Service Portal

De NS Businesskaart

 • Reizen via in- en uitchecken
 • Alle trein en OV-vervoerders binnen Nederland (alle treinen plus bus, tram en metro)
 • Woon-werkverkeer aangeschaft via de UT geïntegreerd
 • Standaard zonder korting (abonnementen worden per kaart aan- of uitgezet)
 • Is standaard 5 jaar geldig

De NS Business Card is een OV‑chipkaart die je als medewerker van de UT gebruikt voor het maken van binnenlandse dienstreizen met het OV (trein, tram, bus, metro). Naast zakelijke treinreizen kun je met de NS Business Card ook gebruik maken van de NS‑fietsenstalling en onder voorwaarden van sommige andere services zoals de treintaxi.

Elke unit (faculteit, afdeling of servicecentrum) heeft een keuze gemaakt om persoonlijke kaarten te verstrekken, of om afdelings kaarten te gebruiken.

 • Bekijk alle units en hun type kaart

  Persoonlijk NSBC   

  Afdelings NSBC 

  LISA

  GA

  ET

  CFM

  ITC

  FINANCE

  EEMCS

  MC

  BMS

  CES

  TNW


  HR


  SP


Voor het boeken van reizen kun je gebruik maken van de Mijn NS Zakelijk PORTAL

Lees voor het eerste gebruik ook goed de gebruikersvoorwaarden; 

 • Gebruikersvoorwaarden UT NS business card

  ALGEMEEN

  Voor dienstreizen binnenland per openbaar vervoer maken medewerkers gebruik van de NS Business Card. Het declareren van andere vervoerbewijzen is voor dienstreizen binnenland niet mogelijk.

  Er bestaan twee soorten NS Business Cards: de persoonlijke kaart en de afdelingskaart.

  De persoonlijke kaart staat op naam van/wordt beheerd door de medewerker op wiens naam de kaart is gesteld. De NS Business Card mag uitsluitend door deze persoon worden gebruikt. De eenheid (faculteit of dienst) bepaalt wie de beschikking krijgt over een persoonlijke kaart.

  De afdelingskaart staat op naam van/wordt beheerd door een eenheid. Medewerkers die geen persoonlijke kaart ontvangen, maken voor dienstreizen binnenland gebruik van een door de eenheid te verstrekken afdelingskaart.

  Door het in ontvangst nemen van een persoonlijke kaart dan wel het plaatsen van een handtekening in het register van een afdelingskaart, stemt de medewerker in met de voorwaarden die gelden voor gebruik van de NS Business Card.

  GEBRUIK

  1. De NS Business Card is als regel uitsluitend bestemd voor het maken van UT dienstreizen per openbaar vervoer binnen Nederland. Gebruik van de kaart voor andere doeleinden, is alleen toegestaan in de onder 2. beschreven situatie.
  2. Een persoonlijke NS Business Card die is voorzien van een door de UT ingekocht OV abonnement, mag door de medewerker worden gebruikt voor woon-werkverkeer. Gebruik voor andere privédoeleinden is uitsluitend toegestaan als en voor zover dit kosteloos kan binnen het aan de NS Business Card gekoppelde OV abonnement.
  3. De medewerker mag de NS Business Card alleen gebruiken als vervoerbewijs voor het openbaar vervoer en voor het stallen van een fiets in een NS-fietsenstalling op het station.
   Indien de leidinggevende hiervoor voorafgaand aan de dienstreis toestemming geeft, mag de medewerker de NS Business Card ook gebruiken voor een (trein)taxirit vanaf het station naar de plaats van bestemming en voor het gebruik van Q-park P+R terreinen.
   Gebruik van alle overige diensten van de NS Business Card is niet toegestaan.
  4. De medewerker mag de NS Business Card niet aan derden uitlenen of er derden gebruik van laten maken.
  5. Bij correct gebruik van de NS Business Card zijn hieraan voor de medewerker geen kosten verbonden.
  6. Indien de NS aan de UT een correctietarief in rekening brengt omdat een medewerker de NS Business Card niet correct heeft gebruikt, dan kan de eenheid de hieraan verbonden kosten verhalen op de betreffende medewerker.
  7. Indien een medewerker de NS Business Card oneigenlijk gebruikt of misbruikt, dan zal de UT alle daaraan verbonden kosten verrekenen met aan de betreffende medewerker te verrichten betalingen (salaris, toelage, vergoedingen e.d.).
  8. Oneigenlijk gebruik en misbruik van de NS Business Card wordt beschouwd als plichtsverzuim in de zin van de Regeling Disciplinaire Maatregelen UT.

  DIEFSTAL, VERLIES OF BESCHADIGING

  1. De medewerker meldt diefstal of verlies van de NS Business Card onmiddellijk bij de contactpersoon van de eenheid (zie 'Vraag en Antwoord' onderaan).
  2. Als een medewerker diefstal of verlies van de NS Business Card niet onmiddellijk meldt, dan kan de eenheid de hieraan verbonden kosten verhalen op de medewerker.
  3. Vervanging van de persoonlijke NS-Business Card bij diefstal, vermissing of beschadiging verloopt via de contactpersoon van de eenheid (zie 'Vraag en Antwoord' onderaan).

  INLEVEREN NS BUSINESS CARD

  1. De medewerker aan wie een persoonlijke NS Business Card ter beschikking is gesteld, levert deze bij de beëindiging van het dienstverband uiterlijk op de laatste werkdag in bij de contactpersoon van de eenheid.
  2. De medewerker die voor een dienstreis gebruik heeft gemaakt van afdelingskaart levert de NS Business Card na terugkomst zo spoedig mogelijk in bij het secretariaat waar de kaart is opgehaald.
  3. De medewerker die de beschikking heeft gekregen over een persoonlijke NS Business Card maar deze niet wil (blijven) gebruiken, kan de kaart inleveren bij de contactpersoon van de eenheid.
  4. Bij misbruik of ongeoorloofd gebruik van de NS Business Card wordt deze ingenomen.
  5. Bij inlevering/inname van de persoonlijke NS Business Card ontvangt de medewerker een bewijs van inlevering.

Persoonlijke NS-BC

 • Activeren Mijn NS Zakelijk

  Activeren van de persoonlijke NS-BC (eenmalig)

  De NS-BC is bij ontvangst al geactiveerd. Je kunt door in- en uitchecken direct gebruik maken van bus, tram, metro en trein. Voor een overzicht van je gemaakte reizen, het wisselen van klasse of het aanpassen van een OFI-nummer is het nodig dat je een Mijn NS Zakelijk account aanmaakt.

  GEGEVENS DIE NODIG ZIJN BIJ DE 1E KEER INLOGGEN

  • Kaartnummer
  • Pincode (default laatste vier cijfers van het kaartnummer)

  GA NAAR WWW.NS.NL/MIJNNSZAKELIJK

  Klik onder ‘heeft u nog geen Mijn NS Zakelijk-account’ op hier naast de afbeelding van de nieuwe NS-BC.

  Vul je emailadres in om een inlogaccount voor Mijn NS Zakelijk aan te maken. Het aanmaken van een inlogaccount is eenmalig.

  Klik vervolgens op versturen

  Activeer je account

  Na het succesvol aanmaken van een Mijn NS Zakelijk account ontvang je een email met daarin een link om het account te activeren

  Volg de instructies in de mail om je account te activeren

  Na klikken op de link in de e-mail verschijnt het volgende scherm.

  Kies een eigen wachtwoord. Voer de gegevens in en klik vervolgens op ‘Opslaan’

 • Boeken/reizen met de NS-BC

  Hoe werkt de Persoonlijke NS Business Card?

  De NS-BC is voorlopig alleen bedoeld voor binnenlandse dienstreizen met het OV en / of woon-werkverkeer met het OV (wanneer vooraf vastgesteld door HR). Let op: De NS-BC is dus NIET voor privégebruik en / of internationale (trein-)reizen. Lees voor gebruik de gebruikersvoorwaarden.

  • Gebruikersvoorwaarden UT NS business card

   ALGEMEEN

   Voor dienstreizen binnenland per openbaar vervoer maken medewerkers gebruik van de NS Business Card. Het declareren van andere vervoerbewijzen is voor dienstreizen binnenland niet mogelijk.

   Er bestaan twee soorten NS Business Cards: de persoonlijke kaart en de afdelingskaart.

   De persoonlijke kaart staat op naam van/wordt beheerd door de medewerker op wiens naam de kaart is gesteld. De NS Business Card mag uitsluitend door deze persoon worden gebruikt. De eenheid (faculteit of dienst) bepaalt wie de beschikking krijgt over een persoonlijke kaart.

   De afdelingskaart staat op naam van/wordt beheerd door een eenheid. Medewerkers die geen persoonlijke kaart ontvangen, maken voor dienstreizen binnenland gebruik van een door de eenheid te verstrekken afdelingskaart.

   Door het in ontvangst nemen van een persoonlijke kaart dan wel het plaatsen van een handtekening in het register van een afdelingskaart, stemt de medewerker in met de voorwaarden die gelden voor gebruik van de NS Business Card.

   GEBRUIK

   1. De NS Business Card is als regel uitsluitend bestemd voor het maken van UT dienstreizen per openbaar vervoer binnen Nederland. Gebruik van de kaart voor andere doeleinden, is alleen toegestaan in de onder 2. beschreven situatie.
   2. Een persoonlijke NS Business Card die is voorzien van een door de UT ingekocht OV abonnement, mag door de medewerker worden gebruikt voor woon-werkverkeer. Gebruik voor andere privédoeleinden is uitsluitend toegestaan als en voor zover dit kosteloos kan binnen het aan de NS Business Card gekoppelde OV abonnement.
   3. De medewerker mag de NS Business Card alleen gebruiken als vervoerbewijs voor het openbaar vervoer en voor het stallen van een fiets in een NS-fietsenstalling op het station.
    Indien de leidinggevende hiervoor voorafgaand aan de dienstreis toestemming geeft, mag de medewerker de NS Business Card ook gebruiken voor een (trein)taxirit vanaf het station naar de plaats van bestemming en voor het gebruik van Q-park P+R terreinen.
    Gebruik van alle overige diensten van de NS Business Card is niet toegestaan.
   4. De medewerker mag de NS Business Card niet aan derden uitlenen of er derden gebruik van laten maken.
   5. Bij correct gebruik van de NS Business Card zijn hieraan voor de medewerker geen kosten verbonden.
   6. Indien de NS aan de UT een correctietarief in rekening brengt omdat een medewerker de NS Business Card niet correct heeft gebruikt, dan kan de eenheid de hieraan verbonden kosten verhalen op de betreffende medewerker.
   7. Indien een medewerker de NS Business Card oneigenlijk gebruikt of misbruikt, dan zal de UT alle daaraan verbonden kosten verrekenen met aan de betreffende medewerker te verrichten betalingen (salaris, toelage, vergoedingen e.d.).
   8. Oneigenlijk gebruik en misbruik van de NS Business Card wordt beschouwd als plichtsverzuim in de zin van de Regeling Disciplinaire Maatregelen UT.

   DIEFSTAL, VERLIES OF BESCHADIGING

   1. De medewerker meldt diefstal of verlies van de NS Business Card onmiddellijk bij de contactpersoon van de eenheid (zie 'Vraag en Antwoord' onderaan).
   2. Als een medewerker diefstal of verlies van de NS Business Card niet onmiddellijk meldt, dan kan de eenheid de hieraan verbonden kosten verhalen op de medewerker.
   3. Vervanging van de persoonlijke NS-Business Card bij diefstal, vermissing of beschadiging verloopt via de contactpersoon van de eenheid (zie 'Vraag en Antwoord' onderaan).

   INLEVEREN NS BUSINESS CARD

   1. De medewerker aan wie een persoonlijke NS Business Card ter beschikking is gesteld, levert deze bij de beëindiging van het dienstverband uiterlijk op de laatste werkdag in bij de contactpersoon van de eenheid.
   2. De medewerker die voor een dienstreis gebruik heeft gemaakt van afdelingskaart levert de NS Business Card na terugkomst zo spoedig mogelijk in bij het secretariaat waar de kaart is opgehaald.
   3. De medewerker die de beschikking heeft gekregen over een persoonlijke NS Business Card maar deze niet wil (blijven) gebruiken, kan de kaart inleveren bij de contactpersoon van de eenheid.
   4. Bij misbruik of ongeoorloofd gebruik van de NS Business Card wordt deze ingenomen.
   5. Bij inlevering/inname van de persoonlijke NS Business Card ontvangt de medewerker een bewijs van inlevering.

  REIZEN MET IN- EN UITCHECKEN

  Met de NS-BC reis je door het in- en uitchecken op stations en in bus, tram of metro.

  REIZEN MET KORTING

  Standaard zit er op de persoonlijke NS-Businesskaarten geen korting. Per reiziger kan de contactpersoon van je afdeling kortingsabonnementen maandelijks aan- en uitzetten. In Mijn NS Zakelijk kun je zien of er momenteel een abonnement geactiveerd is op jouw kaart. Reis je de komende tijd veel buiten de spits in het OV, neem dan contact op met de contactpersoon van je afdeling om de dalkorting te laten activeren!

  Mijn NS Zakelijk

  Inzien en wijzigen van reisgegevens kan via Mijn NS Zakelijk.

  Heb je nog geen toegang, dan kun je deze aanvragen via de inlogpagina. Wanneer je alleen je wachtwoord kwijt bent, kun je dat op de inlogpagina zelf opnieuw aanvragen.

  Als het niet lukt om in te loggen, of je bent je inloggevens kwijt, neem dan contact op met Klantenservice NS Zakelijk via telefoonnummer 030-3001111 of nszakelijk@ns.nlexterne link

  MEER INFORMATIE OF CONTACT

  Ben je de kaart vergeten, is deze gestolen, wil je een nieuwe aanvragen of iets wijzigen? Kijk dan bij 'Vraag & Antwoord' (onderaand de pagina) voor meer informatie. Bij vragen over de verstrekking van de NS-BC of bij verlies of diefstal kun je contact opnemen met je contactpersoon (zie 'Vraag & Antwoord' onderaan de pagina) .

  Meer informatie over de NS-BC is te vinden op www.ns.nl/zakelijk/reizen. Bij vragen over het reizen met je NS-BC kun je rechtstreeks contact opnemen met de NS via telefoonnummer 030 300 11 11 of via e-mail: nszakelijk@ns.nl

  TAXIRIT 

  Een taxirit boek je online of telefonisch via 0900-204 2000 (0,10 euro p.m.).

  Log online in met je emailadres en wachtwoord. Zorg bij het boeken van een taxi dat je vooraf toestemming hebt van je leidinggevende.

  De taxi wacht 5 minuten op de afgesproken plaats. Je Treintaxirit naar het station vraag je minimaal een half uur van te voren aan. Je kunt je rit wijzigen of annuleren tot 30 minuten voor het afgesproken ophaaltijdstip. Wanneer je een taxi wilt boeken tussen 1.00 en 7.00 uur moet u dit minimaal 24 uur van tevoren doen

 • Overige diensten

  NS Business Card overige diensten en producten

  WEL

  NIET

  • Trein
  • NS Fietsenstalling
  • Bus, tram, metro

  Gratis voor kaarthouders:

  • NS Hispeed Lounge
  • Taxi (onder voorwaarden wel: vooraf toestemming)
  • Q-park (onder voorwaarden wel: vooraf toestemming), park&ride
  • OV-fiets en NS Scooter
  • Greenwheels

  Fiets stallen 

  Met je NS Business Card kun je nu ook je fiets stallen in 36 NS fietsenstallingen op het station.

  Je fiets op het station stallen

  • Vertel de stallingbeheerder dat je gebruik wilt maken van NS‑fietsenstalling Stallen‑Op‑Pas.  
  • De stallingbeheerder scant je NS Business Card, plakt een sticker met streepjescode op je zadelbuis en geeft je een kaartje met hetzelfde nummer. Vervolgens stal je je fiets.  
  • Als je je fiets weer ophaalt, scant de stallingbeheerder de streepjescode van de sticker op de fiets opnieuw en vervolgens kun je vertrekken.

  Stations waar je je fiets met de NS-BC kunt stallen

  Alkmaar, Alphen a/d Rijn, Amersfoort, Amsterdam Centraal (2 stallingen), Arnhem, Assen, Breda, Delft, Den Haag Centraal, Den Haag HS, Dordrecht, Ede Wageningen Zuidzijde, Eindhoven (2 stallingen), Gouda Noordzijde, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Hilversum, Hoorn, Leeuwarden, Leiden (2 stallingen), Maastricht, Meppel, Nijmegen, Roermond, Rotterdam Centraal (2 stallingen), Tilburg, Utrecht (Oost- en Westzijde), Venlo, Weesp, Woerden, Zwolle.

  Pilot Stallen op Pas in Enschede

  Vanaf 1 mei 2012 is Enschede één van de locaties voor stallen op pas door middel van de NS Business Card.

  MEER INFORMATIE

  Kijk voor meer informatie over fietsenstallingen op station in Nederland op de website van NS Fiets.

  NS HISPEED LOUNGE

  NS Business Card houders kunnen gratis gebruik maken van de NS Hispeed Lounges op de stations in Amsterdam, Rotterdam en Schiphol. Voor meer informatie: www.nshispeed.nl/nl/treinstations/ns-hispeed-lounge

  TAXI

  Voor het boeken van een taxi dien je vooraf toestemming te hebben van je leidinggevende!

  Zie ook ‘gebruikersvoorwaarden’ en ‘maatregelen bij misbruik’

  Taxirit boeken

  • Log in op www.ns.nl/mijnnszakelijk met je emailadres en wachtwoord.
  • Vul de gevraagde gegevens in. 
  • Boek je een taxirit met een afdelingskaart, vermeld dan ook je naam in het opmerkingenveld

  Telefonisch boeken

  • Bel 0900 - 204 2000 (0,10 euro p.m.).

  Gegevens nodig voor het boeken van een taxi

  • Het nummer en de bijbehorende pincode van je NS Businesscard.
  • Je reisgegevens: vertrek- en eindpunt, reisdatum, vertrektijd.

  Let op

  • Je taxi wacht 5 minuten op de afgesproken plaats.
  • Je (trein)taxirit naar het station boek je online of je vraagt deze telefonisch minimaal een half uur van te voren aan. Je rit vanaf het station kun je alleen via de Treintaxizuil aanvragen en dus niet wijzigen.
  • Om gebruik te mogen maken van een taxi dien je vooraf toestemming te hebben van je leidinggevende

  GREENWHEELS-AUTO 

  Het huren van een Greenwheels-auto met de NS Business Card is bij Universiteit Twente niet toegestaan.

  De UT heeft voor huurauto's een contract met Munsterhuis. Voor meer informatie over het huren van voertuigen via Munsterhuis.

  OV-FIETS EN NS-SCOOTER

  Het is voor medewerkers van de UT niet toegestaan met hun NS Business Card gebruik te maken van de Q-park park & ride voorzieningen, de OV-fiets of NS-scooter.

  De Universiteit Twente heeft geen overeenkomst met de NS voor het gebruik deze diensten.

Afdeling NS-BC

 • Hoe werkt de afdeling NS-BC

  Hoe werkt de Afdelings-NS Businesskaart?

  De NS-BC afdelingskaart is alleen bedoeld voor binnenlandse dienstreizen met het OV.

  Let op: De NS-BC afdelingskaart is dus NIET voor privégebruik, woon-werkverkeer en/of internationale reizen.

  Lees voor gebruik de gebruikersvoorwaarden

  • Gebruikersvoorwaarden UT NS business card

   ALGEMEEN

   Voor dienstreizen binnenland per openbaar vervoer maken medewerkers gebruik van de NS Business Card. Het declareren van andere vervoerbewijzen is voor dienstreizen binnenland niet mogelijk.

   Er bestaan twee soorten NS Business Cards: de persoonlijke kaart en de afdelingskaart.

   De persoonlijke kaart staat op naam van/wordt beheerd door de medewerker op wiens naam de kaart is gesteld. De NS Business Card mag uitsluitend door deze persoon worden gebruikt. De eenheid (faculteit of dienst) bepaalt wie de beschikking krijgt over een persoonlijke kaart.

   De afdelingskaart staat op naam van/wordt beheerd door een eenheid. Medewerkers die geen persoonlijke kaart ontvangen, maken voor dienstreizen binnenland gebruik van een door de eenheid te verstrekken afdelingskaart.

   Door het in ontvangst nemen van een persoonlijke kaart dan wel het plaatsen van een handtekening in het register van een afdelingskaart, stemt de medewerker in met de voorwaarden die gelden voor gebruik van de NS Business Card.

   GEBRUIK

   1. De NS Business Card is als regel uitsluitend bestemd voor het maken van UT dienstreizen per openbaar vervoer binnen Nederland. Gebruik van de kaart voor andere doeleinden, is alleen toegestaan in de onder 2. beschreven situatie.
   2. Een persoonlijke NS Business Card die is voorzien van een door de UT ingekocht OV abonnement, mag door de medewerker worden gebruikt voor woon-werkverkeer. Gebruik voor andere privédoeleinden is uitsluitend toegestaan als en voor zover dit kosteloos kan binnen het aan de NS Business Card gekoppelde OV abonnement.
   3. De medewerker mag de NS Business Card alleen gebruiken als vervoerbewijs voor het openbaar vervoer en voor het stallen van een fiets in een NS-fietsenstalling op het station.
    Indien de leidinggevende hiervoor voorafgaand aan de dienstreis toestemming geeft, mag de medewerker de NS Business Card ook gebruiken voor een (trein)taxirit vanaf het station naar de plaats van bestemming en voor het gebruik van Q-park P+R terreinen.
    Gebruik van alle overige diensten van de NS Business Card is niet toegestaan.
   4. De medewerker mag de NS Business Card niet aan derden uitlenen of er derden gebruik van laten maken.
   5. Bij correct gebruik van de NS Business Card zijn hieraan voor de medewerker geen kosten verbonden.
   6. Indien de NS aan de UT een correctietarief in rekening brengt omdat een medewerker de NS Business Card niet correct heeft gebruikt, dan kan de eenheid de hieraan verbonden kosten verhalen op de betreffende medewerker.
   7. Indien een medewerker de NS Business Card oneigenlijk gebruikt of misbruikt, dan zal de UT alle daaraan verbonden kosten verrekenen met aan de betreffende medewerker te verrichten betalingen (salaris, toelage, vergoedingen e.d.).
   8. Oneigenlijk gebruik en misbruik van de NS Business Card wordt beschouwd als plichtsverzuim in de zin van de Regeling Disciplinaire Maatregelen UT.

   DIEFSTAL, VERLIES OF BESCHADIGING

   1. De medewerker meldt diefstal of verlies van de NS Business Card onmiddellijk bij de contactpersoon van de eenheid (zie 'Vraag en Antwoord' onderaan).
   2. Als een medewerker diefstal of verlies van de NS Business Card niet onmiddellijk meldt, dan kan de eenheid de hieraan verbonden kosten verhalen op de medewerker.
   3. Vervanging van de persoonlijke NS-Business Card bij diefstal, vermissing of beschadiging verloopt via de contactpersoon van de eenheid (zie 'Vraag en Antwoord' onderaan).

   INLEVEREN NS BUSINESS CARD

   1. De medewerker aan wie een persoonlijke NS Business Card ter beschikking is gesteld, levert deze bij de beëindiging van het dienstverband uiterlijk op de laatste werkdag in bij de contactpersoon van de eenheid.
   2. De medewerker die voor een dienstreis gebruik heeft gemaakt van afdelingskaart levert de NS Business Card na terugkomst zo spoedig mogelijk in bij het secretariaat waar de kaart is opgehaald.
   3. De medewerker die de beschikking heeft gekregen over een persoonlijke NS Business Card maar deze niet wil (blijven) gebruiken, kan de kaart inleveren bij de contactpersoon van de eenheid.
   4. Bij misbruik of ongeoorloofd gebruik van de NS Business Card wordt deze ingenomen.
   5. Bij inlevering/inname van de persoonlijke NS Business Card ontvangt de medewerker een bewijs van inlevering.

  VERKRIJGEN VAN DE AFDELINGSKAART

  De NS-Business Card van je eenheid of afdeling is meestal op te halen bij je secretariaat. Mocht dit niet zo zijn, dan kun je bij je contactpersoon navraag doen over de exacte beheerder van je afdelingskaart.

  Bij het afhalen van de kaart noteer je je reisgegevens in het register. Hierbij geef je o.a. aan of er op een afwijkend OFI-nummer geboekt moet worden

  REIZEN MET IN- EN UITCHECKEN

  Bij een afdelingskaart is het reizen door middel van in- en uitchecken automatisch geactiveerd. In principe kan er dus direct gereisd worden.

  Let echter op de volgende dingen:

  • Check ALTIJD in en uit. Als je vergeet uit te checken, ga dan terug naar een station en check alsnog uit, zodat er geen correctietarief wordt afgeschreven.
  • Wanneer je op een andere OFI-nummer reist dan het standaard afdelingsnummer, dien je dit bekend te maken bij je beheerder. Deze heeft dan de mogelijkheid dit achteraf als kenmerk toe te voegen aan de reisgegevens.

  MEER INFORMATIE OF CONTACT

  Meer informatie over het reizen met de NS-BC kun je vinden op de site van de NS onder Reizen met de NS Business Card.

  Ben je de kaart vergeten, is deze gestolen, wil je een nieuwe aanvragen of iets wijzigen? Kijk dan bij 'Vraag & Antwoord' onderaan de pagina voor meer informatie.

  Bij vragen over het reizen met je NS-BC kun je rechtstreeks contact opnemen met de NS via telefoonnummer 030 300 11 11 (tussen 8:30 uur en 17:00 uur) of via e-mail: nszakelijk@ns.nl.

  Bij vragen over de verstrekking van de NS-BC of bij verlies of diefstal kun je contact opnemen met je contactpersoon.

 • Instructie secretariaten/beheer

  Instructie voor secretariaten / kaartbeheerders

  Binnen Mijn NS Zakelijk heb je als secretariaat / kaartbeheerder binnen je eigen account de beschikking over het beheergedeelte van de afdelingskaarten voor boeken van reizen, inzien van transacties en doorgeven van wijzigingen.

  BEHEER VAN EEN AFDELINGSKAART IN HET KORT:

  • Medewerkers die een zakelijke treinreis willen maken halen een afdelingskaart op bij de kaartbeheerder / het secretariaat
  • De kaartbeheerder laat het register invullen door de medewerker aan wie de Business Card wordt meegegeven
  • Hierbij worden o.a. OFI-nummer, reisgegevens, dag van afgifte en handtekening gevraagd (anders dan voorheen wordt er alleen gereisd via in- en uitchecken!)
  • De kaartbeheerder neemt na de gemaakte reis de kaart weer in en tekent deze af in het register (handtekening voor ontvangst) 
  • Achteraf controleert de kaartbeheerder achteraf of de OFI-nummers als kenmerk moeten worden toegevoegd (wanneer deze afwijken van het standaard aan de kaart toegewezen OFI-nummer)

  WIE KAN EEN ACCOUNT AANMAKEN VOOR AFDELINGSKAARTEN?

  In de meeste gevallen is het beheer van en het boeken op de afdelingskaarten ondergebracht bij de secretariaten / kaartbeheerders. De afdelingskaarten zijn door de (centrale) contactpersoon toegevoegd en ondergebracht bij een beheermodule binnen je persoonlijke Mijn NS Zakelijk account. Het wijzigen van kostenplaatsen en inzien van de reisgegevens verloopt op deze manier altijd via één centraal punt.

  HET AANMAKEN VAN EEN ACCOUNT (EENMALIG)

  Als je nog niet beschikt over een account, kun je deze aanmaken via www.ns.nl/mijnnszakelijk (volg de instructies op het scherm). De (centrale) contactpersoon kan afdelingskaarten toevoegen aan jouw account onder het beheerdersgedeelte.

  MIJN NS ZAKELIJK OMGEVING

  KENMERK AAN EEN REIS TOEVOEGEN

  Als het OFI-nummer (door NS “kenmerk” genoemd) van de reis die is gemaakt met de Afdelingskaart gewijzigd moet worden, kies je voor kenmerk aan reis toevoegen. Je krijgt dan een overzicht te zien van de gemaakte reizen; zogenaamde Transacties. Is er gereisd met Check-in en Check-out dan kun je hier achteraf (na 2 dagen) het OFI-nummer wijzigen. Zie verder het onderdeel “Wijzigen van kostenplaatsen en het terugvinden van reishistorie” in deze instructie.

  De kenmerken staan vermeld in de eerstvolgende factuurspecificatie (.csv). Daarnaast is het mogelijk om via een standaard button het kenmerk privé, woonwerk of zakelijk aan hun reis toevoegen. In het geval van een afdelingskaart zal het echter altijd om een zakelijke reis gaan.

  Ook zie je in het startscherm nog knoppen voor Taxi, Greenwheels en Fyra. Medewerkers van de Universiteit mogen van deze reisopties echter geen gebruik maken. (Taxi alleen met uitdrukkelijke toestemming vooraf van leidinggevende)

  WIJZIGEN VAN KOSTENPLAATSEN EN HET TERUGVINDEN VAN REISHISTORIE

  Na een reis kun je de kostenplaats wijzigen via het transactieoverzicht op Mijn NS Zakelijk. Kies daarvoor in het startscherm van Mijn NS Zakelijk voor de optie Kenmerk aan reis toevoegen. Selecteer vervolgens de juiste Afdelingskaart om een overzicht te krijgen van de gemaakte reizen. Je kunt op verschillende manieren zoeken naar gemaakte reizen in het transactieoverzicht. Dit wijst zich vanzelf. LET OP! Treinreizen zijn circa 2 dagen na reisdatum zichtbaar in dit overzicht. Klik bij de reis waarvoor het kenmerk moet worden gewijzigd op Kenmerk toevoegen en vul vervolgens het juiste OFI-nummer in (alleen cijfers, zonder verbindingsstreepje). Klik op Opslaan.

  VRAGEN

  Bij problemen met het aanmaken van uw account of het boeken van een reis kun je direct contact opnemen met de klantenservice van NS Zakelijk via nummer 030-300 11 11 (op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur) of per e-mail naar  nszakelijk@ns.nl.

  Natuurlijk kun je ook contact opnemen met de contactpersoon voor je eenheid.

 • Overige diensten

  WEL

  NIET

  • Trein
  • NS Fietsenstalling
  • Bus, tram, metro

  Gratis voor kaarthouders:

  • NS Hispeed Lounge
  • Taxi (onder voorwaarden wel: vooraf toestemming)
  • Q-park (onder voorwaarden wel: vooraf toestemming), park&ride
  • OV-fiets en NS Scooter
  • Greenwheels

  Fiets stallen 

  Met je NS Business Card kun je nu ook je fiets stallen in 36 NS fietsenstallingen op het station.

  Je fiets op het station stallen

  • Vertel de stallingbeheerder dat je gebruik wilt maken van NS‑fietsenstalling Stallen‑Op‑Pas.  
  • De stallingbeheerder scant je NS Business Card, plakt een sticker met streepjescode op je zadelbuis en geeft je een kaartje met hetzelfde nummer. Vervolgens stal je je fiets.  
  • Als je je fiets weer ophaalt, scant de stallingbeheerder de streepjescode van de sticker op de fiets opnieuw en vervolgens kun je vertrekken.

  Stations waar je je fiets met de NS-BC kunt stallen

  Alkmaar, Alphen a/d Rijn, Amersfoort, Amsterdam Centraal (2 stallingen), Arnhem, Assen, Breda, Delft, Den Haag Centraal, Den Haag HS, Dordrecht, Ede Wageningen Zuidzijde, Eindhoven (2 stallingen), Gouda Noordzijde, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Hilversum, Hoorn, Leeuwarden, Leiden (2 stallingen), Maastricht, Meppel, Nijmegen, Roermond, Rotterdam Centraal (2 stallingen), Tilburg, Utrecht (Oost- en Westzijde), Venlo, Weesp, Woerden, Zwolle.

  Pilot Stallen op Pas in Enschede

  Vanaf 1 mei 2012 is Enschede één van de locaties voor stallen op pas door middel van de NS Business Card.

  MEER INFORMATIE

  Kijk voor meer informatie over fietsenstallingen op station in Nederland op de website van NS Fiets.

  NS HISPEED LOUNGE

  NS Business Card houders kunnen gratis gebruik maken van de NS Hispeed Lounges op de stations in Amsterdam, Rotterdam en Schiphol. Voor meer informatie: www.nshispeed.nl/nl/treinstations/ns-hispeed-lounge

  TAXI

  Voor het boeken van een taxi dien je vooraf toestemming te hebben van je leidinggevende!

  Zie ook ‘gebruikersvoorwaarden’ en ‘maatregelen bij misbruik’

  Taxirit boeken

  • Log in op www.ns.nl/mijnnszakelijk met je emailadres en wachtwoord.
  • Vul de gevraagde gegevens in. 
  • Boek je een taxirit met een afdelingskaart, vermeld dan ook je naam in het opmerkingenveld

  Telefonisch boeken

  • Bel 0900 - 204 2000 (0,10 euro p.m.).

  Gegevens nodig voor het boeken van een taxi

  • Het nummer en de bijbehorende pincode van je NS Businesscard.
  • Je reisgegevens: vertrek- en eindpunt, reisdatum, vertrektijd.

  Let op

  • Je taxi wacht 5 minuten op de afgesproken plaats.
  • Je (trein)taxirit naar het station boek je online of je vraagt deze telefonisch minimaal een half uur van te voren aan. Je rit vanaf het station kun je alleen via de Treintaxizuil aanvragen en dus niet wijzigen.
  • Om gebruik te mogen maken van een taxi dien je vooraf toestemming te hebben van je leidinggevende

  GREENWHEELS-AUTO 

  Het huren van een Greenwheels-auto met de NS Business Card is bij Universiteit Twente niet toegestaan.

  De UT heeft voor huurauto's een contract met Munsterhuis. Voor meer informatie over het huren van voertuigen via Munsterhuis.

  OV-FIETS EN NS-SCOOTER

  Het is voor medewerkers van de UT niet toegestaan met hun NS Business Card gebruik te maken van de Q-park park & ride voorzieningen, de OV-fiets of NS-scooter.

  De Universiteit Twente heeft geen overeenkomst met de NS voor het gebruik deze diensten.


Vraag & Antwoord

 • NS klantenservice

  Vragen of meer informatie over het gebruik van de NS-BC en het reizen met de trein

  Voor vragen over het reizen met de trein en het gebruik van de NS-BC tijdens het reizen kun je terecht bij de NS via de klantenservice 030 - 300 11 11 of door het sturen van een email naar nszakelijk@ns.nl

  Veel informatie is ook te vinden op de website van de NS en de bijbehorende “faq”.

 • Contactpersonen

  Per eenheid is er een contactpersoon aangewezen. Deze contactpersoon kan informatie verstrekken over de uitgifte van afdelingskaarten en de registratieprocedures. Ook diefstal, verlies, etc. van je kaart kun je bij deze persoon doorgeven.

  Voor vragen over het reizen of het gebruik van de NS Businesscard kun je terecht bij de klantenservice van NS Zakelijk; telefonisch via 030 - 300 11 11, e-mail naar nszakelijk@ns.nl.

  CONTACTPERSONEN

  Bij langdurige afwezigheid van je contactpersoon of bij dringende zaken kun je ook contact opnemen met FINANCE, A. Wiggers, UT contactpersoon. Ook personen die niet onder een van eenheden uit de lijst vallen kunnen contact opnemen met de Centrale Kas.

 • FAQ

  ALGEMEEN

  • Wie krijgt de NS Business Card?

   Je eenheid heeft een keuze gemaakt voor de persoonlijke of afdelingskaart op basis van zakelijk reisgedrag binnen de eenheid. Medewerkers die geen persoonlijke NS Business Card ontvangen, kunnen voor zakelijke OV- reizen gebruik maken van de afdelingskaart die bij het secretariaat/kaartbeheerder te verkrijgen is. Medewerkers die vanuit de UT gebruik maken van woonwerkregeling voor OV, ontvangen ongeacht de keuze van hun afdeling altijd een persoonlijke kaart.

  • Hoe lang is de NS Business Card geldig?

   De nieuwe NS Business Card is in principe 5 jaar geldig.

  • Vanaf wanneer moet ik de NS Business Card gebruiken?

   Vanaf 1 maart 2012 kunnen alle medewerkers van de UT voor zakelijke OV-reizen gebruik maken van de persoonlijke NS Business Card of de afdelingskaart. Het is niet mogelijk om na 1 maart 2012 een ander vervoerbewijs te declareren voor je dienstreis met de trein.

  • Hoe kan ik het OFI-nummer wijzigen?

   De kaart is gekoppeld aan het OFI-nummer van de afdeling of bij een persoonlijke kaart aan het OFI-nummer waar ook de salariskosten van de medewerker op geboekt worden. Naar dit OFI-nummer worden alle kosten van de met die kaart gemaakte reizen doorbelast. Wil je een bepaalde reis ten laste laten komen van een ander OFI-nummer, omdat je voor meerdere afdelingen of projecten werkt, dan kun je dat aangeven in het veld kenmerk bij het boeken van de reis. Dit kenmerk prevaleert boven het aan de kaart gekoppelde OFI-nummer. Bij check in/out kun je het OFI-nummer wijzigen na reisdatum via Mijn NS Zakelijk onder Kenmerk aan reis toevoegen - managen reishistorie. Gebruikers van een afdelingskaart kunnen het OFI-nummer veelal vooraf doorgeven aan de kaartbeheerder, waarna deze het aan kan passen. Bij de nieuwe Businesskaart is het tevens mogelijk het OFI-nummer permanent te laten veranderen. Neem daarvoor contact op met je contactpersoon.

   Let op! Voer in het veld kenmerk uitsluitend het OFI-nummer in. Géén extra tekst of verbindingsstreepje na de eerste drie cijfers toevoegen, het kenmerk wordt namelijk automatisch ingelezen.

  • Waar kan ik mijn reisgegevens inzien?

   Reisgegevens zijn vanaf circa 2 dagen na de gemaakte reis, in te zien op Mijn NS Zakelijk.

  • Hoe worden de reiskosten verrekend?

   De rekening wordt maandelijks naar UT gestuurd. Je NS Business Card bevat een persoonlijk kenmerk (OFI-nummer), waardoor de factuur automatisch ten laste komt van je eenheid. Standaard wordt aan de persoonlijke NS Business Card het OFI-nummer gekoppeld waar ook de salariskosten van de betreffende medewerker op worden geboekt. Indien de kosten van een dienstreis ten laste van een ander (project-)nummer moeten komen, bijvoorbeeld in het geval de kosten gedeclareerd worden bij een derde, kan het OFI-nummer achteraf aangepast worden. Alleen de kosten van de betreffende reis worden dan belast op het afwijkende OFI-nummer. Overigens geldt deze mogelijkheid ook bij de afdelingskaart, die gekoppeld is aan het OFI-nummer van de betreffende eenheid. Woon-werkverkeer komt eerst ten laste van HR, die dit dan verrekend bij de salarisadministratie. Wanneer je de kaart gebruikt voor woonwerkverkeer en dienstreizen is het belangrijk per reis in de portal aan te geven wat het doel was.

  • Wanneer ontvang ik een NS Business Card?

   Medio maart 2013 ontvangen UT medewerkers hun NS Business Card. Medewerkers die geen persoonlijke NS Business Card ontvangen kunnen de afdelings NS Business Card gebruiken.

   Wanneer je na februari in dienst treedt bij een eenheid met persoonlijke kaarten, duurt het circa 6 weken voordat de aanvraag voor je NS-BC is verwerkt. Hier hoef je niets voor te doen. Tot die tijd kun je gebruik maken van een afdelingskaart. Ga je werken bij een eenheid die gebruik maakt van afdelingskaarten dan kun je bij dienstreizen direct gebruik maken van de deze kaart.

  • Waarvoor kan ik de NS Business Card gebruiken?

   De NS Business Card is alleen voor het maken van zakelijke OV-reizen. Daarnaast kun je met de NS-BC tijdens dienstreizen ook gebruik maken van de NS fietsenstalling en onder voorwaarden van de taxiservice. Ook kunnen kaarthouders (+ 1 introduce gratis gebruik maken van de NS HiSpeed Lounges op de stations in Amsterdam, Rotterdam en Schiphol, zie ook de site van NS HiSpeed.

   De NS-BC kan dus NIET gebruikt worden bij privé reizen en internationale reizen en voor andere producten en diensten zoals OV-fiets en greenwheels.

  • Bij wie kan ik terecht voor vragen of meer informatie?

   Je kunt contact opnemen met de contactpersoon voor NS binnen je eenheid (zie 'Contactpersonen' onderaan de pagina) of rechtstreeks met de NS via telefoonnummer 030 300 11 11 (tussen 8:00 uur en 18:00 uur) of via e-mail: nszakelijk@ns.nl

  • Hoe weet je welk OFI-nummer er aan de kaart gekoppeld is?

   Standaard wordt aan de persoonlijke NS Business Card het OFI-nummer gekoppeld waar ook de salariskosten van de betreffende medewerker op worden geboekt. Indien de kosten van een dienstreis ten laste van een ander (project-)nummer moeten komen, bijvoorbeeld in het geval de kosten gedeclareerd worden bij een derde, kan het OFI-nummer achteraf aangepast worden. Alleen de kosten van de betreffende reis worden dan belast op het afwijkende OFI-nummer. Overigens geldt deze mogelijkheid ook bij de afdelingskaart, die gekoppeld is aan het OFI-nummer van de betreffende eenheid. Voor de meeste medewerkers zal gelden dat niet bij hen bekend is op welk OFI-nummer de salariskosten geboekt worden, in dit geval kun je er vanuit gaan dat je automatisch op het juiste nummer reist (zowel bij de persoonlijke als afdelingskaart). Voor medewerkers die vaker werken op of met verschillende projectnummers of voor verschillende afdelingen, geldt dat zij moeten opletten dat de reis op het juiste OFI-nummer geboekt wordt. Bij de contactpersoon voor NS binnen je eenheid (zie 'Contactpersonen' onderaan de pagina) is een lijst bekend met daarop de kaarten en daaraan gekoppelde OFI-nummers. Ook medewerkers die de kaart gebruiken voor zowel dienstreizen als woonwerkverkeer moeten opletten dat zij in de portal aangeven wat het doel van de reis geweest is. Dit is eenvoudig per reis aan te passen middels een uitklapmenu.

  • Kan ik nog andere vervoersbewijzen voor de treindeclareren?

   Met de invoering van de NS Business Card, zal het niet langer mogelijk zijn vervoersbewijzen voor de trein te declareren. Dit geldt dus o.a. voor papieren vervoersbewijzen en ook voor een privé trajectkaart. Busreizen en andere OV reizen dienen per 1 april 2014 ook via de NS Businesskaart gemaakt te worden en declareren zal op termijn ook daar niet meer mogelijk zijn.

  ACTIVEREN

  • Hoe kan ik mijn pincode wijzigen?

   Bij het telefonisch boeken, het aanvragen van een Mijn NS Zakelijk account, of het activeren/koppelen van een kaart aan het account, is een pincode nodig. De pincode bestaat de eerste keer uit de laatste vier cijfers van je kaartnummer. Wijzig bij het eerste gebruik deze default pincode. Ga naar Mijn NS Zakelijk om de pincode te wijzigen. Zorg er wel voor dat je de pincode goed bewaart.

   Ook beheerders van afdelingskaarten (secretariaten) wordt aangeraden, voor afgifte van de kaart, eerst in te loggen en een nieuwe pincode te kiezen.

  • Moet ik een Mijn NS (Zakelijk) account aanmaken?

   Voor het online boeken van reizen en het achteraf wijzigen of inzien van de reisgegevens, is een Mijn NS Zakelijk account nodig. Aanmaken en activeren van een account kan op www.ns.nl/mijnnszakelijk/login. Rechts kun je een account aanmaken, aan de linkerzijde log je in. Bij het activeren/aanmaken van een Mijn NS Zakelijk account zijn de pincode en het kaartnummer nodig.

   Bij afdelingskaarten beheert de kaartbeheerder/het secretariaat een centraal account voor alle kaarten.

  DE KAART

  • Wat moet ik doen bij verlies of diefstal van de NS Business Card?

   Van verlies of diefstal van de NS Business Card dien je direct melding te maken bij de contactpersoon van je eenheid. Mocht de contactpersoon onverhoopt niet bereikbaar zijn, kun je contact opnemen met de Centrale Kas van de Universiteit (zie ook contact).

  • Wat doe ik bij beëindiging van mijn dienstverband?

   Lever voor je laatste werkdag je kaart in bij de contactpersoon van je eenheid. Heb je op je kaart ook een woonwerkabonnement via de UT, dan lever je de kaart in bij HR. Vraag altijd een bewijs van afgifte.

  • Wat moet ik doen als ik mijn persoonlijke kaart niet wil?

   Wanneer je afstand wilt doen van je kaart, bijvoorbeeld omdat je nooit reist en niet het risico wilt lopen de kaart te verliezen, kun je deze inleveren bij de Centrale Kas of de contactpersoon van je eenheid. Let op! De kaart wordt vervolgens geblokkeerd.

  • Wat moet ik doen als mijn kaart defect of beschadigd is?

   Meldt dit bij de contactpersoon van je eenheid en lever de kaart daar in. Je ontvangt zo snel mogelijk een nieuwe kaart.

  • Hoe lang is mijn NS Business Card geldig?

   De nieuwe NS Business Card is 5 jaar geldig m.i.v. 1 april 2014.

  • Kost de NS Business Card mij iets?

   Nee. Bij verantwoord gebruik zijn er voor UT medewerkers geen extra kosten verbonden aan het gebruik van de NS Business Card voor dienstreizen met het OV. Als je ook voor woonwerkverkeer een kaart toegekend krijgt hangen de kosten af van je recht op vergoeding.

  • Kan ik saldo op mijn NS Business Card zetten?

   Nee. De voorwaarden van de NS Business Card staan niet toe saldo op de NS Business Card te laden. Mocht je toch saldo op de kaart hebben geladen en hier vragen over hebben, dan kunt je contact opnemen met TLS via klantenservice OV-chipkaart (0900-0980 (€ 0,10 p.m.). Tegenwoordig is al het OV in Nederland aangesloten via de NS-BC. Voor reizen met bus, tram, metro en trein is het niet nodig saldo op de kaart te laden.

  • Wat moet ik doen als ik mijn pincode ben vergeten?

   Wanneer je beschikt over een persoonlijke kaart en als een MijnNS Zakelijk account hebt, staat de pincode van de kaart in het overzichtsscherm van Mijn Business Card, bij toon pincode. Ook kun je contact opnemen met de klantenservice van de NS.

  REIZEN

  • Wat is er geregeld voor het woon-werkverkeer?

   Voor het woon-werkverkeer maakt een deel van de UT medewerkers gebruik van een trajectabonnement. Per 1 april 2014 zal dit abonnement geintegreerd worden op de NS-BC (specifieke informatie hierover ontvang je via HR). Wanneer je een woonwerkabonnement hebt voor 2e klas, kun je je kaart bij gebruik voor een dienstreis eventueel voor die dag upgraden naar 1e klas via de kaartautomaat op het station. Je zult dus zelf de afweging moeten maken of het, gezien het tijdstip van de reis, nodig is.

  • Kan ik de NS Business Card direct gebruiken?

   Ja. In- en uitchecken is standaard geactiveerd. Daarnaast kunnen medewerkers met een persoonlijke kaart een Mijn NS Zakelijk account aanvragen. Via dit account zijn gegevens in te zien, OFI nummers aan te passen en kun je aangeven of een reis woonwerkverkeer of een dienstreis betrof.

  • Kan ik nog treinreizen vooraf boeken?

   Nee, met ingang van de nieuwe NS-BC op 1 april 2014 kunnen alle reizen gemaakt worden via in- en uitchecken. Vooraf boeken mag niet meer.

  • Moet ik in- en uitchecken bij overstappen naar een andere trein?

   Als je wisselt van vervoerder (bijvoorbeeld van NS overstapt op een Syntus trein) moet uitchecken bij de ene vervoerder en weer inchecken bij de ander.

  • Kan ik met meerdere mensen op een NS Business Card reizen?

   Nee. Op iedere NS Business Card kan, net als op een gewone OV-chipkaart, slechts een persoon tegelijk reizen. Meereiskorting geldt alleen voor de kaarten waarop een (kortings-)abonnement is geactiveerd. Standaard beschikt de persoonlijke NS-BC niet over een kortingsabonnement, alleen voor veelreizigers en medewerkers die recht hebben op woonwerkverkeer zijn abonnementen geactiveerd. Of dit voor jou geldt kun je navragen bij de contactpersoon van je afdeling of voor woonwerkverkeer bij HR. Bij eenheden die alleen reizen met afdelingskaarten is er vaak 1 kaart waarop een kortingsabonnement geactiveerd is.

  • In welke klasse kan er worden gereisd?

   De kaart is standaard ingesteld op 1e klas overeenkomstig het reisbeleid van de UT, tenzij je ook recht hebt op een woonwerkabonnement via de UT, dan staat standaard 2e klas. Gebruik je de kaart voor een dienstreis, kun je afhankelijk van het tijdstip van je reis en de verwachte drukte ervoor kiezen het abonnement voor die dag op te hogen naar 1e klas.

  • Hoe pas ik de standaard reisklasse van mijn kaart aan?

   Het wisselen van de aan je kaart gekoppelde klasse gaat door middel van een online aanvraag via je Mijn NS Zakelijk account of per dag via de kaartautomaat. Wil je permanent je klasse laten wisselen, kun je dit aangeven bij de contactpersoon van je afdeling (natuurlijk wel binnen de regels).

  • Mag ik de NS Business Card ook gebruiken voor woon-werkverkeer of privéreizen?

   De NS-BC mag NIET gebruikt worden voor privéreizen. Wanneer je recht heb op een woonwerkabonnement van de UT, wordt deze per 1 april 2014 geintegreerd op de NS-BC.
   Oneigenlijk gebruik of misbruik van de kaart zal worden verhaald op de medewerker waarbij de Universiteit Twente gerechtigd is de kaart onmiddellijk in te nemen en de kosten te verrekenen met aan de medewerker te verrichten betalingen. Ten aanzien van de medewerker die de kaart oneigenlijk gebruikt kunnen disciplinaire maatregelen getroffen worden.

  • Kan ik met de NS Business Card ook andere producten of diensten gebruiken?

   Ja, maar dit geldt niet voor alle diensten. De Universiteit Twente biedt medewerkers de mogelijkheid met de NS-BC ook gebruik te maken van de NS fietsenstallingen en onder voorwaarden van (trein)taxiritten. Voor het gebruik van de taxi heb je vooraf toestemming nodig van je leidinggevende.

   Er kan dus geen gebruik worden gemaakt van overige producten en diensten zoals de OV-fiets, Greenwheels en de NS-scooter.

  • Wanneer heb ik recht op geld terug bij een vertraging?

   Bij een vertraging die langer dan een half uur duurt, heb je recht op een vergoeding van (een deel van) de ritprijs. Dit geldt ook voor reizen die je maakt met NS Business Card.

   Om een verzoek tot vergoeding in te dienen, kun je het volgende doen: Haal het formulier Geld terug bij vertraging (én de portvrije antwoordenvelop) op bij de NS-servicebalie, Kiosk en/of AH to go met NS-kaartverkoop. Of vraag het aan bij NS Klantenservice 0900-202 11 63 (0,10 euro p.m.). Vink op dit formulier NS Business Card aan en vul je kaartnummer in. Als je een Mijn NS Zakelijk account hebt, kun je ook een aanvraag doen via dit account. Meer informatie over geld terug bij vertraging.

  • Hoe kan ik mijn reisgegevens inzien of een reiskenmerk toevoegen?

   Via de MijnNS Zakelijk portal is het mogelijk een reiskenmerk toe te voegen of gegevens in te zien. Reisgegevens verschijnen vanaf circa 2 dagen na de gemaakte reis in de portal. Bij het in/uitchecken is het kenmerk (OFI-nummer) achteraf aan te passen via de portal. Een OFI-nummer moet altijd zonder verbindingsstreepje of extra tekens ingevuld worden. Ook kun je in de portal aangeven of een traject woonwerk of een dienstreis betrof.

  • Kan ik mijn NS Business Card gebruiken in de bus, tram en metro?

   Ja, met de NS Businesskaart kun je per 1 april 2014 gebruik maken van alle reguliere OV binnen Nederland.

  • Wat als ik mijn NS Business Card ben vergeten?

   Bij het vergeten van de kaart is de enige optie het kopen van een los vervoerbewijs. Vervolgens kun je je voor verdere afhandeling wenden tot de contactpersoon van je eenheid.

  REIZEN BOEKEN

  • In- en uitchecken of boeken?

   Met de NS Businesskaart reis je per 1 april 2014 altijd middels in- en uitchecken. Het boeken van reizen is verdwenen. Let wel op dat je altijd zowel in- als ook uitcheckt. Het correctietarief door onjuist gebruik of het vergeten in- of uit te checken, kan worden verhaald op de gebruiker.

  • Hoe kan ik een geboekte taxirit wijzigen of annuleren?

   Online of telefonisch via 0900-204 2000 (0,10 euro p.m.).

   Een taxirit kun je tot 15 minuten voor het afgesproken tijdstip annuleren of wijzigen. De taxi wacht 5 minuten op de afgesproken plaats.

   Je Treintaxirit naar het station vraag je minimaal een half uur van te voren aan. Je kunt je rit wijzigen of annuleren tot 30 minuten voor het afgesproken ophaaltijdstip. De rit vanaf het station kunt je alleen via de Treintaxizuil aanvragen en dus niet wijzigen. Indien een reis op het laatste moment dient te worden gewijzigd dan kunt u contact opnemen met NS Business Services via 030-300 1111.

  • Hoe boek ik telefonisch een taxi?

   Bel 0900 - 204 2000 (0,10 euro p.m.). Zorg ervoor dat je je reisgegevens, kaartnummer en pincode bij de hand hebt.

  • Welke gegevens heb ik nodig om te boeken?
   • Het kaartnummer en bijbehorende pincode
   • Je OFI-nummer (wanneer deze afwijkt van het standaard aan de kaart gekoppelde OFI-nummer, dien je deze als kenmerk door te geven)
   • Je reisgegevens.
  • Hoe kan ik mijn reisgegevens inzien, het soort reis of een reiskenmerk toevoegen?

   Op MijnNS Zakelijk kun je bij Kenmerk aan reis toevoegen - Managen reishistorie een reiskenmerk toevoegen. Reisgegevens zijn vanaf circa 2 dagen na de gemaakte reis in te zien op MijnNS Zakelijk.

  IN- EN UITCHECKEN

  • In- en uitchecken of boeken?

   Met de NS Businesskaart reis je per 1 april 2014 altijd middels in- en uitchecken. Het boeken van reizen is verdwenen. Let wel op dat je altijd zowel in- als ook uitcheckt. Het correctietarief door onjuist gebruik of het vergeten in- of uit te checken, kan worden verhaald op de gebruiker.

  • Is het in- en uitchecken standaard geactiveerd?

   Ja, in- en uitchecken staat standaard geactiveerd. Je kunt je kaart dus direct gebruiken om te reizen.

  • Ik ben vergeten uit te checken? Wat kan ik doen?

   Als je vergeet uit te checken kunt dezelfde dag alsnog doen. Wilt je gelijk daarna weer inchecken voor een volgende rit, dan kan dit na 3 minuten wachttijd. Als je niet uitcheckt, wordt een correctietarief (variërend van €10 tot €65) doorberekend.

  • Wat als ik niet kan inchecken?

   Indien een poortje of paaltje niet werkt, dien je een ander poortje of paaltje te zoeken en in te checken. Indien alle poortjes of paaltjes op een station niet werken, dan kun je de reis alsnog telefonisch of via internet boeken.

  • Wat als ik niet kan uitchecken?

   Meld dit z.s.m. bij de contactpersoon voor NS binnen je eenheid (zie 'Contactpersonen' onderaan de pagina). Er wordt een correctietarief in rekening gebracht. Je contactpersoon kan een verzoek tot restitutie indienen.

  • Moet ik tussentijds in- en uitchecken als ik overstap naar een andere trein?

   Wanneer je overstapt naar een andere NS-trein hoef je tussentijds niet in- en uit te checken. Stap je over op een andere treinvervoerder (bijvoorbeeld Syntus), dan moet je uitchecken bij de NS en weer inchecken bij de andere vervoerder.

  • Wanneer moet ik niet in- en uitchecken?

   Wanneer je overstapt naar een andere NS-trein hoef je tussentijds niet in- en uit te checken. Stap je over op een andere treinvervoerder, dan moet je uitchecken bij de NS en weer inchecken bij de andere vervoerder.

kaartbeheer

RELEVANTE LINKS

My bookmarks

Manage

Please wait a moment...