in onder meer airconditioners. Van de bekendere cfk’s, vroeger bijvoorbeeld in spuitbussen, is bekend dat ze de ozonlaag aantasten. Dat doen hfk’s niet, maar die zijn op hun beurt wel krachtige broeikasgassen. In oktober van dit jaar kwam het in Kigali (Rwanda) tot een nieuw verdrag om de productie en het gebruik van hfk’s terug te dringen. Velders was ter plekke in staat om de effecten op de temperatuurstijging snel door te rekenen, ook als sommige landen bijvoorbeeld een langere periode van uitfasering verkozen. Wereldwijd geldt hij als dé expert op het gebied van hfk-emissie.

Guus Velders, werkzaam bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), studeerde Technische Natuurkunde aan de Universiteit Twente en promoveerde in 1992 bij de vakgroep Chemische Fysica, op het raakvlak van Technische Natuurkunde en Chemische Technologie. Zijn proefschrift was getiteld ‘ The electron density of molecules : a tool for understanding molecular response’.

De top tien, ‘Ten people that mattered this year’, is te zien op de website van Nature. Ook het RIVM heeft een nieuwsbericht gemaakt.

Wiebe van der Veen
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)