23 februari 2012

Universiteit Twente lanceert Green Energy Initiative

Green Energy Initiative bundelt het duurzame energie onderzoek van de UT

De onderzoeksinstituten CTIT, IGS en MESA+ van de Universiteit Twente gaan onderzoek op het gebied van duurzame energie bundelen. Binnen het samenwerkingsverband, dat het Green Energy Initiative is gedoopt, werkt een groot aantal leerstoelen samen op de thema’s ‘Energy from Biomass’, ‘ICT & Smart Grids’ en ‘Advanced Materials’.

Aan de Universiteit Twente vindt veel onderzoek plaats op het gebied van duurzame energie. Denk hierbij onder meer aan onderzoek naar nieuwe materialen voor bijvoorbeeld zonnecellen, hoe je biomassa in kunt zetten voor de energievoorziening en hoe je met behulp van ICT slimme energienetwerken kunt creëren.

Doordat de onderzoeksinstituten CTIT, IGS en MESA+ hun krachten bundelen binnen het Green Energy Initiative vormen ze niet alleen een beter aanspreekpunt voor externe partijen, maar vindt er ook betere afstemming van het onderzoek plaats. Bovendien versterken de verschillende wetenschappelijke disciplines elkaar volgens de high tech, human touch-gedachte van de Universiteit Twente. De koppeling tussen technologische innovatie en gedrags-, organisatie- en maatschappijwetenschappelijk onderzoek bevordert de succesvolle implementatie van vernieuwingen.

Onderzoeksthema’s

Het Green Energy Initiative richt zich vooralsnog op drie onderzoeksthema’s: ‘Energy from Biomass’, ‘ICT & Smart Grids’ en ‘Advanced Materials’.

Doel van het thema Advanced Materials is de ontwikkeling van nieuwe materialen en technieken om energiedragers en -bronnen zowel effectiever als efficiënter te maken. Hierbij gaat het onder meer om brandstofcellen, zonnecellen en systemen voor de productie van solar fuels.

Binnen het Biomassa-thema werken onderzoekers samen aan de ontwikkeling van klimaatneutrale brandstoffen uit biomassa. Hierbij gaat het onder meer om de vorming van biobrandstoffen uit bos- en landbouwafval en de ontwikkeling van biobrandstof uit algen.

Onderzoek binnen het ICT & Smart Grids thema richt zich op de ontwikkeling van energiezuinige systemen in kleinere lokale gemeenschappen, zoals woonwijken en bedrijvenparken. Het doel is om met behulp van slimme ICT de vraag en aanbod van energie op elkaar af te stemmen om zo efficiënt energiemanagement op onder meer wijkniveau mogelijk te maken.

Binnen de Universiteit Twente houden momenteel ruim 175 wetenschappers zich (deels) bezig met onderzoek op het gebied van duurzame energie.

Noot voor de pers: Meer informatie over het Green Energy Initiative vindt u hier Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Emmerzaal (06 53356119), programmadirecteur van het Green Energy Initiative of met wetenschapsvoorlichter Joost Bruysters (053 489 2773 / 06 1048 8228).

Share