Dienstreizen

Reisdeclaratie

Heb je tijdens een dienstreis kosten gemaakt die voor vergoeding in aanmerking komen, dan kun je deze na afloop declareren. Vergoeding vindt als regel plaats op basis van originele facturen. Als de decaan of directeur meent dat - gezien de omstandigheden - redelijkerwijs niet van jou kan worden verwacht dat je bewijsstukken overlegt, dan kan hij besluiten dat je mag volstaan met een schriftelijke opgave van gemaakte kosten.

Voor een bepaalde landen, hanteert de UT een afwijkende vergoedingssystematiek. Maak je een dienstreis naar een van deze landen? Dan heb je recht op een normvergoeding voor verblijfkosten, met uitzondering van de kosten van overnachtingen. Voor overnachtingen geldt ook voor deze bestemmingen de regel dat alleen werkelijke kosten worden vergoed, op basis van originele facturen.

Let op: de decaan kan besluiten dat het declareren van normvergoedingen voor een specifiek project niet is toegestaan vanwege subsidievoorschriften. In dat geval geldt de reguliere vergoedingssystematiek en vergoedt de UT alleen kosten die je aantoonbaar hebt gemaakt.

Je kunt een reisdeclaratie indienen tot drie maanden na het einde van een dienstreis. Daarna vervalt het recht op vergoeding van gemaakte kosten.

Reis- en verblijfkosten van een dienstreis binnen Nederland kun je declareren in de webapplicatie Reisdeclaratie binnenland. Voor het declareren van kosten van een buitenlandse dienstreis maak je gebruik van de webapplicatie Declaratie buitenland en overige kosten. Je vindt beide webapplicaties onder “Mijn UT Applicaties”.

Normvergoeding

In sommige landen is het lastig om originele facturen en bewijsstukken te verkrijgen. Daarom hanteert de UT voor dienstreizen naar bepaalde landen een afwijkende vergoedingssystematiek. Maak je een dienstreis naar een van deze landen? Dan heb je recht op een normvergoeding voor verblijfkosten, met uitzondering van de kosten van overnachtingen. Voor overnachtingen geldt ook voor deze bestemmingen de regel dat alleen werkelijke kosten worden vergoed, op basis van originele facturen.

De normvergoeding is opgebouwd uit diverse componenten. Elke component wordt uitgedrukt in een percentage van het bedrag voor overige kosten dat voor de bestemming is opgenomen in de Tarieflijst logies- en overige kosten bij dienstreizen buitenland per 1 april 2018.

(Tarieflijst logies en overige kosten  bij dienstreizen buitenland per 1 oktober 2017) 

Urencomponent (kleine uitgaven): voor ieder uur dat de dienstreis duurt 1,5 % van het bedrag voor overige kosten.

  • Ontbijtvergoeding :voor iedere periode van 6.00 uur tot 8.00 uur die binnen de dienstreis valt 12% van bedrag voor overige kosten.
  • Lunchvergoeding: voor iedere periode van 12.00 uur tot 24.00 uur die binnen de dienstreis valt 20% van het bedrag voor overige kosten.
  • Dinervergoeding: voor iedere periode van 18.00 uur tot 21.00 uur die binnen de dienstreis valt 32% van het bedrag voor overige kosten.

De decaan kan besluiten dat het declareren van normvergoedingen voor een specifiek project niet is toegestaan vanwege subsidievoorschriften. In dat geval geldt de reguliere vergoedingssystematiek en vergoedt de UT alleen kosten die je aantoonbaar hebt gemaakt.

Voorschot kosten dienstreis

Moet je tijdens een dienstreis naar verwachting meer dan € 200 betalen voor reis- en verblijfkosten, dan kun je voor deze kosten een voorschot aanvragen. Hierbij maak je gebruik van de webapplicatie voorschotaanvraag.